Magyarország ​története 1790–1849 0 csillagozás

A feudalizmusról a kapitalizmusra való átmenet korszaka
Arató Endre – Benda Kálmán – Mérei Gyula – Spira György – Varga Zoltán: Magyarország története 1790–1849

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

>!
Tankönyvkiadó, Budapest, 1961
646 oldal

Hasonló könyvek címkék alapján

H. Balázs Éva – Ember Győző – Heckenast Gusztáv – Sinkovics István – Wellmann Imre – Wellmann Tibor: Magyarország története 1526–1790
Hahner Péter: A régi rend alkonya
Elekes Lajos – Lederer Emma – Székely György: Magyarország története az őskortól 1526-ig
Vitányi Iván – Kovács Ferenc – Köpeczi Béla – Lukács György – Szabolcsi Miklós – Poszler György – Tóth Dezső: Szocialista közművelődés
Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században
Nánay István: Tanodától – egyetemig
Font Márta – Fedeles Tamás – Kiss Gergely Bálint: Magyarország kormányzati rendszere, 1000–1526
Eperjessy Géza – Gunst Péter – Makkai László (szerk.): Történelmi olvasókönyv 2. – Forrásszemelvények az egyetemes történelem (476-1640) és Magyarország története (1526-ig) tanításához
Angyal Dávid: Szakaszok Magyarország újabb történetéből
Németh Dezső: Három törpe uralma Magyarországon