Katolikus ​Egyház, merre tartasz? 0 csillagozás

Őexcellenciája Athanasius Schneiderrel a Szűz Máriáról nevezett astanai főegyházmegye segédpüspökével beszélget Fülep Dániel teológus
Athanasius Schneider: Katolikus Egyház, merre tartasz?

Katolikus Egyház, merre tartasz? – ezzel a címmel jelent meg Fülep Dániel teológus beszélgetése Athanasius Schneider kazahsztáni segédpüspökkel. A kötet az angol nyelvű kiadást követően magyar nyelven is hozzáférhető.

Ez az első interjúkötet, amelyet a püspök atyával készítettek. Athanasius Schneider püspök először 2016. március 4-7. között tartózkodott Magyarországon, Fülep Dániel meghívására és szervezésében, a sümegi Newman Központ vendégeként. Ez a mostani könyv a közép-ázsiai főpásztor és a magyar teológus két esztendeje indult együttműködésének újabb gyümölcse.

Eredeti megjelenés éve: 2018

Tartalomjegyzék

>!
Magánkiadás, Budapest, 2018
108 oldal · ISBN: 9786150034409 · Fordította: Sallai Gábor

Enciklopédia 2

Szereplők népszerűség szerint

X. Piusz pápa


Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 6


Népszerű idézetek

Lunemorte P>!

A modernizmus vallásossága szubjektivista, emocionalista, a hitet és az értelmet szétválasztó, végső soron agnosztikus hozzáállásra nevel, amelyben a hit igazságai és követelményei elsikkadnak, és a szubjektív érzéseknek, valamint a világ éppen uralkodó ideológiájának adják át a helyüket. Ezért – bár a modernizmus eretnekségének tüneteit már a legeldugottabb plébánián is érzékelni lehet – nagyon sokan nem veszik észre a rendellenességeket. Sok katolikus, sőt jó néhány pap és püspök is közönnyel vagy olykor helyesléssel reagál, és csak akkor háborodik fel, ha valaki megpróbálja kimozdítani a komfortzónájából.

10. oldal - Bevezető

Athanasius Schneider: Katolikus Egyház, merre tartasz? Őexcellenciája Athanasius Schneiderrel a Szűz Máriáról nevezett astanai főegyházmegye segédpüspökével beszélget Fülep Dániel teológus

2 hozzászólás
Lunemorte P>!

Walter Brandmüller, Raymond L. Burke, Carlo Caffarra és Joachim Meisner bíborosok 2016. szeptember 19-én kelt levelükben hivatalos és nyilvános tisztázásért folyamodtak Ferenc pápához a két családszinódust követően közzétett Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás kétértelmű kijelentéseivel kapcsolatban. A dubia öt kérdést tartalmazott, amelyre a pápa azóta sem válaszolt. A „dubium” egyházjogi beadványozási forma, amely a beadványozó részéről jelzi, hogy a felmerült dilemma egy egyszerű „igen”-nel vagy „nem”-mel is tisztázható. Ez a forma ugyanakkornem köti a pápát vagy az illetékes kongregációt: ha úgy tartják helyesnek vagy hatékonyabbnak, a kérdésre hosszabb, részletesebb, kifejtő választ is adhatnak.

40. oldal - Burke bíboros és a formális korrekció

Athanasius Schneider: Katolikus Egyház, merre tartasz? Őexcellenciája Athanasius Schneiderrel a Szűz Máriáról nevezett astanai főegyházmegye segédpüspökével beszélget Fülep Dániel teológus

3 hozzászólás
Lunemorte P>!

XXIII. János pápa valódi szándéka a Zsinat összehívásával elsősorban lelkipásztori természetű volt. Nem azt akarta tehát, hogy a Zsinat kötelező erejű nyilatkozatokat tegyen a tanítás terén, vagy végleg eldöntsön teológiai vitákat (pl. a püspöki kollegialitás kérdését). A Zsinatnak úgy kellett elmagyaráznia a katolikus igazságokat, hogy azt korunk hitetlenjei is jobban megértsék, ugyanakkor minden kétértelműséget elkerüljön a tanítás terén. Sajnos a liberális püspökök és teológusok, akik a tanítás terén a relativizmust, vagyis a X. Pius által elítélt modernizmus egyik fajtáját támogatták, olyan befolyást nyertek, hogy gyakorlatilag a Zsinat összes bizottságában ők foglalták el a stratégiailag fontos helyeket, és a vezetői tisztségeket is ők kapták. A témáról írt két híres könyv (R. Wiltgen: A Rajna a Tiberisbe ömlött és R. de Mattei: „The Second Vatican Council – An Unwritten Story” [A második vatikáni zsinat megíratlan története]) számtalan bizonyítékkal támasztja ezt alá. A Zsinat igazi katolikus bajnokai kisebbséget alkottak, és a „Coetus Patrum Internationalis” nevű csoportba tömörültek, melynek fő szervezője a brazil Geraldo Sigaud érsek és Marcel Lefebvre érsek volt. Hála ennek a bátor kisebbségnek, sok veszélyes és kétértelmű megfogalmazást sikerült kijavítani a zsinati szövegekben a tanítást illetően. A zsinat kiemelkedő alakjai és teológusai azok a püspökök és teológusok voltak, akik bátran harcoltak azért, hogy a zsinati szövegekben egyértelműen és csorbítatlanul fogalmazzák meg a katolikus igazságokat, és biztosítsák a folytonosságot az Egyház állandó doktrinális, liturgikus és fegyelmi gyakorlatával. Érthetetlen, miként nevezhetett ki XXIII. János és VI. Pál olyan püspököket, bíborosokat és teológusokat a Zsinat vezető tisztségeibe és bizottságaiba, akikről tudni lehetett, hogy a modernista és relativista teológiával rokonszenveznek.

50-52. oldal - XXIII. János és a második vatikáni zsinat

Athanasius Schneider: Katolikus Egyház, merre tartasz? Őexcellenciája Athanasius Schneiderrel a Szűz Máriáról nevezett astanai főegyházmegye segédpüspökével beszélget Fülep Dániel teológus

Kapcsolódó szócikkek: II. Vatikáni Zsinat · X. Piusz pápa
Lunemorte P>!

Krisztus földi helytartója fölött Istenen kívül senki sem ítélkezhet. Egy pápa hivatalosan csak saját maga vagy utódja által revideálható. A tanítás tartalma azonban objektíven megítélhető, kérdéseket pedig bárki feltehet. A tévtant nevén nevezni, attól elhatárolódni kötelesség. Továbbá, ha a pápa nem a hit őrzőjeként, hanem önkényuraként viselkedik, ha a személy és a hivatal káros konfliktusba kerül egymással, ha a lelkipásztorkodás elválik a dogmatikus hittartalomtól, és a relativizmusnak és a szituációs etikának adja át a helyét, akkor cselekednünk kell.

11-12. oldal - Bevezető

Athanasius Schneider: Katolikus Egyház, merre tartasz? Őexcellenciája Athanasius Schneiderrel a Szűz Máriáról nevezett astanai főegyházmegye segédpüspökével beszélget Fülep Dániel teológus

Lunemorte P>!

Első teendőnk a még elszántabb hitélet, elsősorban az imádság, a böjt és az engesztelés. A jelen megpróbáltatások, amelyek lassan mindnyájunkat válaszút elé állítanak, meg kell, hogy erősítsenek bennünket a teljes és csorbítatlan hitletéteményhez (depositum fidei) való ragaszkodásban. Tennünk kell azért, hogy ne váljunk a megtévesztés és a hamis tanítás áldozatává.

15. oldal - Bevezető

Athanasius Schneider: Katolikus Egyház, merre tartasz? Őexcellenciája Athanasius Schneiderrel a Szűz Máriáról nevezett astanai főegyházmegye segédpüspökével beszélget Fülep Dániel teológus

Lunemorte P>!

XXIII. János kijelentette, hogy a tanítás ugyan nem változik, a tanítás magyarázata és gyakorlati alkalmazása azonban a kor követelményeihez igazítható. Ez az elv természetesen igaz, ugyanakkor a Zsinat óta annyira elvált egymástól a tanítás és a gyakorlat, hogy mára már több ponton egyértelműen szembekerültek egymással. Véleményem szerint ez nem helyes eljárás, hiszen a mi Urunk, Jézus Krisztus és az Egyház apostolai kezdettől fogva hangsúlyozták, hogy a gyakorlatnak mindig összhangban kell lennie a tanítással. Mindig. Ha valamely gyakorlat gyengíti a tanítást, akkor azt a gyakorlatot meg kell változtatni.

70-71. oldal - A modernizmus lényege: a tanítás elválasztása a gyakorlattól

Athanasius Schneider: Katolikus Egyház, merre tartasz? Őexcellenciája Athanasius Schneiderrel a Szűz Máriáról nevezett astanai főegyházmegye segédpüspökével beszélget Fülep Dániel teológus

Lunemorte P>!

Fülep: Milyen visszhangja volt az áprilisi konferenciának, valamint a zárónyilatkozatnak? A hivatalos katolikus sajtó kerülte a témát. Tapasztalt-e valamilyen érdemi reakciót, akár személyesen?

Schneider püspök úr: Mint korábban már említettük, a püspökök és a bíborosok körében a megfélemlítettség az uralkodó állapot. Félnek, nehogy Ferenc pápa ellenségeinek vagy kritikusainak tartsák őket. E püspökök karrierje egyértelműen a Vatikán jelenlegi munkatársaitól függ, illetve a tömegtájékoztatási eszközök és a közvélemény részéről tapasztalható nyomástól. Az általános légkör a megfélemlítettség, úgyhogy nyilvános támogatásra vagy pozitív reakciókra nemigen számíthattunk. A hívek és az egyszerű papok részéről azonban kedvező fogadtatással találkoztunk. A résztvevők a világ minden tájáról kaptak köszönőleveleket. A püspökök azonban csendben maradtak. Az olasz püspöki konferencia újságja igen elutasítóan reagált. Demagóg kifejezéseket használtak, azt állítva, hogy a konferencia lázadást képviselt Ferenc pápa ellen. Az újság igen méltánytalanul és demagóg módon beszélt a témáról. Mi azonban továbbra is kimondjuk az igazságot, bármilyen is a fogadtatás.

45. oldal - Római konferencia – visszhangok

Athanasius Schneider: Katolikus Egyház, merre tartasz? Őexcellenciája Athanasius Schneiderrel a Szűz Máriáról nevezett astanai főegyházmegye segédpüspökével beszélget Fülep Dániel teológus

Lunemorte P>!

Bizonyos szempontból kijelenthetjük, hogy ma a Vatikánban keresztényellenes erők is működnek. Bizonyos egyértelmű cselekedetek, valamint egyes vatikáni konferenciák egyértelműen erről tanúskodnak.

48. oldal - A La Salette-i Miasszonyunk üzenetéről

Athanasius Schneider: Katolikus Egyház, merre tartasz? Őexcellenciája Athanasius Schneiderrel a Szűz Máriáról nevezett astanai főegyházmegye segédpüspökével beszélget Fülep Dániel teológus


Említett könyvek


Hasonló könyvek címkék alapján

Tomáš Halík: A gyóntató éjszakája
Réti József: Szeressek ott, ahol gyűlölnek
Hodász András: Praliné a léleknek
XVI. Benedek – Piergiorgio Odifreddi: Kedves teológus pápa! Kedves ateista matematikus!
Stanisław Dziwisz – Czesław Drążek – Renato Buzzonetti – Angelo Comastri: Hagyjatok elmenni
Endo Suszaku: Némaság
Henri Boulad: Quo Vadis Ecclesia?
Várszegi Asztrik: A hely szerelmese
Antonio Spadaro: Cyberteológia
Szecsődi Tamás Leó: Sirák fiai