Arany ​János válogatott versei 28 csillagozás

Arany János: Arany János válogatott versei Arany János: Arany János válogatott versei Arany János: Arany János válogatott versei Arany János: Arany János válogatott versei Arany János: Arany János válogatott versei Arany János: Arany János válogatott versei Arany János: Arany János válogatott versei Arany János: Arany János válogatott versei Arany János: Arany János válogatott versei

A Nesztor Diák-könyvek sorozat az iskolai oktatásban kiemelten szereplő nagy magyar költők válogatott verseit tartalmazza.
Ez a kötet Arany lírai költeményeiből, balladáiból, kisebb elbeszélő költeményeiből tartalmaz válogatást.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: NTK-klasszikusok Nemzeti Tankönyvkiadó

>!
Holnap, Budapest, 2013
228 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789633490303
>!
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2009
198 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789631963472
>!
Magyar Napló, Budapest, 2007
340 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789639603561

6 további kiadás


Kedvencelte 1

Várólistára tette 3

Kívánságlistára tette 1


Kiemelt értékelések

Nikolett0907 P>!
Arany János: Arany János válogatott versei

„Közönyös a világ… az ember
Önző, falékony húsdarab,
Mikép a hernyó, telhetetlen,
Mindég előre mász s – harap.
S ha elsöpört egy ivadékot
Ama vén kertész, a halál,
Más kél megint, ha nem rosszabb, de
Nem is jobb a tavalyinál.”

Elfogult vagyok evvel a válogatással kapcsolatban, ugyanis ha jól számolom ez a nyolcadik olvasásom.
Persze molyon először jelöltem, de ezen olvasások is inkább diák éveimre tehetőek.
Akkoriban nagyon a hatása alá kerültem, és a legtöbb versét szó szerint, betűről – betűre bemagoltam. Legnagyobb örömömre ma is többje megmaradt.
Minden gondolata tiszta és valós és egy eszményképé formálja magát számomra.
Örök darab a könyveim között.

Youditta>!
Arany János: Arany János válogatott versei

Elfogult vagyok Arany Jánossal, az ő neve viselte a tagozatunkat gimiben, voltam a születési helyén, sajnos a házat nem tudtuk már megnézni, mert nem áll már. Szóval örök életemben hálával, szeretettel gondolok az ő munkásságára, mert 5 évemet kísérte végig az ő neve, irodalmi alakja.

Ebben a kötetben is rengeteg szebbnél szebb vers található, melyet szinte mind ismertem már, de mégis oly jó újraolvasni őket, ám új kedvencem lett, eddig nem ismertem vagy nem emlékszem rá a: Kertben.

>!
Nesztor, Budapest, 1992
184 oldal · puhatáblás · ISBN: 9637523189
3 hozzászólás
Zsuzsi_Marta P>!
Arany János: Arany János válogatott versei

Arany János verseit, balladáit nemcsak jeles évfordulók, emlékévek kapcsán jó olvasni, hanem mindig, alkalmaktól függetlenül. Nem hiába és véletlenül nevezték őt a magyar balladaköltők Shakespeare-jének, utalva ezzel Shakespeare-fordításaira is. Elbeszélő költeménye, a Toldi mindannyiunk számára ismert, s ebben a kötetben is számos kedvelt és közismert költeményét jelentették meg.
Pl: a Nemzetőr-dal, Szondi két apródja, Vörös rébék, Elégia.
Remek kötet, remek válogatás.

dianna76 P>!
Arany János: Arany János válogatott versei

A versolvasós hét utolsó napjára választott kötet kellemes csalódás volt. Őszintén megmondva, nem gondoltam, hogy Arany János versei ennyire tetszeni fognak. Az Ő költészetéből a balladáinak egy része rémlett iskolás koromból, hatalmas műve a Toldin túl. És valójában elmondható, hogy Arany tényleg zömmel ennek a műfajnak élt. Olyan költeményeket (ha nem is pont ballada) hozott létre, melyek mesélnek nekünk. Pont ezért tetszik a munkássága. Érdekes, hogy még a versek sorai is történetekké álltak össze a keze alatt. Vajmi kevés vers volt a kötetben, ami az érzéseiről, gondolatairól szólt. Nagyon megihlette a történelmi múlt, és számos balladájában, versében előhozza azt.
Szeretem, ha egy verses kötetben olvasható a költő életrajza is. Habár ez a válogatás kevés kimondottan életrajzi elemet tartalmazó verset tár az olvasó elé, mégis akad pár benne. Ezek könnyebb megértéséhez pedig nélkülözhetetlen ismerni a költő életrajzát. Ha nem olvasom el, akkor pl. nem tudom, hogy a Juliska emlékezete a felnőttként elhunyt lányára emlékezvén íródott (volna, ha lett volna elég lelki ereje befejezni. Így pusztán egy verstöredék maradt). A kötetben megtalálhatóak Petőfi emlékének adózó sorai is. Vártam is egy hasonló verset, melyben szóba hozza a barát, és költőtárs elvesztését. Biztosan szerepelt ez a vers az iskolai irodalom tananyagban, de nem emlékeztem rá. Teljesen újként olvastam. Talán egy vers volt a kötetben, amit nehezen olvastam, s így az értelmezése sem sikerült, a Vojtina ars poétikája. Az általam eddig ismeretlenek közül nagyon kedveltem A bajusz című költeményt. A válogatás végén lévő pár versike, melyek a költő életének utolsó időszakában, betegségében születtek, nagyon szomorúak. Ezek a sorok már csak arról szólnak, hogy várja/érzi a közelgő halált.
Örülök, hogy kezembe kerítettem ezt az Arany válogatást, amit nyilván a verses kihívásnak köszönhetek!

>!
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2009
198 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789631963472
Vecsi>!
Arany János: Arany János válogatott versei

Sok szép gyöngyszemet olvastam, amelyeket vagy régen vagy soha nem olvastam még. A régies írásmód néha nehézzé tette az olvasást.


Népszerű idézetek

maneki_neko>!

Küszöbről küszöbre járok, hol be, hol ki…
Ne üzenjetek, hogy nincsen itthon senki,
Ne uszítsátok az ebet, hogy letépjen,
Annyi kezem nincsen, hogy magamat védjem:
Szegény honvéd jövök, kérni egy falatot.
– Adjatok, adjatok, amit isten adott.

Koldus-ének

31. oldal

lukacsbrigi>!

Közönyös a világ… az ember
Önző, falékony húsdarab,
Mikép a hernyó, telhetetlen,
Mindég előre mász s – harap.
S ha elsöpört egy ivadékot
Ama vén kertész, a halál,
Más kél megint, ha nem rosszabb, de
Nem is jobb a tavalyinál.

Kertben

ilu_milu>!

Ha álom ez élet: mért nem jön az óra,
Mely fölébresszen egy boldogabb valóra?
Mért hogy ennyi rémes, gyötrő álomlátás
Eszméletre nem hoz, csattogás, villámlás?
S ha élet ez álom: miért oly zsibbatag?
Kimerült, kifáradt, egykedvű, sivatag?
Bánatból, örömből az örömrész hol van?
Tűrést a cselekvés mért nem váltja sorban?
Ne nevezd halálnak, mert hazugság lenne:
Nincs a nyugalomnak boldogsága benne;
Kínja vonaglásban adja jelenségét,
S bár reménye nincsen, megmaradt a kétség.
Volna hát legalább a fájdalom élénk,
Hogy érezve kínját, ez érzésben élnénk…

Ha álom az élet

ilu_milu>!

Nem évek száma hozza
– Nem mindig – a vén kort elé:
Kevés esztendők súlya szintúgy
Legörnyeszt a mély sír felé.
És nékem e földön teherből,
Bánatból rész jutott elég:
Azzal fölérő boldogságot
Hiába is reménylenék.

ilu_milu>!

Szűnj meg, panasz; ne háborogj, szív!
Bűnöd csak egy volt: az erény.
Ha veszteség ennek jutalma,
Jajgassák-é, hogy megnyerém?
Vigasztalásul, annyi szenved,
És szenved nálam annyi jobb;
Miért ne én is… porszem: akit
A sorskerék hurcol s ledob!

ilu_milu>!

Szerény leszek kivánatimban:
Nem kérek, oh Sors, kincseket,
Nem kérek én aranyt, ezüstöt
(Neked sincs tán): adj bankjegyet.

zia P>!

Állok Dunánk szélén, a pesti parton:
Előttem a kép, színdús üde karton:
Felleg s hegy által a menny kékje csorba,
A nap most száll le a város-majorba;
Büszkén a Gellért hordja bársonyát,
S fején, mint gondot, az új koronát;
Lenn a Tabánban egy toronytető
Gombjának fénye majdnem égető;
Míg fönt a Mátyás ódon temploma
Szürkén sötétlik, múlt idők roma;
És hosszu rendje apró sűrü háznak
Fehérlik sorba’, mint gyepen a vásznak;
Alant a zölden tiszta nagy folyam,
Mint egy smaragd tó bércek közt, olyan,
Meg nem legyinti szellő’ s fecske szárnya,
Csak mélyén lüktet forradalmas árja;
Felszíne tűkör, és abban, mikép
Tündéri álom, az előbbi kép
Tisztára mosdva, felfordítva ring,
Mint lenge kárpit, a merő fal ing…
Ábrándos lelkem a hullámba mélyed,
Vágyban elúszva búvárlom a mélyet:
Itt, itt a nimfák! itt a cháriszok!…
Az utcán por, bűz, német szó, piszok.

Vojtina ars poétikája

zia P>!

Nem itt, nem itt van az én világom;
Más vidék az, ahova én vágyom!
Illatosabb, napfényesebb róna,
Mintha nem is az a napja volna.

Erdő, mező változatos színnel –
Mesteri kéz olyat soh'se színel:
Kék ligetek, kék hegyek aljába'
Fürödik a puszták délibábja.

Ott van az én egyszerű tanyácskám,
Mintha most is szemem előtt látnám;
Kertem is van: talpalatnyi birtok…
Most is abban ültetek és irtok.

Csemetéim bodorodva nőnek,
Hosszú sorral mind elémbe jőnek,
Örömarccal, mint hálás növendék,
Mutogatván a piruló zsengét.

Nőjetek is nagyra, kicsiny fáim,
Szülőhazám kedves rónatájin:
Hadd legyen ott jó pihenésem még,
Mielőtt egy hosszabb útra mennék.

Lombjaitok hűse ha beárnyal:
Zeng fölöttem szózatos madárdal;
Ismerem én e madarat régen,
Dalt ezután is hoz az énnékem.

Egyszerű dal, egyszerű szív s lélek
Sorsosi az avatag fedélnek! –
Földi ember kevéssel beéri,
Vágyait ha kevesebbre méri.

Vágy


Hasonló könyvek címkék alapján

Csokonai Vitéz Mihály – Fazekas Mihály: Csokonai Vitéz Mihály és Fazekas Mihály művei
Gvadányi József – Fazekas Mihály: Gvadányi József és Fazekas Mihály válogatott művei
Eötvös József: Szépirodalmi művek
Berzsenyi Dániel: Berzsenyi Dániel válogatott versei
Csokonai Vitéz Mihály – Fazekas Mihály: Válogatott versek
Szerb Antal (szerk.): Száz vers
Pilinszky János: Apokrif
Petőfi Sándor: Petőfi Sándor összes versei
Berzsenyi Dániel: A közelítő tél
Tóth Árpád: Tóth Árpád válogatott versei