Assisi ​Szent Ferenc Virágoskertje – Fioretti 2 csillagozás

„Assisi Szent Ferenc élete”
Assisi Szent Ferenc Virágoskertje – Fioretti Assisi Szent Ferenc Virágoskertje – Fioretti Assisi Szent Ferenc Virágoskertje – Fioretti Assisi Szent Ferenc Virágoskertje – Fioretti Assisi Szent Ferenc Virágoskertje – Fioretti Assisi Szent Ferenc Virágoskertje – Fioretti

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

Eredeti megjelenés éve: 1476

Róla szól: Assisi Szent Ferenc

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Ferences Források Agapé

>!
Agapé, Szeged, 1999
200 oldal · ISBN: 9634581455 · Fordította: É. Megyeri András
>!
242 oldal · Fordította: É. Megyeri András
>!
Genius, Budapest, 1921
348 oldal · Fordította: Kaposy József

2 további kiadás


Most olvassa 1

Várólistára tette 3

Kívánságlistára tette 6


Kiemelt értékelések

latinta P>!
Assisi Szent Ferenc Virágoskertje – Fioretti

Assisi Szent Ferenc Virágoskertje – Fioretti „Assisi Szent Ferenc élete”

Nagyon tiszta lélek írásai ezek a történetek.


Népszerű idézetek

Lunemorte P>!

Ugyanezen a káptalanon Szent Ferencnek tudomására hozták, hogy a testvérek közül sokan vezeklőpáncélt és vasövet viselnek meztelen testükön, ami egyeseknek betegségét, néhányuknak már halálát okozta, a többieket pedig az imádságban akadályozza. Mire Szent Ferenc, mint bölcs atya az engedelmesség nevében elrendelte, hogy aki ilyen vezeklőeszközt hord, azonnal vesse le és rakja lába elé. Így is történt. Vagy ötszáz vezeklőpáncélt és még ennél is több, részint karra, részint derékra való vasövet számoltak össze, úgyhogy egy egész rakásra való halmozódott föl belőlük. Szent Ferenc elkobozta valamennyit.

73. oldal, 18. Szent Ferenc egyetemes káptalant tart Assisiben

Assisi Szent Ferenc Virágoskertje – Fioretti „Assisi Szent Ferenc élete”

Lunemorte P>!

…mikor magához tért [Simon testvér], az ifjú teljesen megszabadult a kísértésektől, és úgy érzte, mintha soha nem is zaklatták volna. Sőt mi több a kísértések heve a Szentlélek tüzévé alakult át, s ez a tűz az elevenen izzó parázs, vagyis Simon testvér közelsége által Isten és a felebarát szeretetében lobogott föl. Az történt ugyanis egyik alkalommal, hogy hírhedt gonosztevőt kerítettek kézre és arra ítélték, hogy mindkét szemét szúrják ki. Amikor ezt meghallotta az ifjú testvér, nagy merészen odaállított a bíróhoz és az egész törvényszék előtt sírva könyörgött, hogy szúrják ki neki az egyik szemét s a gonosztevő egyik szemét hagyják meg, hogy a nyomorult ne veszítse el egészen szeme világát. A bírót annyira meghatotta az ifjú barát önfeláldozó szeretete, hogy megkegyelmezett az elítéltnek.

134. oldal, 41. Simon testvér megszabadítja egyik társát az ördög kísértéseitől

Assisi Szent Ferenc Virágoskertje – Fioretti „Assisi Szent Ferenc élete”

Dominicana >!

Ahogy [Alvernai János testvér] előrehaladt a misézésben, lelkét egyre jobban elborította Krisztus szeretetének forrósága és ezzel együtt valami olyan isteni érzelem, amit maga sem ismert és szavakkal sem tudott kifejezni. Annyira, hogy attól tartott, a misét nem tudja folytatni. Mivel azonban ilyesmi már máskor is előfordult vele, s akkor Isten lecsendesítette lángolását, most is ebben bízott. Ám amikor a Szűz Máriáról szóló prefációig ért, annyira fokozódott benne ez az érzelem, hogy az átváltoztatást bevezető Qui pridie szavaknál már alig bírt megállni a lábán. Végül is az átváltoztatás szavainak csak a felét tudta kimondani, addig hogy Hoc est. Mégpedig azért, mert érezte Krisztusnak és angyalainak jelenlétét, és látta, hogy Krisztus nem lép be az ostyába, vagyis addig a kenyér nem változik át szent testévé, amíg ki nem mondja a mondat másik felét, a corpus meum-ot. Ez úgy megbénította, hogy nem tudta továbbfolytatni a misét. Amint észrevette szorongatását a gvárdián, odasietett az oltárhoz a testvérekkel, sőt a világiakkal együtt, akik a templomban voltak, és megilletődve állták körül János testvért, közülük többen meghatódottságukban sírtak is.
Utoljára, hosszú idő elteltével, amikor Istennek kedvére volt, János testvérnek mégis sikerült kimondania az elmaradt corpus meum szavakat. Azonnal eltűnt a kenyér színe, és az ostyában láthatóvá vált a megtestesült és megdicsőült Krisztus. Megmutatta alázatát és szeretetét, amellyel értünk Szűz Máriától emberré lett, és amellyel mindennap leereszkedik a pap kezei közé az átváltoztatott ostyában.

53. Alvernai János testvér misézés közben összeesik (Agapé, 1999)

Assisi Szent Ferenc Virágoskertje – Fioretti „Assisi Szent Ferenc élete”

Lunemorte P>!

– Drága testvéreim, ne csodálkozzatok a történteken. Amint ugyanis összeölelkeztünk, nem volt már többé szükség beszédre. Az isteni bölcsesség fénye ugyanis föltárta előttem az ő szívét és előtte az enyémet; így isteni közreműködéssel kiolvashattuk egymás szívéből azt, ami mondandónk volt egymásnak. Ezen a módon sokkal jobban megértettük egymást, mintha szavakkal szóltunk volna, s ez nagy megnyugvásunkra szolgált. Az emberi nyelv ugyanis tökéletlen arra, hogy kifejezze Isten rejtett titkait. S ezért, ha beszéddel akartuk volna visszaadni azt, amit szívünkben éreztünk, inkább nyugtalanság maradt volna bennünk, mint megnyugvás.

119. oldal, 34. Egyed testvért fölkeresi Szent Lajos, Franciaország királya

Assisi Szent Ferenc Virágoskertje – Fioretti „Assisi Szent Ferenc élete”

Ninácska P>!

Ha ma megkérdezzük az embereket, ismernek e valamilyen legendát Szent Ferenc életéről, a legtöbben a Fiorettit említik. Nem csoda ez a nagy népszerűség, hiszen a már 1476-ban nyomtatásban is megjelent, és a múlt században ismét felfedezett mű, stílusa és atmoszférateremtő ereje révén az egyik olyan ferences forrás volt, amely Szent Ferenc szeretetét sugározva az eredeti források még alaposabb megismerésére ösztönözte olvasóit. De talán ezzel be is töltötte hivatását.

Assisi Szent Ferenc Virágoskertje – Fioretti „Assisi Szent Ferenc élete”


Ezt a könyvet itt említik


Hasonló könyvek címkék alapján

Szent Rita imakönyv
Don Bosco János: Savio Domonkos
Kühár Flóris: A legszentebb családfa utolsó virága
Michael Hesemann: A názáreti Mária
Blaskó Mária: A csillagok leánya
Dante Alighieri: Isteni színjáték
Giacomo Filoramo: A gnoszticizmus története
Liguori Szent Alfonz: Megegyezés Isten akaratával
Luciano Radi: Tolentinói Szent Miklós
Liguori Szent Alfonz: A Jézus Krisztus iránt való szeretet gyakorlása