Baróti Lajos (szerk.)

1001 ​éjszaka legszebb tündérregéi 0 csillagozás

Baróti Lajos (szerk.): 1001 éjszaka legszebb tündérregéi

Mintegy ​ezer évvel ezelőtt élt Keletindiában egy hatalmas király, a kinek birodalma Perzsiától Kínáig terjedt. Volt neki két fia, a kik közül az idősebbet Seherbánnak, az ifjabbat pedig Sahzenánnak hitták. Atyjuk halála után az egész birodalom jog szerint, mint idősebbet, Seherbánt illette meg, a ki testvéri szeretetből önként átengedte öcscsének Számárkándot, a hol Sahzenán letelepedett. Miután mindketten megnősültek, boldogan éltek, csupán az szomorította őket, hogy oly távol kell egymástól élniök. Néhány év múlva Seherbán már nem állhatott ellent a vágynak, hogy öcscsét viszontlássa; követet küldött hozzá, a ki meghívja őt látogatóba. Sahzenán örömmel fogadta a meghivást s miután megtette a szükséges előkészületeket, fényes kísérettel útra kelt. Mielőtt elindult volna, kincstára kulcsát, a melyet mindig magával hordott, átadta nejének, de egyúttal halálbüntetés alatt megtiltotta neki, hogy távolléte alatt a kincstár ajtaját felnyissa. Alig távozott azonban pár órányira a… (tovább)

>!
Rozsnyai Károly, Budapest
190 oldal · keménytáblás

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Tibeti mesék
Walter G. Picard: Gadzsa, az elefánt
Maróczy Magda: A távol-kelet varázsa
T. Aszódi Éva (szerk.): Kisgyermekek nagy mesekönyve
Világszép Vaszilisza
Vázsonyi Endre: Rémusz bácsi meséi
Benedek Elek: A vitéz szabólegény
Kovács Ágnes (szerk.): Icinke-picinke
Boldizsár Ildikó: Mesekalauz úton lévőknek