Karsztbauxitok 0 csillagozás

Bauxittelepek karbonátos kőzeteken
Bárdossy György: Karsztbauxitok

Hazánk ​a szocialista tábor és egész Európa egyik legjelentősebb bauxittermelő országa. Telegdi Róth Károly és Vadász Elemér úttörő munkássága nyomán geológusaink egész sora foglalkozik a bauxit felkutatásával és tudományos vizsgálatával. eredményeik jelentős nemzetközi elismerést vívtak ki.
Vadász Elemér 1951-ben megjelent Bauxitföldtan című műve óta rengeteg új adat és információ halmozódott fel, ami indokolttá tette egy újabb összefoglalás megírását. Munkámat a karsztbauxitokra korlátoztam, mert hazánk bauxittelepei is ebbe a csoportba tartoznak, azonkívül a lateritbauxitokra vonatkozó ismereteink még jóval hézagosabbak.
Földünk összes karsztbauxit-területének részletes leírása több kötetes monográfiát tenne ki és nagy terjedelme éppen az összefüggések felismerését nehezítené meg. Ezért elsősorban a bauxitterületek összehasonlítására törekedtem, ahol lehetett mennyiségi alapon, a matematikai statisztika ismert módszereivel. Ez a mennyiségi adatfeldolgozás és… (tovább)

>!
Akadémiai, Budapest, 1977
414 oldal · ISBN: 9630511592

Kívánságlistára tette 2


Hasonló könyvek címkék alapján

Toborffy Zoltán: A csillámok
Fehér Béla (szerk.): Az ásványok vonzásában
Rupert Hochleitner: Milyen ásvány ez?
Pápay László: Kristálytan, ásvány-, kőzettan
Nemecz Ernő: Ásványok átalakulási folyamatai talajokban
Lengyel Endre: Szeged-környéki homokfajták összehasonlító közettani vizsgálata
Alföldi László: Kővilág
Egerer Frigyes – Kertész Pál: Bevezetés a kőzetfizikába
Gálos Miklós – Vásárhelyi Balázs: Kőzettestek osztályozása az építőmérnöki gyakorlatban
Cserey Adolf: Kis ásványtan