Az ​állathangutánzó igék, hívogatók és terelők somogyi nyelvatlasza 1 csillagozás

Balogh Lajos – Király Lajos: Az állathangutánzó igék, hívogatók és terelők somogyi nyelvatlasza

Ez a könyv úttörő jelentőségű „célatlasz”. Témája, mint kutatási terület, teljesen új a hazai nyelvjárási szakirodalomban. A kiválasztott 60 közép-somogyi község nyelvjárásából a szerzők a változatokban roppant gazdag állathangutánzó igéket, hívogatókat, terelőket dolgozták fel. Az adattárat bevezető tanulmány a Kaposvár környéki nyelvjárás leírása mellett elméleti kérdésekkel is foglalkozik. Sok újat és érdekeset olvashatunk itt a hangutánzó igék létrejöttének körülményeiről: a szerzők egybevetik az ember alkotta módszereket az eredeti hangélménnyel. Az állathívogatók és terelők nyelvi elemzésében új és egészen eredeti az a módszer, ahogyan a szerzők a szófaji, mondattani problémákat az ember és az állat közötti kommunikáció oldaláról közelítik meg, és a bennük előforduló különféle morfémaegységeket a közlésrendszerben betöltött funkciójuk szerint értékelik.

>!
Akadémiai, Budapest, 1976
228 oldal · keménytáblás · ISBN: 9630509334

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 3


Hasonló könyvek címkék alapján

Zilahi Lajos: Sárréti tájszótár
Szinnyei József: Magyar tájszótár
Tóth Imre: Palóc tájszótár
Silling István: A kupuszinai nyelvjárás és szótára
Kriza János: Erdélyi tájszótár
Szilágyiné Németh Eszter (szerk.): Endrődi tájszótár
Bálint Sándor: Szegedi szótár
Eperjessy Ernő: Regionális cselédszótár
Magyar tájszótár
B. Lőrinczy Éva – Hosszú Ferenc (szerk.): Új magyar tájszótár