A ​magyar irodalom története I-II. 0 csillagozás

Bánhegyi Jób: A magyar irodalom története I-II. Bánhegyi Jób: A magyar irodalom története I-II.

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Szent István könyvek Szent István Társulat

>!
Szent István Társulat, Budapest, 1930
540 oldal

Várólistára tette 1


Népszerű idézetek

Fisu>!

Könyvem a művelt közönség számára közérthető nyelven, rendszeres összefoglalásban kívánja nyújtani a legnemzetibb tudományág, a magyar irodalomtörténet kutatásainak legfőbb eredményeit. Nem az volt a célom, hogy minden áron újat mondjak; tiszteletben tartva a hagyományos, a tudomány mai állása mellett is érvényben levő felfogásokat, megállapításokat és értékeléseket, igyekeztem az újabb kutatások gondosan leszűrt tanulságai alapján módosítani, kiegészíteni, ami már elavult, vagy téves volt. A problematikus, vitás kérdések részletes tárgyalása helyett mindig a legvalószínűbb feltevést nyújtom. Más kézikönyvektől eltérően, szándékosan bővebben ismertetem a középkor, a hitújítás és a katholikus restauráció korának irodalmát. A magyar közönség irodalmunk múltjának ezeket a korszakait kevéssé ismeri; pedig hétszáz év magyarságának szellemi életét tükröztetik e korok irodalmi emlékei, amelyekben talán kevés az esztétikai, de annál több az etikai érték. Szeretném, ha munkám olvasása közben a magyar közönség közelebb jutna az említett korok szellemének megértéséhez.


Hasonló könyvek címkék alapján

Szerb Antal: A világirodalom története
Réz Pál – Parti Nagy Lajos: Bokáig pezsgőben
József Jolán: József Attila élete
Nyáry Krisztián: Így szerettek ők 2
Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet
Rockenbauer Zoltán: A halandó múzsa
Karinthy Ferenc: Napló I-III.
Arany János – Petőfi Sándor: Petőfi és Arany levelezése
Hamvas Béla: A száz könyv
Nényei Pál: Léda tojásaitól az Aranyszamárig