Szent ​Jeromos élete 0 csillagozás

Babura László: Szent Jeromos élete Babura László: Szent Jeromos élete

A könyv Szent Jeromosnak, a Szentírás latinra fordítójának (Vulgata), a négy nagy nyugati egyházatyák egyikének életrajza.

A következő kiadói sorozatokban jelent meg: Szent István könyvek Szent István Társulat · Szentek országa Szent István Társulat

>!
Szent István Társulat, Budapest, 1926
114 oldal

Enciklopédia 1


Kívánságlistára tette 1


Népszerű idézetek

Lunemorte P>!

Sok út vezet Istenhez s nem kell mindnyájunknak azt járni, mely sivatagon vagy kolostoron át vezet ő hozzá. Isten sem dolgozik sablonokkal. Nagy művész nem ismétli meg magát sohasem! Minden lélek, amely üdvözül, az ő kezének remekelése, de nincs a sok közt két teljesen egyenlő sem. Sok apostol volt és még több vértanú, szűz és hitvalló, de mindnyájan típusok sajátos egyéniséggel és megkülönböztető eredetiséggel.

Lunemorte P>!

Miután senki mást, mint csak Krisztust követem, azért hívő egyességben vagyok Szentségeddel, vagyis Péter tanszékével. Tudom, hogy ezen a kőszálon épült az Egyház. Aki e házon kívül eszi a bárányt, profán ember. Aki nem tartózkodik Noé bárkájában, el fog pusztulni a vízözönben. Aki nem gyűjt veled, az szétszór, vagyis aki nem Krisztusé, az az antikrisztusé.

Szent Jeromos szavai

Kapcsolódó szócikkek: Noé bárkája
Lunemorte P>!

Valami ősi nyersesség, erőszakos vadság, tüzes szilajság lappang Jeromosban, mely sokszor bántó szenvedélyességgel tör ki belőle. De a természettől haragos, könnyen felhevülő, ingerlékeny embert állandóan csillapítja benne a kegyelemből táplálkozó, a Krisztus iskolájába járó, a krisztusi szelídségre törekvő ember. Finomlelkűségét szépen illusztrálja a Vigilantius elleni vitairatának következő vallomása: „Amikor harag tölt el és valami rosszat gondolok a lelkemben, ha éjjeli álomkép megzavar, nem merek a vértanúk bazilikáiba belépni, annyira remegek egész testemben és lelkemben. Te talán nevetsz és öregasszonyok képzelődésével vádolsz. Én nem szégyenlem azoknak hitét, kik elsőknek látták a feltámadt Urat. Te lakmározzál a világ fiaival, én böjtölni fogok az asszonyokkal” (M. L. 23. col. 364.)


Hasonló könyvek címkék alapján

Testvérünk és atyánk
Hamish Campbell: Szent Norbert a Premontrei Rend alapítója, a béke apostola
Elena Da Persico: A szent szeretet hősnője
Bogdan Adamczyk: Isten szolgája P. Kelemen Didák élete és tiszteletének kibontakozása
J. N. D. Kelly: Szent Jeromos élete, írásai és vitái
René Laurentin: Labouré Katalin élete
Temel M. Amata: Szent Domonkos szerzetesrend szentjei és boldogai
Mehrle Tamás: Szent Domonkos életének tanítása
Viz László: Szent Januáriusz vércsodája
Johannes Jörgensen: Assisi Szent Ferenc élete