Nyelvek ​és írások 0 csillagozás

A világ 400 nyelve és a nyelvek írásai
Balázsi József Attila: Nyelvek és írások

A ​Brit és Külföldi Bibliatársulat 1904-ben megjelent kiadványának reprintje.

Ez a könyv szövegmintákkal szemlélteti a világ 400 nyelvét és az egyes nyelvek változatos írásait. A nyelveket és az írásokat bemutató mintaszöveg többnyire az Újszövetségből, János evangéliumából való: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16).

A fordítások elkészítését és első közreadását evangelizációs céllal a Brit és Külföldi Bibliatársulat szervezte meg és támogatta több mint százhúsz évvel ezelőtt. Az eredeti kiadvány 1893-tól számos kiadást ért meg, a TINTA Könyvkiadó most reprintben az 1904-ben megjelent könyvet adja ki.

A kiadvány végén, a Mutatóban közöljük az eredeti könyvben angolul megadott nyelvek elnevezésének mai megfelelőjét. Ez tájékoztató jellegű, mivel az angol szakterminológia is sokat változott az elmúlt száz évben.

A közölt írások bemutatják, milyen… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Mesterművek Tinta

>!
Tinta, Budapest, 2020
178 oldal · ISBN: 9789634091431

Hasonló könyvek címkék alapján

Balogh Lajos – Király Lajos: Az állathangutánzó igék, hívogatók és terelők somogyi nyelvatlasza
Deme László – Imre Samu (szerk.): A magyar nyelvjárások atlaszának elméleti-módszertani kérdései
B. Lőrinczy Éva – Hosszú Ferenc (szerk.): Új magyar tájszótár
Kiss Jenő: Mihályi tájszótár
Kálmán Béla: A mai magyar nyelvjárások
Kálmán Béla: Nyelvjárásaink
Beszédes Valéria: A ház
Schmidt Éva: Nyelv, nyelvjárás, írásbeliség, irodalom
Tóth Imre: Palóc tájszótár
Márton Gyula: A moldvai csángó nyelvjárás román kölcsönszavai