Arisztophanész ​vígjátékai 28 csillagozás

Arisztophanész: Arisztophanész vígjátékai Arisztophanész: Arisztophanész vígjátékai Arisztophanész: Arisztophanész vígjátékai

Arisztophanész valamennyi, (összesen tizenegy) vígjátéka Arany János halhatatlan fordításában utoljára a hatvanas évek vége felé jelent meg egy kötetben. A mostani gyűjtemény Arany János szövegében a költő helyesírását követi, a jegyzetekben és Kövendi Dénes utószavában viszont, amely Arisztophanész és kora, valamint a klasszikus görög dráma történeti és esztétikai elemzését tartalmazza, a görög szavakat és neveket a ma szokásos akadémiai helyesírás szerint írja.

Tartalomjegyzék

A következő kiadói sorozatokban jelent meg: Osiris Klasszikusok, A világirodalom klasszikusai, Helikon klasszikusok

>!
Osiris, Budapest, 2002
866 oldal · keménytáblás · ISBN: 9633891965 · Fordította: Arany János
>!
Európa, Budapest, 1988
802 oldal · ISBN: 9630743094 · Fordította: Arany János
>!
Magyar Helikon, Budapest, 1968
902 oldal · Fordította: Arany János

Enciklopédia 14

Szereplők népszerűség szerint

Szókratész · Euripidész


Kedvencelte 2

Most olvassa 2

Várólistára tette 20

Kívánságlistára tette 19


Kiemelt értékelések

>!
vighagika
Arisztophanész: Arisztophanész vígjátékai

Milyen érdekes, hogy néhány szerzőről egyszerűen csak annyira nem tanulunk.
Arisztophanész híres antik író, mégsem kapott igazán helyet a tananyagban. Említettük, persze, de sosem kellett olvasni a művei közül. Nos, elmondhatom, hogy tőle is olvastam már görög drámákat, de értem, hogy miért csak egyetemre kellett. Egyszer átrágható (főleg, ha kötelező), de nem marad meg.

>!
stancili1
Arisztophanész: Arisztophanész vígjátékai

Szophoklész, Euripidész és Aiszkhülosz lerakták a modern dráma alapjait, benne magasztos alakokkal, istenekkel, hősökkel és hősnőkkel, nemes, nagy cselekedetekkel. Aztán jött Arisztophanész, és irodalmi szintre emelte a kocsmákat, a bordélyházakat, a részegeket és a prostituáltakat, és még sok mindent, mindezt úgy, hogy két és fél ezer év múltán is kacaghatunk a darabokon.

Egy barátom szerint Arisztophanészt a legnehezebb magyarra fordítani, ugyanis amíg a többiek klasszikus, magasztos ógörög nyelven írtak, addig ő a korabeli „szlenget”, a köznép szavait, kifejezéseit használta. Ahogy Hamvas Béla írta: egész különleges szerencsénk van, hogy a mi fordításunk (Arany János munkája) az egyik legsikerültebb, az eredetivel sok helyen egyenértékű munka.

1 hozzászólás
>!
SignorFormica
Arisztophanész: Arisztophanész vígjátékai

Az ókor legnagyobb malackodója, nagy disznóságok mestere! Ideje lenne egy teljesen új fordítást készíteni, mert Arany Jánosunk, mind habitusban, mind nyelvezetében a legkevésbé volt alkalmas, hogy ezt a szemtelen frátert lefordítsa. Így egy erősen tanítóbácsis Arisztophanészünk van.

>!
padmee
Arisztophanész: Arisztophanész vígjátékai

Olvasás közbeni felvihogások. Ki hitte volna egy 2500 éves szövegnél? Az emberi természet és a társadalom karikatúrája időtlen szórakozást nyújt.

>!
danaida P
Arisztophanész: Arisztophanész vígjátékai

Iszonyúan szégyellem a lecsillagozást, mert érzem, hogy Arisztophanész nem ezt érdemelné tőlem, de a Madarak valahogy nagyon nem az én világom. Háromszor vágtam már bele, hogy hátha most, kétszer végigszenvedtem magam rajta, de sajnos még mindig nem. Kezdem azt hinni, hogy Arisztophanész az én mumusom.

>!
Lizi_Eyre
Arisztophanész: Arisztophanész vígjátékai

Nem tudom miért, de én a drámákat sokkal jobban kedvelem előadva, mintha olvasnom kellene őket. Nem jött át, nem tudtam nevetni rajta, hiába komédia. Persze az is lehet, hogy nem vagyok eléggé jártas az akkori történelmi helyzetben, ami megkönnyítené a megértést.
Talán ha egyszer újraolvasom majd, jobban megérint, de most semmiképp.


Népszerű idézetek

>!
Sli SP

DIKAIOPOLIS
Itthon Euripides?
KEPHISOPHON
Itthon s nem itthon, a mint van eszed.
DIKAIOPOLIS
Hogy „itthon és nem itthon”?
KEPHISOPHON
Elméje künn, eszmécske-szedni jár,
Nincs honn tehát; de ottfenn ő maga
S tragoediát ír.

42. oldal, Acharnaebeliek (Osiris, 2002)

Kapcsolódó szócikkek: Euripidész · írás
>!
Sli SP

DEMOSTHENES
(…) Hát hiszesz te istent?
NIKIAS
Igen.
DEMOSTHENES
S mi a bizonyságod reá?
NIKIAS
Tulajdon engem vert meg, de nagyon.

91. oldal, Lovagok (Osiris, 2002)

Kapcsolódó szócikkek: Isten
>!
Sli SP

Amikor Arany János elhárította annak a kiadónak az ajánlatát, amelyik Arisztophanész-fordításait szerette volna megjelentetni, a következő három okra hivatkozott:
„1. Mert, mielőtt kiadásra gondoltam volna, pár évig a szöveget hevertetni, s azután mintegy idegen munkát vévén elő, a fordításon még egyszer javító és simító kézzel akartam végig menni.
2. Mert a kellő bevezetéseket (összesen is, az egyes darabokhoz is), valamint a kimerítőbb tárgyi jegyzeteket, az aristophanesi irodalom tüzetes tanulmánya után s önállólag akartam elkészíteni.
3. Mert nem óhajtottam, hogy Aristophanes kiadása üzleti zajjal történjék, s ez által a vegyes nagy közönség kezébe jusson. Ugyanis az oly szép görög életnek nagyon rút oldalai is voltak; s ezek épen az őskomoediában fordúlnak leginkább kifelé. Általában a mai és kivált a magyar közönség nincs szokva ilyeneket olvasni könyvben. A hol ugyan csak szóban volt a dísztelenség, azon igyekeztem valamely népies euphemismussal (melyet úgy sem ért mindenki) segíteni, vagy legalább kétértelművé tenni a nagyon is egyértelmű kifejezést. De mikor egész jelenetek (példáúl: Béke 1-75 vers; Lysistrata 758-911), sőt úgy szólván egész darabok (Nők ünnepe s általában mind a három női darab) fordúlnak meg ily obscenumon: mit tegyen velök a szegény fordító?”
Arany 1878 novemberében többek kérésére mégis hozzájárult ahhoz, hogy fordítását beadja az Akadémia drámaírói, illetve -fordítói pályázatára, majd hogy a fődíj elnyerése után munkája a tervezett változtatások nélkül is megjelenjék.

5. oldal, A szerkesztő előszava (Osiris, 2002)

Kapcsolódó szócikkek: Arany János · Arisztophanész · fordítás
>!
Sli SP

SOKRATES
(…)
Van-e jó emlékezeted?
STREPSIADES
                        Van s nincs, bizony:
Nagyon jó van, ha más adós nekem,
De ha másnak én, nagyon feledkező.

181. oldal, Felhők (Osiris, 2002)

Kapcsolódó szócikkek: adósság · emlékezet · Szókratész
>!
Sli SP

DEMOSTHENES
Hisz ép azért lehetsz nagy, mert olyan
Alávaló, vásári, s vakmerő vagy.
HURKÁS
Ily polcra én nem méltatom magam.
DEMOSTHENES
Mi a menykőre hát! talán bizony
Furdál a lelked valami – nemessel?

99. oldal, Lovagok (Osiris, 2002)

>!
padmee

KAR
Oh te gonosz, oh gyülölt
Szájaló! vakmerőségeddel
Mind egész föld telyes, mind egész népgyülés,
Vám- adóhivatal s a biróságok, oh pocsolya-lubickoló!
Ki egész városunk összevissza habarád,
És ki Athenaét süketté ordítoztad, mialatt
Szirten állva, tinnhal módra lested jőni az adót.

Lovagok 303-310 sor (105. oldal)

>!
Sli SP

BANKA
Hisz leginkább ellenétől fog tanúlni az okos.
Óvatosság tart meg mindent: s ezt baráttól nem tanulsz,
Míg az ellenség erővel s egyenest rákényszerít.

398. oldal, Madarak (Osiris, 2002)

Kapcsolódó szócikkek: ellenség · óvatosság · tanulás
>!
Sli SP

DÉMOS
Hogy is jutott eszedbe elrabolni?
HURKÁS
„Az ész istentül, a lopás enyém.”

146. oldal, Lovagok (Osiris, 2002)

Kapcsolódó szócikkek: lopás
>!
Ουροβορος

(…) mert, jámborok, mi haszna
A szép fehér fognak, ha nem majszol velök az ember?

Béke, 1309-1310

>!
padmee

FÉL KAR
Ő ott fen, a halottak közt, népvezérkedik már,
S főfő kolompos a democsokráciában.

Békák 423-425. sor (616. oldal)


Hasonló könyvek címkék alapján

Aristophanes: Aristophanes összes vígjátékai
Platón: Szókratész védőbeszéde / A lakoma
Xenophón: Xenophón történeti munkái
Platón: Ión / Menexenosz
Xenophón: Xenophón filozófiai és egyéb írásai
Sarkady János (szerk.): A demokrácia bölcsője
Lysias: Lysias beszédei
Xenophón: Emlékeim Szókratészról
Diogenész Laertiosz: A filozófiában jeleskedők élete és nézetei 1-2.
Kritiasz – Xenophón: A Lakedaimoniak állama / A Lakedaimoniak állama