Magánélet ​az Agorán 0 csillagozás

Aischinés vádbeszéde Timarchos ellen
Bajnok Dániel: Magánélet az Agorán

Az athéni Aischinés első törvényszéki beszéde Kr. e. 346/5-ben egy állítólagos egykori férfi prostituált, Timarchos ellen íródott, aki hiába számított tapasztalt és jó kapcsolatokkal rendelkező politikusnak, züllött múltja miatt Aischinés mégis alkalmassági vizsgálatot indított ellene. Bár szilárd bizonyítékkal nem tudta alátámasztani vádjait, színes történetek és ravaszul megválasztott érvek révén mégis polgárjogának elvesztésére ítéltette Timarchost.
A kötet bőséges kommentárral kísérve tartalmazza magát az olykor pikáns témájú szónoklatot is, amely egykori mellőzöttsége után ma az ógörög irodalom egyik legtöbbet tárgyalt alkotása, és amelyben a vádlott Timarchos mellett feltűnik Aischinés későbbi nagy ellenfelének, a szónok Démosthenésnek alakja is.

>!
Argumentum, Budapest, 2017
284 oldal · ISBN: 9789634467977

Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok
Hérodotosz: A görög-perzsa háború
Cornelius Nepos: Híres férfiak
Polübiosz: Polübiosz történeti könyvei I-II.
Xenophón: Xenophón történeti munkái
Démoszthenész: A hűtlen követség / A koszorú
Hérodotosz – Thuküdidész – Xenophón – Polübiosz: Görög történetírók
Thuküdidész: A peloponnészoszi háború
Sophoklés: Sophoklés drámái
Platón: Törvények