Szent ​Ágoston élete 0 csillagozás

Babura László: Szent Ágoston élete Babura László: Szent Ágoston élete

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

Róla szól: Szent Ágoston

Tartalomjegyzék

A következő kiadói sorozatokban jelent meg: Szent István könyvek Szent István Társulat · Szentek országa Szent István Társulat

>!
Szent István Társulat, Budapest, 1924
150 oldal

Enciklopédia 3


Kívánságlistára tette 1


Népszerű idézetek

Lunemorte P>!

Isten fájdalomból sző örömet, elválásból tartós együtt­létet; keserű könnyekből ő édes örömkönnyeket s a fájdalom sóhajaiból jubiláló himnuszokat tud csinálni.

31. oldal

Lunemorte P>!

Áthatva bűnös voltának tudatától és eltelve a rajta is meg­könyörült isteni irgalmasság iránti hálával, tollat ragad és megírja Vallomásait. Bűnbánó lelkének nem volt elég a gyónószék titokzatos csendjében magát bűnös­nek vallani: Ágoston nyilvános gyónást akar végezni egész életéről. Hadd olvassák bűneinek lajstromát püs­pöktársai és papjai, hivei és lelki gyermekei; hadd olvassák kortársai és késő utódok; hadd olvassák Afrikában és majdan az egész világon, hogy mi volt ő magától és mivé lett Isten végtelen irgalmából.

90. oldal - A hippói püspök (Szent István Társulat, 1924)

Lunemorte P>!

Possidius külön megemlíti, hogy Ágoston nem csinált végrendeletet. Szegény volt mindvégig. Egyet­len hagyatéka — könyvtára volt.

148. oldal - Az utolsó napok. A boldog halál (Szent István Társulat, 1924)

Kapcsolódó szócikkek: könyvtár · végrendelet
Lunemorte P>!

A kereszténység a szeretet vallása, kell, hogy a szeretet legyen az emberi életnek is gócpontja. Szükséges, hogy az embernek minden képességét a szeretet éltető árama járja át. Összes cselekedeteit egyedül a szeretet alapján értékelhetjük, mert az emberek cselekedetei egyedül a szeretet gyökerében különböznek egymástól. Sok olyan történik, ami jónak látszik, de nem fakad a szeretet gyökeréből. Hiszen a bogáncsnak is van virága. Sok más ellenkezőleg keménynek és érdesnek látszik és mégis szeretetből fakad. Legjobban tehát mindig ez a rövid parancs igazít el: Szeress és tégy, amit akarsz. Ha hallgatsz, szeretetből hallgass; ha beszélsz, szeretetből beszélj; ha büntetsz, szeretetből büntess; ha megbocsátasz, szeretetből bocsáss meg. Óvd meg szívedben a szeretet gyökerét: ebből a gyökérből csak jó nőhet ki. (In ep. Joh. 7.)

127. oldal - A nagy egyháztanító (Szent István Társulat, 1924)

Kapcsolódó szócikkek: szeretet
Lunemorte P>!

E vitákban talán Navigius kivételével mindnyájan részt vettek,még Mónika is, sőt nem egy kérdést az ő állásfoglalása értelmében oldanak meg. Ágoston a fiú büszkeségével hallgatta mindig édesanyjának szavait. Bölcseségét nem a bölcselőktől, hanem Istentől kapta, nem könyvekből, hanem a megszentelő malaszt kincsestárnáiból merítette.

53. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Nemere István: Attila hun király magánélete
Varga Mátyás: Szent Miklós
Kovács György: A keresztény vallás megszületésének története
Tomáš Špidlík: A két Melánia
Margit Sandemo: Az elfeledett királynő
Lisieux-i Szent Teréz: Lisieux-i Szent Teréz önéletrajza
Wilhelm Hünermann: Lángoló tűz
Stanisław Dziwisz – Czesław Drążek – Renato Buzzonetti – Angelo Comastri: Hagyjatok elmenni
Diós István: A szentek élete I-II.
Sigrid Undset: Sienai Szent Katalin