Természetvédelmi ​élőhelyismeret 0 csillagozás

Bartha Dénes: Természetvédelmi élőhelyismeret

Bartha ​Dénes könyve ennek a nem olyan nagy múltra visszatekintő tudományágnak hiánypótló kötete. A mű ismeretanyaga hozzájárul a természetvédelmi tervezés, monitorozás és kezelés feladatainak elvégzéséhez.
A mű két nagy részből áll. Az első a vegetáció általános törvényszerűségeit, a vegetációs folyamatok jellemzését tartalmazza, meghatározza a vegetációismereti fogalmakat.
A másik fő rész az élőhelytípusokat ismerteti. A Kárpát-medencét természetföldrajzi egységként kezeli, de csak a hazai élőhelyeket ismerteti részletesen. Feltárja a fás élőhelyeket, a természetes és kultúrerdők jellemzőit, fajait, a fátlan élőhelyeket, a gyepek, vizes élőhelyek, természetes mocsarak, lápok stb. növényfajait. Az élőhelyek leírásán, fajismertetésén kívül felhívja a figyelmet az élőhelyeket veszélyeztető tényezőkre is.
A függelékben összegyűjti és rendszerezi az eddig ismert élőhelyi osztályozásokat, s ezzel is segíti a tájékozódást a még nem egészen kiforrott tudományág… (tovább)

>!
Mezőgazda, Budapest, 2013
214 oldal · ISBN: 9789632866918

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 3


Hasonló könyvek címkék alapján

Tardy János – Dosztányi Imre – Kalotás Zsolt (szerk.): Értékőrző Magyarország
Baráz Csaba: Kaptárkövek földje
Baráz Csaba (szerk.): A Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet térképe
Baráz Csaba (szerk.): A Kelet-Cserháti Tájvédelmi Körzet térképe
Baráz Csaba (szerk.): A Mátrai Tájvédelmi Körzet térképe
Baráz Csaba (szerk.): A Hollókői Tájvédelmi Körzet térképe
Baráz Csaba (szerk.): A Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet térképe
Baráz Csaba (szerk.): Zöld Horizont
Barta Zoltán – Futó János – Galambos István – H. Harmat Beáta – Kasper Ágota – Kutasi Csaba: A Bakony
Papp József: Magyarország védett területei