Ünnepeink ​népi színháza 0 csillagozás

Barabás László: Ünnepeink népi színháza

A szerzőt az egyik legismertebb néprajzkutató-ként és néprajzi íróként tarja számon a szakma és a szélesebb olvasóközönség. Évtizedek óta kitartóan foglalkozik az esztendő ünnepeihez fűződő erdélyi dramatikus néphagyomány felkutatásával, dokumen-tálásával és bemutatásával is, különösen a székely-ség, a mezőségi és a dél-erdélyi magyarság körére összpontosítva.
E kötet újdonsága, hogy átfogja a teljes esz-tendő fontosabb ünnepköreinek játékos népszoká-sait, a karácsonyi betlehemezéstől, istvánozástól a húsvéti öntözésen és virágozáson, a pünkösdi királynézáson át az őszi szüreti bálig.
A kötet a bemutatott szokások ideje szerint három nagy fejezetre tagolódik: karácsony-újév, farsang, húsvét-pünkösd. Közel 150, többnyire színes fényképpel és 40-nél több, a dalokat be-mutató kottával igyekszik segíteni a leírt szokások szemléltetését, áttekinthetőségét, könnyebb megértését.

>!
Mentor, Marosvásárhely, 2018
ISBN: 9786068861142

Hasonló könyvek címkék alapján

Diószegi Vilmos: Sámánok nyomában Szibéria földjén
Szendrey Ákos: A magyar néphit boszorkánya
Kiss Lajos: A szegény emberek élete
Ágh István (szerk.): Parazsat evő paripa
Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium
Selmeczi Kovács Attila: Elfeledett magyar mesterségek és népélet
Morvay Judit: Asszonyok a nagycsaládban
Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága
Diószegi Vilmos (szerk.): Az ősi magyar hitvilág
Weöres Sándor – Károlyi Amy: Hetedhét ország