A ​megkísértés misztériuma 0 csillagozás

Elmélkedések a Mk 1,12-13-ról
Barsi Balázs: A megkísértés misztériuma

Jézus működése előtt a pusztába vonult, hogy lélekben felkészüljön az emberiség megváltására. Ekkor kísértette meg a sátán.
„A megkísértettség az ember alapvető állapota ebben a világban. Nagy baj, ha ezt elfedik előlünk apró vagy nagy feladataink, funkcióink, mert hogyan lehetne hirdetnünk az örömhírt, ha magunk előbb nem tapasztaltuk, és hol lehetne mélyebben megtapasztalni, mint saját törékenységünkben.” – hirdeti A megkísértés misztériuma c. könyvében fr. Dr. Barsi Balázs, a népszerű ferences hitszónok, Isten szeretetének és az emberi lélek mélységeinek avatott ismerője.

Eredeti megjelenés éve: 1992

>!
Márton Áron, Budapest, 1999
120 oldal · ISBN: 9637947280
>!
Márton Áron, Budapest, 1994
120 oldal · puhatáblás · ISBN: 9637947280

Kedvencelte 1

Kívánságlistára tette 4


Népszerű idézetek

Rahamim P>!

Nem szégyene-e a kereszténységnek, hogy nem biztosít elég csendes házat, időt, csendes visszavonulásra alkalmas helyet az ifjúságnak; hogy lelkigyakorlataink túl vannak beszélve; liturgiánk túl harsány (néha durva, a belső zajt és felületességet terjesztő gitármuzsikával), és kevés benne a teofánikus pillanat? Klaus Gamber egyik könyvében felhívja a figyelmet arra, hogy a II. vatikáni zsinat liturgikus konstitúciójának elvei és a rá hivatkozó reform között szakadék van, és ez a teljes elsivárosodáshoz vezet.
Hiányzik a gregorián csendje, a vecsernyék és ünnepi misék tömjénillatú csendje, az áldozás utáni csendet is kitöltjük, és beszélünk-beszélünk, mint a megszállottak. (…)
Nincs gesztusainkban csend, nincs a tekintetünkben csend, nincs a járásunkban csend, mert nem szállunk le szívünk mélyére. Márpedig enélkül minden isteni érintést csak bőrünk felületén fogunk érezni.

60. oldal, Vadállatokkal volt - A Lélek hatására egész személyiségünk bensőségesül (Márton Áron, 1994)

Barsi Balázs: A megkísértés misztériuma Elmélkedések a Mk 1,12-13-ról

2 hozzászólás
Rahamim P>!

Napjainkban nem az ateizmus az ember legsúlyosabb betegsége, mely halálba dönti. Mert amikor sok ateista visszautasítja az Istenről alkotott karikatúraszerű képeket, nyitott marad az univerzum és az ember egy másfajta távlatára. A közömbösség betegsége azonban, amely sok kortársunkat eléri (és amely felületességből ered), az emberből egy saját mélységeit nem sejtő, tudatlan lényt csinál. Száműzve saját perifériájára, elveszti a belső barlanghoz vezető utat, ahol Isten suttogása hallatszik. Többé már nem tudja, hogy megvan az a belső képessége, amely által kapcsolatba léphet Istennel. Belső világától elidegenedve csupán tökéletesített állatfaja lesz, aki születik, eszik, szaporodik, meghal, és nincs tovább. Az érteni nem akaró és elhomályosult emberi szív lassan elalszik, ahogy ezt már Szent Pál is megírta (vö. Róm 1,20-25).

59. oldal, Vadállatokkal volt - A Lélek hatására egész személyiségünk bensőségesül (Márton Áron, 1994)

Barsi Balázs: A megkísértés misztériuma Elmélkedések a Mk 1,12-13-ról

Rahamim P>!

Az emberek egyre kevésbé képesek leszállni szívük mélyébe. Megriadnak ettől. És ez a félelmetes menekülés azonos eredetű Ádám bujkálásával. Sötét, istentelen védekezés Isten ellen. Ugyanakkor a mélyén meghúzódik az Isten utáni vágyakozás. Ez korunk egyre növekvő, az embert csaknem szétfeszítő, alapvető szenvedése.
Nyilván a kereszténység, a papság és a szerzetesség sem mentes ettől a halálos betegségtől, csak mi, hívők megszoktuk, hogy mindent „szent” megokolással tegyünk, megnyugtatva lelkiismeretünket. Az a szerzetes, aki egy órát nem ér rá elmélkedni naponta, és soha nincs ideje éjszaka a Szentség előtt virrasztani, általában napi 2-3 órát ül a tévé előtt. Az a pap, akinek annyi a dolga, hogy a pápának sincs annyi, mert a nyár három hónapjában naponta két misét kell mondania, és persze magára vállal olyan tennivalókat, amit senki sem kér tőle, kijelentheti, hogy még breviáriumra sincs ideje. Az a hívő, akinek alig van vasárnap ideje a szentmisére, bőven van ideje órákig pletykálni, hiábavaló módon ténferegni vagy pótcselekvésbe menekülve bizonyítani mindenki előtt, hogy őneki meg kell szakadnia. Általában vagy mindig egyenesen és durván hazudunk, amikor kijelentjük, hogy nem érünk rá a Lélek vonzására leszállni a mélybe.

59-60. oldal, Vadállatokkal volt - A Lélek hatására egész személyiségünk bensőségesül (Márton Áron, 1994)

Barsi Balázs: A megkísértés misztériuma Elmélkedések a Mk 1,12-13-ról


Hasonló könyvek címkék alapján

Almási Tibor: Pál apostol korinthusiakhoz írott első levele
Carlo Maria Martini: A boldogságok
Zvjezdan Linić: Uram, csak szólj egy szót!
Takács Gyula: Jelenések könyve
John testvér: Élő víz forrása
Victor János: Máté evangéliuma – Elmélkedések
Victor János: Márk evangéliuma – Elmélkedések
Opálény Mihály – Balázs Károly: Újszövetségi szövegmutató szótár
Victor János: Az Apostolok cselekedetei – Elmélkedések
Almási Tibor: Máté evangéliuma