Berlin, ​1945 – Az összeomlás 28 csillagozás

Antony Beevor: Berlin, 1945 – Az összeomlás

A ​VÖRÖS HADSEREGNEK volt miért bosszúra készülnie, amikor katonái 1945 januárjában elérték a birodalom határait. A politikai tisztek a hátországban megállás nélkül sulykolták a Wehrmacht és az SS kegyetlenkedéseiről szóló híreket. Az eredmény önmagáért beszélt, a szovjet katonák tűzzel-vassal irtották az ellenséget: harckocsival hajtottak a menekültekből álló menetoszlopokba, tömegesen erőszakolták meg a német nőket, fosztogattak és pusztítottak.

A félőrült Führer bunkerében esztelen parancsokat osztogatott. Uralma végén, mintegy a végzetét beteljesítő istenek alkonyaként, még látni akarta a birodalom fővárosá­nak pusztulását. Mindeközben Sztálin összes katonája életét kész volt kockára tenni azért, hogy még az amerikaiak megérkezése előtt elfoglalhassa Berlint. Az orosz levéltárakból napjainkban előkerült archív anyagokból most először derül ki egyértel­műen, hogy a szovjet vezetőnek különösen jó oka volt a sietségre.

A szovjet, német, amerikai, brit, francia és… (tovább)

Eredeti megjelenés éve: 2002

>!
Gold Book, Debrecen, 2016
462 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789634264101 · Fordította: Tóth Róbert
>!
Gold Book, Debrecen, 2016
464 oldal · ISBN: 9789634264033 · Fordította: Tóth Róbert
>!
Gold Book, Debrecen, 2004
462 oldal · ISBN: 9634250270 · Fordította: Tóth Róbert

Enciklopédia 4

Helyszínek népszerűség szerint

Berlin


Kedvencelte 7

Most olvassa 2

Várólistára tette 22

Kívánságlistára tette 27


Kiemelt értékelések

Kuszma P>!
Antony Beevor: Berlin, 1945 – Az összeomlás

Ez a könyv nem annyira a hadászati kérdések miatt érdekes – hadtudományi szempontból ugyanis meglepően kevés információval bír egy szétesőben lévő, anyaghiánnyal küszködő, biciklis kiskamaszokkal és ötvenéves, fegyvertelen parasztokkal feldúsított kései Wehrmacht küzdelme minden idők talán legnagyobb és legjobban gépesített szövetséges hadserege ellen. Legfeljebb annyival, amennyi a sportszakmai jelentősége a kiöregedett nógrádi vasutasok focimeccsének a spanyol válogatottal. Lehetnek persze szép pillanataik a mozdonyvezetőknek és a krampácsolóknak is – mondjuk egy sistergős húszméteres bomba, ami eltalálja a labdaszedő srácot a kapu mögött –, de a kétszámjegyű vereség mégis borítékolható. Az is lyukra fut, aki ebben a könyvben a németek hősies küzdelmére akar példákat találni – a bátorság ugyanis nem önmagában való erény, némi józan belátás híján például igen-igen hasonlít az ostobaságra. Ráadásul ebben az esetben a hősiesség alighanem félelem is, félelem a vereségtől, a fogolyléttől, saját katonai rendőrségünktől vagy épp az elszámoltatástól, ilyen értelemben pedig alkalmasint nem sokkal több, mint eufemizmus a gyávaságra.

Ami ezt a könyvet érdekessé teszi, az az összeomlás pszichológiája – a civilek, a hadsereg, de legfőképpen a nácik esetében. A szürreális idiotizmus, ahogy Hitler és közvetlen környezete értelmezte ezeket az utolsó hónapokat. A náci „félisteneknek” ebben a végső periódusban már semmi, de semmi kapcsolata nem volt a valósággal, nem létező hadosztályoknak adtak egyre fantáziadúsabb elnevezéseket (Suleika! Harem! hát az Ezeregyéjszakában vagyunk?), Hitler pici lelkét pátyolgatták, és halálbüntetéssel fenyegették a magukat megadókat – miközben nekik alkalmasint már ott volt a belső zsebükben a hamis személyazonossági irat, amivel készültek megpattanni az ostromlott városból*. Mindehhez pedig asszisztált a porosz katonai drillen nevelkedett, és az SS által megfélemlített szakértő tábornokok kara, akik ugyan mind pontosan látták, hová vezet az út, mégsem voltak képesek semmit sem tenni ellene. Van egy kép e könyv fotómellékletében: Hitler arcán pajkos mosollyal egy 14? 15? éves srác fülét cibálja kedvesen – ezt a fiút vélhetően egy órán belül ugyanő odaküldte egy T-34-es lánctalpai alá. Szerintem mi sem illusztrálja jobban, hogy a legfelső vezetés számára a háború ekkor már nem volt több, mint kísérlet egy újabb, egy utolsó tömeggyilkosságra – csak ezúttal a németeket akarták kiirtani, hogy ha már nekik veszniük kell, hát vesszen a nemzet is, írmagja se maradjon**.

A kötet másik érdekes, a németektől független eleme a Berlinért folytatott versenyfutás nyugatiak és szovjetek között. Ehhez a témához Beevor több új adalékkal is szolgál, ami mindenképpen árnyalja a közszájon forgó változatokat. Ebben a játszmában Sztálin és Eisenhower tulajdonképpen teljesen más pályán mozogtak – előbbi számára Berlin a jól megérdemelt gesztenyepüré volt a lakoma végén, amiért megdolgozott és amit nem kívánt megosztani senkivel, utóbbi számára viszont a német főváros csak egy stratégiailag nem túl fontos földrajzi helynek minősült, amiért esze ágában sem volt kivéreztetni saját hadseregét. A briteknek persze számított, hogy Berlin, amit Európa kulcsának tekintettek, ne szovjet kézen legyen a béke pillanatában, de az amerikaiakat nem különösebben érdekelte a háború utáni kontinens hatalmi felosztása – vagy legalábbis kevésbé, mint a tény, hogy nekik még Hitler bukása után le kell játszaniuk egy másik meccset is Ázsiában. Úgyhogy érthetően nem vonzotta őket a gondolat, hogy összekülönbözzenek a jogos koncra áhítozó oroszokkal. Persze mindez ott és akkor még nem volt teljesen világos, nem csoda, ha Sztálin minden eszközzel igyekezett megtéveszteni szövetségeseit (sikerrel), akiket (magából kiindulva) alávaló cselszövőknek látott, akik bármelyik percben különbékét köthetnek a nácikkal, hogy ölükbe pottyanjon a főnyeremény. Nem így történt, de történhetett volna akár így is, mert ’45 tavaszán az amerikaiak valóban dinamikusabban nyomultak előre, mint Zsukov – naná, ki ne adta volna meg magát szívesebben az amcsiknak, mint a szovjeteknek. Hogy ekkor mi történt volna, az persze a történelmi utópiák tárgykörébe tartozik – ahogy az is, hogy ki nyerte volna meg Nyugat és Kelet apokaliptikus csatáját, ha sor kerül rá. Örüljünk inkább annak, hogy nem került.

* Nehéz válaszolni arra, hogy az ember az olyan fanatikusokat utálja-e jobban, mint a hat gyerekét halálba küldő Goebbelst, vagy az opportunistákat, akik az első ágyúdörgésre elásták a pártjelvényeiket és civil gúnyát öltöttek, hogy aztán később vezető pozíciókban tűnjenek fel az NSZK (vagy akár az NDK) bíróságain és rendőrségein… Az előbbieket legalább könnyű kiszűrni, viszont az utóbbiak időnként gyávaságból még jót is cselekedtek.
** Nyilván meg kell jegyezni, hogy ebben tökéletes partnerre leltek a szovjet hadseregben, aki maga sem tudta eldönteni, akar-e élő németet látni az általa elfoglalt területen.

1 hozzászólás
ThePaleEmpress P>!
Antony Beevor: Berlin, 1945 – Az összeomlás

Nem véletlenül tartott másfél hónapig az elolvasása. Némely rész picit száraz volt (és néhány orosz névvel meg ilyenekkel bizony meggyűlt a nyelvemnek a baja, mert mostanában hangosan olvasok magamnak), de nem kellett sokáig várnom a „szaftosabb részletekre”. Vizuális típus lévén a legborzasztóbb részeknél volt, hogy le kellett tennem, annyira magam előtt láttam a dolgokat. Nem is tudom, mit mondhatnék még, @Kuszma moly mindent leírt már előttem. :) Jöhet majd a Sztálingrád az írótól hamarosan.

nyolcadikutas>!
Antony Beevor: Berlin, 1945 – Az összeomlás

Az 1974-ben ötvennégy évesen elhunyt ír író és újságíró, Cornelius Ryan letett néhány II. világháborús ismeretterjesztő történetet az asztalra. Tőle tudtuk meg először, hogy melyik volt a Leghosszabb nap, hogy A híd túl messze volt, vagy, hogy melyik is volt az Utolsó csata (magyarul: Berlin ostroma).
A leghosszabb nap – a normandiai partraszállás – Stephen E. Ambrose amerikai történészt is megihlette és rendkívül aprólékos munkával letette az asztalra – a számomra legtökéletesebben megírt – D. nap verzióját.
Mint ahogy Beevor is. Meg írt a Hídról, meg Berlinről, meg az Ardenneki csatáról is.
Beevor Sztálingrádja emlékezetem szerint káprázatos látlelet volt a világ leggrandiózusabb városcsatájáról, amely filmen is megihletett minden nációt a németektől kezdve az amerikaiakon keresztül az oroszokig.
Hosszan meditáltam, kell-e nekem Beevor Berlinje?
Nos, kár lett volna kihagyni.
Elképesztően átfogó és aprólékos munka, ami kiterjed szinte mindenre az átfogó politikai összképtől a hadseregek megmozdulásán át a személyes visszaemlékezésekig.
A műfaj iránt érdeklődőknek kötelező darab!

SignorFormica>!
Antony Beevor: Berlin, 1945 – Az összeomlás

Mestermű. Igazi patchwork: részletes hadtörténet újra meg újra átszőtt egyéni sorsokkal, villanásokkal, apró emberi részletekkel, naplók, levelek segítségével. A mikrotörténelmet beágyazza a nagy elbeszélésbe, a világháború berlini csatájába. Vízszintes és függőleges párhuzamos montázstechnikával felépített narratológiája életszerű mozaikokból rakja össze a gigászi tablót. Ám fontos, metsző következtetésektől, tanulságok levonásától sem riad vissza.
Egymás mellé rakva a két totális diktátor harcát nyilvánvalóan kirajzolódik a háború szadista, esztelen arcélén túl, ezen diktatúrák mélységes rokonsága. (Természetesen egy pillanatig nem kétséges Beevor számára, hogy kik harcoltak az igazság oldalán. Csak éppen igencsak árnyalja ezt az oldalt..) Nem véletlenül Beevor Vaszilij Grosszmant tartja a legtöbbre a szovjet haditudósítók közül.

soksokx_Csilla>!
Antony Beevor: Berlin, 1945 – Az összeomlás

Hadászati szempontból ez a könyv nem sokat adott. Egyértelmű, hogy a háború utolsó hónapjaiban a gyerekekből és vénekből álló német „hadsereg” mely Berlint volt hivatott védeni az amerikaiaktól és a szovjetektől, nem tudott jelentős hadászati megmozdulást felmutatni.
Sokkal izgalmasabb volt nekem az ostromlott város összeomlása és nem az épületekre gondolok hanem az emberekre. Arra hogyan hatott rájuk, hogy minden amiben hittek, amiért harcoltak elenyészik, hogy a győzelemről szőtt álmok semmivé foszlanak. Különösen érdekes volt azt olvasni, hogy Hitler és vezérkara hogyan süllyed egy alternatív valóságba, mennyire nem képesek felfogni a valóságot. Aki meg felfogja inkább hallgat, mert már úgy is mindegy. Az persze különösen undorító volt, hogy miközben gyerekeket küldtek cukorkával a zsebükben a mészárszékre, az ő zsebükben már ott lapult a hamis úti okmány vagy a ciánkapszula.
A másik izgalmas tényező az amerikaiak és a szovjetek közötti „versenyfutás”. Ki ér előbb oda? Amúgy ez szerintem Berlinnek sem volt mindegy. A Szovjet hadsereg talán jobban akarta, úgy érezték joguk van Berlinre, joguk van a bosszúra és bosszút is álltak.
Kicsit száraz, könnyű elveszni a különböző haderők felsorolásai között, de nagyon megéri elolvasni.

Lecter>!
Antony Beevor: Berlin, 1945 – Az összeomlás

„Így fog kinézni Berlin is!” mondta a legenda szerint egy orosz ezredes a német hadifoglyoknak Sztálingrádban. Hát igyekeztek is ezt betartani. Beevornál jobban szerintem még nem foglalta senki össze a keleti front utolsó fél évét, és szerintem nem is igen lehet. A híres 2006-os film is ebben erősít meg, ami egy az egyben követi az itt leírt eseményeket. Nem csak a háborúról ír, hanem a civilek életéről is. Megtudjuk például, hogy a ’44-es karácsony slágere a koporsó volt ( Légy praktikus, ajándékozz koporsót! ), vagy hogy miért nem mertek koccintani az új évre. A náci vezetők híres hülyeségeiről is kapunk ízelítőt, a frissen besorozott Hitlerjugendek még annyira fiatalok voltak, hogy nem adhattak nekik dohányt, hanem édességgel és cukorkával küldték őket meghalni. És persze a szovjetek sem maradtak ebben alul, minden nőt megerőszakoltak, aki nem tudott idejében elbújni. A téma kedvelőinek kötelező, másokat elriaszthat a sok LVI. páncélos hadtest meg XX. belorusz gyalogság felsorolás, de nagyon is megéri elolvasni. Már csak olyan abszurditások miatt is, hogy megtudjuk pl. Himmler a svájci Vöröskereszt segítségével akart békét kötni a nyugatiakkal. És most akkor jöhet Sztálingrád.

5 hozzászólás
negoti>!
Antony Beevor: Berlin, 1945 – Az összeomlás

Nekem túl részletes, de ez legyen az én bajom, ettől eltekintve nagyon érdekes, olvasmányos mű! A téma iránt érdeklődőknek mindenképp ajánlott!

Balázs_Erőss>!
Antony Beevor: Berlin, 1945 – Az összeomlás

Kicsit száraz, de így is érdekes olvasmány. Beevor a tőle elvárható, igen magas színvonalat hozza, óriási mennyiségű háttéranyag megszűrésével. Hadtörténet iránt érdeklődők részére kötelező tétel.

Vikiolvas>!
Antony Beevor: Berlin, 1945 – Az összeomlás

Tetszett a könyv, meglehetősen részletes és érdekes is volt. Kicsit sokallottam benne a frontvonalak ismertetését, meg a fegyvermennyiségek felsorolását, de ez talán azért van, mert nő vagyok, és nem annyira izgatnak ezek a részek. Amik viszont tetszettek, azok a személyes élmények, amelyeket itt-ott beépített könyvbe. Ezek hozták igazából közel hozzám az háború szörnyűségeit. Különösen is a szovjet katonák által ipari mennyiségben elkövetett nemi erőszak leírása volt szívszorító.

richvar>!
Antony Beevor: Berlin, 1945 – Az összeomlás

Nagyon jó, olvasmányos könyv. Teljesen fogyasztható stílusban, a katonák és az emberek szemszögéből mutatva be. Stílusában leginkább Ungváry Budapest Ostromához hasonlítható.


Népszerű idézetek

Kuszma P>!

Ahogy a szövetségesek mindkét irányból Németország szíve felé vették az irányt – egy akkoriban keletkezett keserű német mondás szerint – „az optimista berliniek angolul, míg a pesszimisták oroszul kezdtek el tanulni”.

205. oldal, Amerikaiak az Elba partján

Kuszma P>!

A Führer, válaszul a szovjet harckocsizászlóaljak Berlin irányába történő gyors előrenyomulására, elrendelte a Panzerjagd hadosztály létrehozását. Ám jellemző módon ez a hatásos nevű, tankok megsemmisítésére életre hívott szervezet nem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket. Az alakulat kerékpárosszázadokból állt, és a bicikliken főleg a Hitlerjugend tagjai ültek. Bilinccsel mindegyik kerékpár első kerekéhez és a kormányhoz két páncéltörő állványt rögzítettek függőlegesen. A kerékpárosnak elvileg csak pillanatok álltak rendelkezésére ahhoz, hogy leszerelje a Panzerfaustot és elfoglalja tüzelőállását, mondjuk egy T-34-es vagy egy Sztálin harckocsi ellen. Azt persze még a japánok sem várták el a kamikázéktól, hogy kerékpárral menjenek csatába.

103. oldal, Előretörés az Odera irányába

Kapcsolódó szócikkek: Berlin · Führer · Hitlerjugend · kerékpár
9 hozzászólás
Kuszma P>!

A Hitler elmebajáról, illetve ennek mértékéről folytatott viták valószínűleg sohasem zárulnak le. De Maziére ezredes azonban, aki azon az április 22-i estén ott volt a bunkerben, és akinek több helyzetértékelő megbeszélésen is lehetősége volt közelről megfigyelnie a Führer viselkedését, meggyőződéssel állítja, hogy „elmebaja elsősorban saját személyiségének a német néppel való beteges azonosításával” lehetett összefüggésben. Ez mindenesetre magyarázatot adhat arra, miért akarta, hogy Berlin lakossága is öngyilkos legyen. Úgy tűnik, saját csapatai veszteségei ugyanolyan örömet szereztek neki, mint az ellenségé.

279. oldal, Az aranyfácánosok röpte

1 hozzászólás
Lecter>!

A halálos áldozatok becsült száma „ötven és 15.000 között” volt.

360. oldal, Gold Book.

Kuszma P>!

[1945] Április 23-án a nácik által működtetett prágai rádióállomás egyik műsorában kijelentették, azzal, hogy a Führer úgy döntött, a birodalom fővárosában marad, a „harcnak európai jelentősége lett”. Ugyanezen a reggelen a [szovjet] 3. csapásmérő hadsereg újságja a következő főcímmel jelent meg: „A haza ujjong! Berlin utcáin járunk!” A nemzetiszocializmus nemzetközi ügyért kívánt harcolni, miközben a nemzetközi kommunizmus szemérmetlenül fordult a hazafias jelszavakhoz.

283. oldal, A bombatámadás sújtotta város

6 hozzászólás
ThePaleEmpress P>!

Hirtelen megcsörrent a telefon. Az egyik orosz katona vette fel. A hívó fél, nyilván egy német főtiszt az iránt érdeklődött, hogy mi történik.
– Iván van itt. – mondta a katona oroszul, majd közölte a tiszttel, hogy menjen a pokolba.

272. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

John Keegan: A parancsnoklás álarca
John Keegan: Maszk – A parancsnoklás álarca
Gitta Sereny: Albert Speer küzdelme az igazsággal
Anthony Tucker-Jones: Tiger I & Tiger II
Len Deighton: Vadászrepülők
John Keegan: Hat hadsereg Normandiában
Richard J. Evans: A Harmadik Birodalom születése
Hans-Ulrich Rudel: Stuka pilóta
Stephen E. Ambrose: D-nap – 1944. június 6.
Günther Prien: Tengerek szürke farkasa