Magyar ​szólástár 0 csillagozás

Szólások, helyzetmondatok, közmondások, értelmező és fogalomköri szótára
Bárdosi Vilmos (szerk.): Magyar szólástár

A ​Magyar szólástár egyetemi oktatók tízéves gyűjtőmunkája eredményeképpen több mint 13 000 szólást (kivágja a rezet), szóláshasonlatot (szegény, mint a templom egere), helyzetmondatot (Most ugrik a majom a vízbe), közmondást (Ki korán kel, aranyat lel) tartalmaz és közreadja azok pontos magyarázatát, értelmezését. A magyar nyelv ilyen gazdag szólásgyűjteménye legutoljára 30 éve jelent meg. Nyelvünk irodalmi, népies vagy ma már kissé régies, de még közérthető fordulatain, szokásmondásain kívül legnagyobb számmal természetesen a mai köznyelvre jellemző állandósult szókapcsolatok szerepelnek benne, de nem maradtak ki a diáknyelv szlenges kifejezései sem. A Magyar szólástár az alábbi részekből áll:

A szótári rész

a szólások magyarázata mellett megadja azok időbeli (régies, ritka), regionális (népies), csoportnyelvi (szleng) és stiláris (pl. bizalmas, gúnyos, tréfás, választékos, vulgáris) minősítését, használati körét is.

A névfelidéző szókapcsolatok… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: A magyar nyelv kézikönyvei Tinta

>!
Tinta, Budapest, 2004
948 oldal · ISBN: 9639372471
>!
Tinta, Budapest, 2003
948 oldal · ISBN: 9639372471

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

O. Nagy Gábor: Mi fán terem?
Póra Ferenc: A magyar rokon értelmű szók és szólások kézikönyve
Kovalovszky Miklós – Juhász József – Szőke István – O. Nagy Gábor: Magyar értelmező kéziszótár
A magyar helyesírás szabályai
Ittzés Nóra (szerk.): A magyar nyelv nagyszótára
Deme László – Fábián Pál (szerk.): Helyesírási kéziszótár
Papp Ferenc (szerk.): A magyar nyelv szóvégmutató szótára
Vörös Éva: A magyar gyógynövények neveinek történeti-etimológiai szótára
Gerencsér Ferenc (szerk.): Magyar közmondások, szólások diákoknak
O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások