„Virágnak ​mondod, pedig nem az…” 0 csillagozás

Hasonlatok és szóláshasonlatok. Stilisztikai feladatgyűjtemény
Balázsi József Attila: „Virágnak mondod, pedig nem az…”

Remek ​gyakorlókönyvet, stilisztikai feladatgyűjteményt készített Balázsi József Attila a hasonlatok, szóláshasonlatok tárgyköréből! Könyvét elsősorban a középiskolások magyar nyelvtani, stilisztikai tanulmányainak elmélyítésére, a stílus tanulmányozásának megkönnyítésére szánta. De a munka minden bizonnyal népszerű lesz a felsőoktatásban tanuló diákok, valamint a magyartanárok, a stilisztikát tanító egyetemi oktatók körében is.
A feladatgyűjtemény anyaga imponálóan gazdag és sokrétű. A régi és újabb magyar szépirodalmi, a bibliai, a népnyelvi stb. példaanyagból egyaránt merít. A gyűjtemény külön érdeme, hogy általában nem a legismertebb magyar versek hasonlatait mutatja be, így a könyv használata során a diákok nagyszámú új verssel, versrészlettel ismerkedhetnek meg.
A feladatok megoldásának ellenőrzését megkönnyíti a megoldási kulcs, lehetőséget teremtve a tanórán kívüli, tanári segítség nélküli munkához is. A könyvben használt nyelvészeti szakszavak megértését a… (tovább)

>!
Tinta, Budapest, 2002
120 oldal · ISBN: 9639372439

Hasonló könyvek címkék alapján

Fenyő D. György: Poétai iskola
Szathmári István: A magyar stilisztika útja
Gyimesné Szekeres Ágnes: 66 szállóige az irodalomból
Kemény Gábor: Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába
Vitéz Ferenc: Beszédgyakorlatok
Pethő József: Alakzat és jelentés
Ajtay-Horváth Magda: A szecesszió stílusjegyei a századforduló magyar és angol irodalmában
Szathmári István: A stilisztikai alakzatok rendszerezése
Szathmári István: A retorikai-stilisztikai alakzatok világa
Kállay Géza: És most: beszélj!