A ​honfoglalóktól a huszárokig 3 csillagozás

A középkori magyar könnyűlovasságról
B. Szabó János: A honfoglalóktól a huszárokig

Manapság, ​amikor országszerte egyre több jószándékú hagyományőrző foglalkozik a középkori hadikultúra egyes elemeinek megelevenítésével vagy épp „újjáteremtésével”, komoly hiány mutatkozik a középkori hadtörténet egyes csapatnemeit átfogóan tárgyaló munkákból. A magyar könnyűlovasságról például az utolsó összefoglalás az 1930-as években látott napvilágot. B. Szabó János, a nagy sikerű Tatárjárás és A mohácsi csata című kötetek szerzője legújabb könyvében ennek a kérdésnek a feldolgozására, újragondolására vállalkozott. A honfoglalástól a mohácsi csatáig ívelő áttekintésében gazdag írott, képi és tárgyi forrásanyagra támaszkodva, számos külföldi analógia segítségével feltárja és új összefüggésbe helyezi a középkori magyar könnyűlovassággal kapcsolatban feltett hagyományos kérdéseket: hogyan változott a honfoglalás korának fegyverzete és taktikája, elképzelhető-e valamiféle folytonosság a későbbi századokban, „könnyűlovasság” vagy „átmeneti lovasság” volt-e az Árpád- és Anjou-kori… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

>!
Argumentum, Budapest, 2010
244 oldal · ISBN: 9789634465072 · Fordította: Törőcsik Zoltán, Zachar Viktor Kristóf

Most olvassa 1

Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 2


Kiemelt értékelések

Gerimur>!
B. Szabó János: A honfoglalóktól a huszárokig

B. Szabó János: A honfoglalóktól a huszárokig A középkori magyar könnyűlovasságról

Jó könyv,. bár néha elvész az adatokban s a különféle analógiákban – ő is és az olvasó is. De következtetései meggyőzőek, alapossága és tájékozottsága tiszteletet parancsoló, s olvasni is elég élvezetes.


Hasonló könyvek címkék alapján

Benkő László: A pozsonyi csata
Terplán Zoltán: A keresztes hadjáratok és az Árpád-kori Magyar Királyság
Pálosfalvi Tamás: Nikápolytól Mohácsig – 1396–1526
Fedeles Tamás: A király és a lázadó herceg
Vadas Ferenc (szerk.): Ozorai Pipo emlékezete
Zimányi Vera: Lepanto, 1571
Kelemen András: Ez a föld…
Somogyi Győző: The army of the Árpád dynasty 896-1301 / Az Árpádok hadserege 896-1301
Kocsis Bernát (szerk.): Válogatás a magyar hadügy írásaiból
Benyhe János – Dercsényi Dezső – Györffy György – Katona Tamás – Szakály Ferenc (szerk.): Bernardo de Aldana magyarországi hadjárata (1548-1552)