Közgazdasági ​helyesírási szótár 0 csillagozás

Szakszavak, kifejezések, szókapcsolatok és rövidítések gyűjteménye
Bárányné Szabadkai Éva – Mihalik István (szerk.): Közgazdasági helyesírási szótár Bárányné Szabadkai Éva – Mihalik István (szerk.): Közgazdasági helyesírási szótár

A ​közgazdasági szakszavak, kifejezések helyesírása sok gondot okoz. A szakkönyvekben és a mindennapok sajtójában felbukkanó új szakszavak, szókapcsolatok helyesírása igen sokszínű és nehéz. A közkézen forgó szótárak nem adnak elég eligazítást. Mind ez ideig az igényes szakember nem talált megbízható irányt mutató kiadványt. Ezt a hiányt pótolja a kötet.

A szótár sok éves gyűjtőmunka eredményeként több mint 120 000 kifejezést, lexikai egységet tartalmaz.

A két neves szerkesztő – akik mögött több évtizedes közgazdaság-tudományi egyetemi oktató- és kutatómunka áll – arra törekedett, hogy a mindennapok sajtójában használt közgazdasági terminusok mellett az elméleti közgazdaságtan szókincse is minél részletesebben jelenjen meg. Fontos a gazdaságtörténeti és elmélettörténeti szakszavak szerepeltetése is, és határterületi szakkifejezések is találhatók a gyűjteményben. A kötetet közgazdasági jellegű közmondások, szólásmondások és szleng kifejezések színesítik.… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: A magyar nyelv kézikönyvei Tinta

>!
Tinta, Budapest, 2002
700 oldal · ISBN: 9639372331

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Deme László – Fábián Pál – Tóth Etelka (szerk.): Magyar helyesírási szótár
A magyar helyesírás szabályai
Bősze Péter: Magyar orvosi nyelv – Helyesírási útmutató
Bárány Margit (szerk.): Akadémiai helyesírási szótár
Szilágyi Mihály (szerk.): Ötnyelvű áruszótár
Balázs Béláné – Kelen Zsuzsa: Négynyelvű közgazdasági szótár
Kovács Lajos – Móra Imre (szerk.): Magyar-angol kereskedelmi, pénzügyi és bankszótár
Bácskai Tamás – Bánfi Tamás – Sulyok-Pap Márta – Száz János: Ötnyelvű pénzügyi értelmező szótár
Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila: Helyesírás
Fábián Pál – Földi Ervin – Hőnyi Ede: A földrajzi nevek helyesírása