Győr ​a feudalizmus bomlása és a polgári forradalom idején 0 csillagozás

Balázs Péter: Győr a feudalizmus bomlása és a polgári forradalom idején

A szerző helyi és országos levéltári forrásokat, egykorú naplókat, publicisztikai anyagokat és korábbi feldolgozásokat felhasználva tárgyalja Győr késő feudalizmus kori és forradalom alatti történetét. A monográfia három fejezetre oszlik. Az első Győr gazdasági és társadalmi fejlődését vizsgálja a XIX. század első felében, a második a város igazgatásáról, gazdálkodásáról, kulturális és politikai életéről szól, a harmadik Győr és vidékének 1848-49-es társadalmi-politikai harcait ismerteti. Különös figyelmet fordított a szerző arra, hogy Lukács Sándornak, a márciusi fiatalok egyikének, a szabadságharc forradalmi kormánybiztosának győri tevékenységét minél mélyebben feltárja és bemutassa.

>!
Akadémiai, Budapest, 1980
298 oldal · ISBN: 9630522004

Hasonló könyvek címkék alapján

Ambrus Attila József (szerk.): Klasszikusok novellái a magyar szabadságharcról
Széchenyi István: Széchenyi összeomlása
Féja Géza: Kossuth Lajos
Kapa Mátyás: Izzik a parázs
Nyáry Krisztián: Fölébredett a föld
Ordas Iván: Az aradi tizenhárom
Gracza György: Az 1848–1849-iki magyar szabadságharc története
Tamási Áron: Hazai tükör
Katona Tamás – Ráday Mihály: Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei II.
Hermann István: Plosszer Ferenc káplán feljegyzései 1848–1849-ről a pápai Szent István Római Katolikus Plébánia historia domusában