Emlékeimből 4 csillagozás

Bánffy Miklós: Emlékeimből Bánffy Miklós: Emlékeimből Bánffy Miklós: Emlékeimből

„Azon ​a tündöklő papírtáblán Ferencz József halálhíre állott. Mindenki tudta, hogy igaz, és mégis el nem hihetően hangzott. Csak erőszakkal lehetett elképzelni, hogy az, akinek trónra léptére még a legöregebb emberek sem emlékeztek, az, aki majdnem azonossá lett a magyar királyság és az Osztrák-Magyar Monarchia fogalmával, aki legtöbb ember előtt már nem is élő és halandó embernek, hanem el nem múló szimbólumnak látszott, hogy az nincs többé. Erőszakosan kellett levonni a gyászhír következményét, azt, hogy mától fogva új uralkodó van, alig ismert fiatalember – nem többé az az öreg, mindenki előtt ismert, és mégis mindig rejtélyes nagyúr, kit mindenki valami örökkévaló és soha meg nem változó legfőbb hatalomnak tudott. Annak a hírnek hallatára, amely pedig az emberi egyenlőség örök törvényét igazolta, majdnem csodálkozás vett erőt az embereken, akár a természet mindennapi rendje változott volna meg.”

Gróf Bánffy Miklós író, grafikus, intendáns, külügyminiszter 1932-ben írt… (tovább)

Eredeti megjelenés éve: 1932

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Sorsok és életek

>!
146 oldal · ISBN: 9789635593781
>!
Szépmíves Műhely, Budapest, 2017
262 oldal · keménytáblás · ISBN: 9786155662409
>!
262 oldal · keménytáblás

Enciklopédia 3

Szereplők népszerűség szerint

René Bourbon–parmai herceg

Helyszínek népszerűség szerint

Hága


Várólistára tette 5

Kívánságlistára tette 5


Kiemelt értékelések

Light_in_the_Night>!
Bánffy Miklós: Emlékeimből

Ên adtam neki egy esélyt.
Sajnos nem igazán fogott meg és elég nehezen haladtam vele, pedig nem nehéz olvasmány. Talán majd pár hónap múlva kap még egy esélyt, mert lehet, hogy rosszkor olvastam és ezért sem sikerült megkedvelnem.


Népszerű idézetek

Iustitia >!

Azon a tündöklő papírtáblán Ferencz József halálhíre állott. Mindenki tudta, hogy igaz, és mégis el nem hihetően hangzott. Csak erőszakkal lehetett elképzelni, hogy az, akinek trónra léptére még a legöregebb emberek sem emlékeztek, az, aki majdnem azonossá lett a magyar királyság és az Osztrák-Magyar Monarchia fogalmával, aki legtöbb ember előtt már nem is élő és halandó embernek, hanem el nem múló szimbólumnak látszott, hogy az nincs többé. Erőszakosan kellett levonni a gyászhír következményét, azt, hogy mától fogva új uralkodó van, alig ismert fiatalember – nem többé az az öreg, mindenki előtt ismert, és mégis mindig rejtélyes nagyúr, kit mindenki valami örökkévaló és soha meg nem változó legfőbb hatalomnak tudott.

Amapola P>!

Mondhatom, nagy öröm volt Hágába érkezni. Nagy öröm ez a kedves, ósdi és mégis mindenben tökéletes főváros. Azok a látszólag igénytelen, de finom házak. Elsőrendű téglákból, melynek minden köze fehér mésszel ki van rajzolva, minden ablaka ragyog a vajszín kőkeretek között. Megmosdott házak. Tiszta házak. És ez nem csak olyan kifundált melléknév. Nem. Ott valóban megmossák a homlokzatokat. Az udvar felőli falakat is. Dancs*, piszkos embernek tartják ott, ki évente legalább kétszer nem füröszti meg a házát. Éppen midőn behajtottunk az állomásról, láttunk egy ilyen épület-szépségápolást. Egy ember és egy asszony álltak a házuk előtt. Az asszony vízipuskával tusolta a téglafalakat, a férfi pedig létrán állt, és hosszú nyelű, gereblyeforma seprűvel masszírozta a frontot.
* ápolatlan, elhanyagolt

161. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Hága
Amapola P>!

Csak reggel tudtam meg, mi történt, öreg szolgám, mikor felébresztett, egy füst alatt három dolgot jelentett: azt, hogy a meleg vizet már a kádba bocsátotta, hogy az éjjel forradalom volt és hogy „Mihály gróf” miniszterelnök.

60. oldal, Forradalmi idők (Szépmíves Műhely, 2017)

Amapola P>!

Elöl járt ezek örvendő hirdetésében a stréber pletykafalók hada, akik mindent „bizonyosan tudtak”, és akik még néhány hónappal azelőtt kárörömtől villogó szemekkel mesélték, hogy Károlyit biztosan be fogják csukni, most pedig csak úgy csöpögtek az elragadtatástól e „providenciális ember” bámulatában. Valóban olykor sok felebaráti szeretet kell ahhoz, hogy az emberiséget meg ne utáljuk.

65. oldal, Forradalmi idők (Szépmíves Műhely, 2017)

Amapola P>!

Hagyományos szokás, hogy az ország a koronázáskor százezer aranyat ajándékoz az uralkodónak. Díszes láda kellett ehhez a szimbolikus ajándékhoz. (Az aranyak csak az átnyújtás idejére jelentek meg és rögtön utána visszavándoroltak az állami bankba.) A ládát Bachruchnál rendeltük meg, megtervezésére Zutt ötvöstanár vállalkozott. Szörnyű rajzokat hozott. Valami a Fidzsi-sziget-lakókhoz méltó idomtalanságot, melyről ő azt hitte, hogy magyar stílus. Svájci ember létére így akart magyarkodni. Három-négyszer vissza kellett vetni vázlatait, mind csúnyábbnál csúnyábbak lettek. Már két hete bajlódtunk ezzel, midőn az ezüstműves kijelentette, hogyha még aznap meg nem kapja a rajzot, nem vállalja a munkát. Mit volt mit tenni? Kénytelenségből megrajzoltam magam, a hangsúlyt két domború ezüst angyalra helyezve, melyekről tudtam, hogy Teles Ede barátom idejére és kitűnően megmintázza őket.
Zutt pedig borzasztóan megharagudott és talán ez okozta azt, hogy visszaköltözött kedves hazájába.

14. oldal (Az 1916-iki koronázás)

Amapola P>!

Más úton is megpróbálták akadályozni a Tisza nádori tisztét. Azt a jelszót adták ki: „protestáns nem koronázhat!“ És persze közjogászokat, történetírókat mozgósítottak a bizonyítására. Az hírlett, hogy igen-igen magas helyre is eljuttatták ezt a gondolatot, ahol bizonyára sejtették, hogy termékeny talajra talál. Végül Csernoch hercegprímás döntötte el ezt a vitát, maga is Tisza mellé állván és midőn vele szemben is katholikus érvelésekkel hozakodtak elő, állítólag ezzel torkolta le őket, mondván az ő tótos kiejtésével: „Én jobbán tudom, én vágyok kárdinális!" Ez ellen persze nem volt argumentum és a vihar végleg elült.

17. oldal (Az 1916-iki koronázás)

Amapola P>!

Megszereztük a 67-iki koronázáskor emelt domb méreteit, tágabbra szabtuk a felső teret, mivel atyámtól is és másoktól hallottam, milyen aggodalom fogta el őket, midőn Ferencz József oda egyedül fölvágtatott. Két galopp ugrással fönt volt és mind a négy vágáskor, midőn Szent István kardjával a négy világtáj felé suhintott, szürke paripája, amely tán megbokrosodott az ágyúlövések, éljenzések zajától, négyszer szökött ágaskodva föl. Mindenki, aki közelről látta, attól félhetett, hogy a korláton is átugrik a ló. Ferencz József azonban pompás lovas volt. Mesteri kézzel helyben forgatta át a tajtékzó lovat és meg sem rezzent nyugodt, királyi tartása.

19. oldal (Az 1916-iki koronázás)

Kapcsolódó szócikkek: I. Ferenc József
Amapola P>!

És akkor e bíboröböl nyílásában oldalt megjelentek a fölavatandó „equites aurati”, az „aranysarkantyús lovagok”.
Vagy ötvenen lehettek.
Csupa frontharcos tiszt. Csukaszürke egyenruhák. Kopottak. Foldozottak. Elnyűtt bőrövek, megbarnult szíjak. A fáradt bakancsokon meglátszott, mennyit kefélték erőszakosan, hogy kifényesedjenek valahogy. Az élükön mankósok, falábosak. Sántítva, kopogva, nehéz lélegzéssel. A harctér tragédiája ömlött be az ajtón, lepte el az oltár előtti térséget, hol még néhány perccel azelőtt minden csupa ragyogó csillogás volt.
Néhányan, a nyomorékabbak székekre omlottak. Az épek – azok, kiket megkímélt a sors – merev, katonás vigyázzállásban sorakoztak. A blúza mindnek telis-teli volt vitézségi éremmel, signummal, rendjellel. Szótlanok mind. Egymással sem beszélnek, és a szemük meredő egykedvűséggel nézett maga elé. Azoknak a tekintete ez, kik nap nap után néznek farkasszemet a halállal…
Valóban a Divina Comediába illő fordulat! Csak más sorrendben: A „Paradiso” előbb, azután az „Inferno”.
Sorban álltak és vártak. Nem néztek se jobbra, se balra, akárha roham előtt várták volna a parancsot…
A király visszajött. Koronásan, palástosan. Elfoglalta az előrehúzott trónt. Elhangzott az első név.
Kettéroppant, szürke emberroncs tápászkodott föl két fekete mankóra. A tisztiszolgája elkapta, hogy el ne vágódjék. Az támogatta át néhány lépésnyire. Ott a trónlépcsőn összeomlott, miközben Szent István pallosa háromszor érinté a vállát. Azután valahogy fölemelték, és a szolgájával nagy nehezen kitántorgott a templomból.
Nem vártam be a lovaggá ütés végét, dolgom is volt odakünt, és tán szabadulni akartam e lidércnyomásos látomás alól, kimentem a térre.

36. oldal (Az 1916-iki koronázás)

pelika_Bp>!

…mert az osztrák mindig értett hozzá, hogy magának többet szerezzen az úgynevezett „közös”-ből. „Kleine Fische, gute Fische!”

163. oldal

pelika_Bp>!

Rögtön megismertem, bár csak egyszer láttam, akkor, midőn honvédelmi államtitkár lett a Károlyi-kormányban. Ehhez az álláshoz talán azért jutott éppen ő, és nem valaki más a szocialista pártból, mert Bőhm mechanikus munkás létére évek óta tartotta rendben a Honvédelmi Minisztérium irógépeit. Láttára mulatságos kis történet jutott eszembe.
Rögtön kineveztetése után ment föl új hivatala lépcsőjén, midőn egy csoport írógépkisasszony jött vele szemben, kik ebédelni indultak. Az egyik a vállára ütött az államtitkár úrnak:
– Böhm bácsi! Jó, hogy itt jár. Nézze meg a Remingtonomat, valami baj van vele! – és választ sem várva továbbszaladt a lépcsőn.

229. oldal


Említett könyvek


Hasonló könyvek címkék alapján

Kuncz Aladár: Fekete kolostor
Mikes Kelemen: Zágoni Mikes Kelemen törökországi levelei
Mikes Kelemen: Törökországi levelek
Bay Zoltán: Az élet erősebb
Károlyfalvi József: 1916
Gärtner-Kertész Tibor: Nagyapám fegyvert rejteget
Egry Gábor – Kaba Eszter (szerk.): 1916 – a fordulat éve?
Földi Pál: Az Adria királynője
Pintér Tamás – Rózsafi János – Stencinger Norbert: Magyar ezredek a Doberdó-fennsík védelmében
Pölöskei Ferenc: A rejtélyes Tisza-gyilkosság