Az ​egyetemi tervektől az egyetemmé válásig 1 csillagozás

A Líceumhoz kötődő egri oktatás története
Bartók Béla – Makai János – Nagy Andor: Az egyetemi tervektől az egyetemmé válásig

„A ​jelen kötet azt az utat szándékozik bemutatni, amelyet a 18. század óta Egerben bejártak. Mivel az egyetemi gondolat összeforrt a Líceum épületével, alapvetően ezen keresztül tekintik át a szerzők Eger oktatástörténetét. Ez a történet azonban nem a felsőoktatás, vagy egy egyetem története, hanem egy egyetemi gondolaté. Ennek jegyében olvashatunk azokról az oktatási kezdeményezésekről, melyek megelőzték Eszterházy Károly egri működését, azokról az alapításokról, melyekre kinevezésének pillanatától támaszkodhatott Eger új püspöke. Eszterházy ezekre az előzményekre építhette Egyetemi Házát (Domus Universitatis).

A kötet áttekinti azoknak a legfontosabb oktatási intézményeknek a történetét, melyek a Líceumban működtek. Jelentős részük nem kapcsolódik szervesen a felsőoktatáshoz, hiszen elemi és középiskolai képzések voltak vagy mai kifejezéssel élve a szakoktatás szintjét jelenítették meg. A mai felsőoktatásban azonban a pedagógusképzés a gyakorlóiskolákon keresztül… (tovább)

>!
Líceum, Eger, 2019
174 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789634961390

Kiemelt értékelések

Alvarando P>!
Bartók Béla – Makai János – Nagy Andor: Az egyetemi tervektől az egyetemmé válásig

Egy rendkívül szép és érdekes kiadványt vehet kezébe az olvasó, amely átmenetet képez az album és az ismeretterjesztő munka között. A kemény borítós, minőségi papírra nyomtatott könyv már a kinézetével is árulkodik, hogy egy ünnepi alkalomból megjelent könyvvel van dolgunk, maga az alkalom pedig az, hogy a könyv születésének évében harmadik éve valósult meg az a több évszázados törekvés, hogy Egerben egyetem működjön. E sorok írója is azok közé tartozik, aki a Líceum és az akkor még Főiskola más épületeinek padjait koptatta felsőoktatási tanulmányai során. Ugyan még a régi, főiskolai tanárképzési rendszerben tanultam pedagógia-történelem szakon, de már akkor érezhető volt, hogy az új oktatási rendszer egy lehetőség az intézmény számára, hogy egyetemmé válhasson. A tanárok is sokszor emlegették Eszterházy Károly püspököt, aki már a 18. században törekedett ennek megvalósítására. Ennek köszönhetően nagy érdeklődéssel vettem kezembe ezt a kötetet, mert mindig is érdekelt az oktatástörténet és plusz motivációt adott, hogy a kötet által megismerhetem azt a folyamatot a három szerző által, ami elvezetett az egyetemmé válásig. A több évszázados folyamat bemutatását a három szerző felosztotta egymás között, Nagy Andor a török kiűzése utáni kezdetektől az egyetemalapítási törekvéseket mutatja be, a második részben Bartók Béla által a Líceumban működő különböző iskolák 120 éves működését ismerhetjük meg, míg Makai János a Debrecenből Egerbe költöztetett pedagógiai főiskola egyetemmé válásának majdnem 70 évét ismerteti. A szerzők egy rendkívül olvasmányos időutazást tárnak elénk, amelyet számos érdekességgel megfűszereztek. Szerencsére az oktatástörténetre olykor jellemző statisztikaszerű bemutatást hanyagolták és inkább az eseményekre helyezték a hangsúlyt. A 160 oldalnyi törzsszöveget egy rendkívül gazdag képválogatás színesíti, ami közelebb hozza hozzánk az olvasmányt. A képek legtöbbször a Líceumot ábrázolják több korszakban, a legutolsó kép számomra eléggé beszédes volt, az esti fényekben pompázó Líceum és környéke szimbolizálja az 1774 óta tartó törekvések beérését, az egyetem megvalósulását Eger városában. A kötet végén egy gazdag irodalomjegyzék található, így aki olvasás közben utána szeretne olvasni egyes témáknak, ezek alapján bátran megteheti. A kötetet ajánlom minden olyan olvasónak, aki a Líceum falai között tanult vagy csak szimplán érdekli egyes intézmények története!

A bővebb recenziót itt lehet elolvasni: http://ojs.elte.hu/3k/article/view/3208/2921


Hasonló könyvek címkék alapján

Kiss Péter: Az egri érseki Líceum történetéből
Kiss Péter: Az Egri Főegyházmegyei Könyvtártól a Líceumig
Kiss Péter: A Petőfi kézirattól az elsodort forgókupoláig
Molnár László (szerk.): Dobó István Gimnázium – Eger
Horváth István: Pyrker János László érsek egri öröksége
Antal Andrea – Batáriné Tóth Irén – Finta István – Szászné Majnár Ildikó (szerk.): Az egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium jubileumi évkönyve
Bíró Szabolcs: Elveszett csillagok
Szabó Zoltán: Cifra nyomorúság
Nagypál Ákos: Titkos manók tánca
Sugár István: Az egri vár és viadala