Lápok, ​falvak, emberek 0 csillagozás

Bodrogköz
Balassa Iván: Lápok, falvak, emberek

A ​Bodrogköz területileg igen kicsi tája az országnak – a Tisza, a Bodrog és az északi országhatár között –, mint néprajzi etnikum azonban rendkívül színes, rég- és közelmúltja, politikai és gazdaságtörténete, gazdaságföldrajza, szokásvilága igen érdekes. Balassa Iván néprajzkutató és muzeológus ezen a vidéken töltötte élete egy részét – a sárospataki múzeumot igazgatta – miközben sokszor bejárta a vidéket, vallatta a tájat és az embereket, s az összegyűjtött anyagot: a népi tudást, hitvilágot, szokáskultúrát, a levéltári adatokkal ellenőrizve és hitelesítve, újramondta ebben a könyvben. A szerző, aki több tudományos szakkönyvvet is írt, ebben a művében elbeszél – a népnek a népről, de úgy, hogy minden olvasó tanuljon belőle. A néprajzi anyagnak ez a feldolgozási módja egyben mintául is szolgálhat a néprajzi, helyismereti stb. szakköröknek ahhoz, hogy mit és hogyan gyűjtsenek és a gyűjtött anyagot miként szerkesszék egységes összképpé anélkül, hogy adataik elvesztenék tudományos… (tovább)

>!
Gondolat, Budapest, 1975
302 oldal · keménytáblás · ISBN: 9632801423 · Illusztrálta: Czinke Ferenc

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Élő Dezső: Sarród monográfiája
Dobozi Eszter: Tíz körömmel
Szabó György – Lopes-Szabó Zsuzsa: A bükki füvesember gyógynövényei
Morvay Judit: Asszonyok a nagycsaládban
Kerezsi Ágnes: Az uráli népek néprajza
Szenti Tibor: A tanya
Szenti Tibor: Parasztvallomások
Kertész Manó: Szokásmondások
Lázár Katalin (szerk.): Tanulmányok a szurguti osztják kultúráról
Fél Edit – Hofer Tamás: Arányok és mértékek a paraszti gazdálkodásban