A ​nemi szerelem metafizikája 2 csillagozás

Arthur Schopenhauer: A nemi szerelem metafizikája

Schopenhauer célja meggyőzni az olvasót arról, hogy az a téma, ami az irodalom valamennyi műfajában nemhogy jelen van, de az egyik legkedveltebb mind a szerzők, mind az olvasók körében, érdemes a filozófiai vizsgálatra. Schopenhauer munkáját a többi között a Franklin társulat adta ki magyarul 1918-ban, Budapesten. A szerző maga is megjegyzi művében, hogy tanulmányának témájáról nem sok filozófiai értekezés született előtte, e kevés közül a jelentősek Platón, Rousseau, Kant, Platner és Spinoza tollából valók, ám Schopenhauer megítélése az említett gondolkodók szerelemről írt alkotásairól nem túl hízelgőek. A nemi szerelem metafizikája a többi mű között van annyira jelentős, hogy tekintetbe vegyük a nemek különbségének filozófiai vizsgálatakor.

>!
184 oldal · ISBN: 9789639428331

Enciklopédia 2


Kedvencelte 2

Várólistára tette 5

Kívánságlistára tette 10


Népszerű idézetek

Frank_Waters I>!

Aligha filozofálna az ember, ha a halál nem volna.

I. fejezet - A halálról

Kapcsolódó szócikkek: halál
Frank_Waters I>!

Mert például az embert arra tanítani, hogy csak az imént lett semmiből, tehát az örökkévalóságon keresztül nem volt semmi, és mégis a jövendőben múlandótlan – épp olyan, mintha arra tanítjuk, hogy ámbár mindenestül másnak a műve, minden cselekedetéért mégis örökké felelős.

I. fejezet - A halálról

2 hozzászólás
Frank_Waters I>!

És hogy a halál komoly valami, már abból is következik, hogy az élet, mint mindenki tudja, éppen nem tréfadolog. Alkalmasint nem is érdemlünk jobbat e kettőnél.

I. fejezet - A halálról

Kapcsolódó szócikkek: élet · halál
14 hozzászólás
Frank_Waters I>!

Ha kopogtatnánk a sírokon, s megkérdeznők a holtakat, föl akarnak-e újra kelni – fejüket ráznák.

I. fejezet - A halálról

1 hozzászólás
lillae>!

[…] Ehhez a világhoz akarták az optimizmus rendszerét hozzáilleszteni és bebizonyítani róla, hogy minden lehető világ közt ez a legjobb. Kiáltó képtelenség. – És az optimista mégis fölszólit, nyissam ki szememet, és tekintsek a világba és lássam, milyen szép az a nap fényében, hegyeivel, völgyeivel, folyóival, növényeivel, állataival stb. – De hát a világ panoráma-e ? […] Ha azonban a dicsőített munka eredményeit nézzük, ha a szereplőket tekintjük, akik e kitűnően ácsolt színpadon működnek és látjuk, hogyan áll be az érzékenységgel a fájdalom, és mint növekedik abban a mértékben, amint amaz értelemmé fejlődik, s hogy azután ezzel lépést tartva vágy és gyötrelem mindig erősebben lépnek előtérbe s fokozódnak, míg végre az emberi élet nem nyújt egyéb tárgyat, mint tragédiákra és komédiákra valót – akkor aki nem színlel és nem alakoskodik, nehezen lesz kedve hallelujákat zengedezni.

163-164. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Neumer Katalin: Határutak
Karl Popper: Test és elme
Ujvári Márta (szerk.): Érvek és kontextusok
Saul Kripke: Megnevezés és szükségszerűség
Gottlob Frege: Logikai vizsgálódások
Michael Della Rocca: Spinoza
Jacques Derrida: Esszé a névről
Michael Quante: A cselekvés hegeli koncepciója
Arthur C. Danto: Connections to the World
A. C. Grayling: Filozófiai kalauz