Irodalom, ​nyelv, kultúra 0 csillagozás

exkurzus
Bagi Zsolt – Böhm Gábor – Kálmán C. György – Kiss Gábor Zoltán – Orbán Jolán – Rácz I. Péter: Irodalom, nyelv, kultúra

Ez a kötet afféle bemutatkozás: igazi koherenciája talán nincs is, hiszen a csoport nem törekedett semmiféle közös téma, megközelítési mód vagy formátum kialakítására. Mégis valamennyi tanulmány a közös gondolkodás, a vita, az egyet (nem) értés jegyeit viseli. A szövegek a jelenkori irodalmi diskurzust alakító irányzatok – szemiotika, hermeneutika, dekonstrukció, újhistorizmus, kultúrkritika, nyelvfenomenológia – „revíziójával” kérdeznek rá az irodalom, nyelv és kultúra viszonyára.

>!
Jelenkor, Pécs, 1998
180 oldal · ISBN: 9636761655

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Déri Balázs – Kelemen Pál – Krupp József – Tamás Ábel (szerk.): Metafilológia 1.
Kelemen Pál – Kozák Dániel – Kulcsár Szabó Ernő – Molnár Gábor Tamás (szerk.): Filológia – nyilvánosság – történetiség
Rugási Gyula – Somlyó Bálint (szerk.): Grádicsok éneke
Juhász Antal (szerk.): Településformák, népi építészet, földművelés
Bauer Gabriella (szerk.): Gyermekirodalmi szöveggyűjtemény
V. Kovács Sándor (szerk.): Régi magyar olvasókönyv
Kelemen Pál – Kulcsár Szabó Ernő – Tamás Ábel – Vaderna Gábor (szerk.): Metafilológia 2.
Ambrus Gergely – Demeter Tamás – Forrai Gábor – Tőzsér János (szerk.): Elmefilozófia
Fehér M. István – Nyírő Miklós – Olay Csaba – Lengyel Zsuzsanna Mariann (szerk.): Szót érteni egymással
Binzberger Viktor – Fehér Márta – Zemplén Gábor: Kuhn és a relativizmus