A ​magyar kukorica 0 csillagozás

Balassa Iván: A magyar kukorica

A ​szerző e munkában mindenekelőtt áttekinti az Amerikából származó növény kialakulását és újvilági elterjedését, majd nyomon kíséri az egész világon történő térhódítását. Hazánkban a XVII. század első felétől terjed, s különösen a század végén hódít; elsősorban a szegénység műveli, mert termelése nem kíván igaerőt. Elterjedésének részleteit, a gazdasági rendszerbe való beilleszkedését a szerző gazdag levéltári, történeti és nyelvészeti anyag alapján mutatja be.
Balassa Iván a továbbiakban végigkíséri a kukorica művelésének minden mozzanatát. A vetésnek, a kapálásnak, a betakarításnak, a raktározásnak és a morzsolásnak történeti fejlődését és mai néprajzi képét is megrajzolja. Teljes nyelvészeti apparátussal vizsgálja a kukorica részeinek, továbbá művelésének szókincsét, s mindehhez a környező népek anyagát is felhasználja. Komplex kutatási módszerének segítségével megállapítja, hogy az új növény délről részben románokon, részben különböző délszláv népeken keresztül jutott… (tovább)

Tartalomjegyzék

>!
Akadémiai, Budapest, 1960
526 oldal

Kívánságlistára tette 3


Hasonló könyvek címkék alapján

Erdélyi Zsuzsanna (szerk.): Hegyet hágék, lőtőt lépék
Diószegi Vilmos (szerk.): Az ősi magyar hitvilág
Berze Nagy János: Égigérő fa
Mircea Eliade: A samanizmus
Nagy Olga: Táltos és Pegazus
Domokos Pál Péter: Múltbanéző
Tüskés Gábor – Knapp Éva: Népi vallásosság Magyarországon a 17–18. században
Andrásfalvy Bertalan: Hagyomány és jövendő
Georges Dumézil: Mítosz és eposz
Tömörkény István: Munkák és napok a Tisza partján