Ország ​és nyelv a magyar történelemben 0 csillagozás

Balogh Albin: Ország és nyelv a magyar történelemben

Előszó:
E ​kis munka első része az országról szól. Nem belső alakulását, morfológiáját akarja adni, hanem csak a területi változásokat tárgyalja és itt is úgyszólván kizárólag az országhatárok változásaira szorítkozik.
Országhatárok nem véletlen alakulások, hanem nyelvi, hatalmi, gazdasági, történelmi és természeti tényezők együtthatásának eredményei. Egyenként, külön-külön is hatalmas alkotó erők, mégsem akkorák, hogy bármelyik egymagában tartós életű országot, államot tudna fenntartani.
A mi hazánk kicsiny sziget a népek, a birodalmak tengerében. Irott történelme, a honfoglalást megelőző időt is ideszámítva, kétezer esztendőnél nem sokkal messzebbre tekinthet vissza a múltba. Annál nagyobb dicsősége a magyar nemzetnek, hogy e történelmi időnek immár fele az ő történelme. A magyar nemzet, bár keleten nőtt törzsöke fájának, Európának egyik legexponáltabb helyén Európa történelmének jelentékeny tényezője, intézője lett. Azon a földön, melynek birtokáért… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Szent István könyvek Szent István Társulat

>!
Szent István Társulat, Budapest, 1928
164 oldal

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Földessy Árpád – Kegye Adél – Lannert Judit – Megyeri Klára – Németh Szilvia: A közigazgatás és jogalkotás kirekesztő mechanizmusainak feltárása önkormányzati szinten
Kegye Adél – Megyeri Kára – Németh Szilvia – Szarvas Hajnalka – Pánczél Márta – Szabados Tímea – Wéber Andrea: Védett tulajdonságú csoportok hozzáférésének akadályai a közigazgatási döntéshozatalban
Katona Klára – Kőrösi István (szerk.): Felzárkózás vagy lemaradás?
Szécsi Gábor (szerk.): Közélet, közigazgatás, kommunikáció
Kovács Katalin – Somlyódyné Pfeil Edit (szerk.): Függőben
Táll Éva (szerk.): Az új demokrácia önkormányzati vezetői
Horváth M. Tamás – Bartha Ildikó (szerk.): Gyűrűk és sugarak
Zoványi Nikolett (szerk.): Jogalkotás és jogalkalmazás a XXI. század Európájában
Mosberger József – Nagy Benedek (szerk.): Egy szobor születése
Veszprémy László Bernát: Gyilkos irodák