Ünnepeink ​népi színháza 1 csillagozás

Barabás László: Ünnepeink népi színháza

A szerzőt az egyik legismertebb néprajzkutató-ként és néprajzi íróként tarja számon a szakma és a szélesebb olvasóközönség. Évtizedek óta kitartóan foglalkozik az esztendő ünnepeihez fűződő erdélyi dramatikus néphagyomány felkutatásával, dokumen-tálásával és bemutatásával is, különösen a székely-ség, a mezőségi és a dél-erdélyi magyarság körére összpontosítva.
E kötet újdonsága, hogy átfogja a teljes esz-tendő fontosabb ünnepköreinek játékos népszoká-sait, a karácsonyi betlehemezéstől, istvánozástól a húsvéti öntözésen és virágozáson, a pünkösdi királynézáson át az őszi szüreti bálig.
A kötet a bemutatott szokások ideje szerint három nagy fejezetre tagolódik: karácsony-újév, farsang, húsvét-pünkösd. Közel 150, többnyire színes fényképpel és 40-nél több, a dalokat be-mutató kottával igyekszik segíteni a leírt szokások szemléltetését, áttekinthetőségét, könnyebb megértését.

>!
Mentor, Marosvásárhely, 2018
ISBN: 9786068861142

Hasonló könyvek címkék alapján

Erdélyi Zsuzsanna (szerk.): Hegyet hágék, lőtőt lépék
Szendrey Ákos: A magyar néphit boszorkánya
Rapcsányi László (szerk.): Karácsony régi képeslapokon
Morvay Judit: Asszonyok a nagycsaládban
Rosner Ármin (szerk.): Nevető fejfák
Selmeczi Kovács Attila: Elfeledett magyar mesterségek és népélet
Huszka József: A magyar turáni ornamentika története
Flórián Mária: Magyar népviseletek
Szilágyi Miklós: A személyes paraszti tudás érvényessége
Kovács László – Paládi-Kovács Attila (szerk.): Honfoglalás és néprajz