Babits ​– Juhász – Kosztolányi levelezése 4 csillagozás

Babits Mihály – Juhász Gyula – Kosztolányi Dezső: Babits – Juhász – Kosztolányi levelezése

Babits ​Mihály, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső egymással folytatott levelezésének e kötetben kiadásra kerülő gyűjteménye részét képezi annak a dokumentum-anyagnak, amelynek kiadásával a XX. század első évtizedeinek irodalomtörténeti feltárását és értékelését kívánjuk elősegíteni és előkészíteni. A sorozat első kötetében Ady Endrére vonatkozó életrajzi adatokat, a másodikban a Móricz Zsigmonddal foglalkozó tanulmányok első gyűjteményét adtuk ki. A továbbiakban folytatni fogjuk az Adyval kapcsolatos életrajzi dokumentumok, polémiák, a Móricz Zsigmond műveit elemű írások kiadását, közreadjuk Móricz irodalmim hagyatékát is. Négy kötetben adjuk ki az 1918-19-es forradalmi időszak irodalmi és publicisztikai dokumentumait.
A Babits-Juhász-Kosztolányi levelezés közreadása egyrészt a három író életrajzához szolgáltat fontos adatokat, másrészt emberi-írói portréik válnak a dokumentumok ismeretében hitelesebbé és pontosabbá. Különösen fiatal koruk sűrű levélváltásaiból rajzolódnak ki… (tovább)

>!
348 oldal

Kedvencelte 2

Várólistára tette 11

Kívánságlistára tette 9


Kiemelt értékelések


Népszerű idézetek

Anikó0909>!

És válaszolj. Fáj, ha az ember belekiált egy másik emberbe és nem kap visszhangot.

Ölel igaz barátod

Kosztolányi

Anikó0909>!

Borzasztó az, hogy mennyire szüzekedik Maga, kedves Babits, a nyilvánosság előtt. Legyen kurva, mint én és Kosztolányi, mint Farkas Imre és Shakespeare.
Hatni végre is ebben áll minden boldogságunk, életünk, mindenünk! Hatni, ezt akarta a negatív frankfurti bölcs, t. i. bolond, ezt akarja a szép asszony, a purgo, a szociáldemokrácia, Komjáthy Jenő és Béla, Boromisza Jenő és Tibor, Goethe, Farkas Imre, ezt kell akarnia – minden állattal közösen – Babits Mihálynak is.

Anikó0909>!

De mielőtt az utóiratra térnék, amelyért a levelek nagy átlaga íródik, hadd csevegjek az irodalomról.

Anikó0909>!

Nem akartam bírálni, tisztán csak legszerényebb, de durva és leplezetlenül gúnyos véleményemet tudattam.


Hasonló könyvek címkék alapján

Kaffka Margit: A lélek stációi
Kaffka Margit: Levelek a zárdából / Nyár
Szerb Antal: Szerb Antal válogatott levelei
Krúdy Gyula: Gordonkázás
Tasi József (szerk.): Móricz Zsigmond, a Nyugat szerkesztője
Rolla Margit: Út a révig
Rolla Margit: A fiatal Kaffka Margit
Ady Endre: Ady Endre összes versei
Füst Milán: Ez mind én voltam egykor
Ady Endre: Ady Endre összes verse