Baráth Magdolna (szerk.) · Molnár Antal (szerk.)

A ​történettudomány szolgálatában 0 csillagozás

tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére
Baráth Magdolna – Molnár Antal (szerk.): A történettudomány szolgálatában

Gecsényi Lajos majd félévszázad óta testesíti meg a levéltárostörténész típusát. Miközben volt beosztott levéltáros, a megyei pártarchívumok szakmai irányítója, megyei levéltárigazgató, bécsi levéltári delegátus és végül 12 esztendőn át a Magyar Országos Levéltár főigazgatója, nyugdíjasként az MTA Történettudományi Intézete tudományos munkatársa. Ugyanekkor kulturális és vezető szakmai folyóiratok felelős szerkesztője, szerkesztő bizottságok, a tudományos közélet számos grémiumának tagja, vezetője, levéltáros évfolyamok egyetemi oktatója, támogatója sok éven át. Mindezt egy olyan generáció tagjaként tette, akik számára még természetesnek számított, hogy a történettudomány művelése bizonyos értelemben közösségi cselekvés is, és nem csak saját legszűkebben értelmezett kutatómunkánk folytatása.

>!
Magyar Országos Levéltár, Budapest - Győr, 2012
908 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789637228346

Hasonló könyvek címkék alapján

Szijártó M. István (szerk.): A történelem mint hivatás
Bathó Edit (szerk.): Jászkunsági évszázadok – Jászkunság kutatása, 2014
Strassenreiter Erzsébet – Sipos Péter: Rajk László
Bilkei Irén (szerk.): Zalai évszázadok
Fischer Ferenc – Majoros István – Vonyó József (szerk.): Magyarország a (nagy)hatalmak erőterében
Almási Tibor – Révész Éva – Szabados György (szerk.): „Fons, skepsis, lex”
Szekfű Gyula: A magyar állam életrajza
Kniezsa István: Magyarország népei a XI. században
Barabás Klára: A történelem körhintáján
Pentelényi László (szerk.): Arcok iskolája