Szakadékban 36 csillagozás

Válogatott elbeszélések
Anton Pavlovics Csehov: Szakadékban

Aki Anton Csehov elbeszéléseit olvassa, szomorú késő őszi napot érez maga körül, amikor olyan áttetsző a levegő, s élesen kirajzolódnak a pőre fák, a szürke házak, a szürke kis emberek… Az író szelleme, akár az őszi nap, könyörtelen világosságot vetít a kitaposott utakra, a görbe utcákra, a szűk és piszkos házakra, ahol szánalmas kis emberek fuldokolnak unalmukban és tétlenségükben, miközben oktalan és álmos sürgés-forgással töltik be a házakat…
A tehetetlen emberek e szürke, unalmas tömege mellett elhaladt egy mindent látó, okos, nagy ember, végignézett hazája unalmas polgárain, és szomorú mosollyal, szelíd, de mélységes szemrehányással teli hangon, arcán és szívében reménytelen fájdalommal, bensőséges, szép hangján így szólt hozzájuk:
– Siralmasan élnek önök, uraim!

Tartalomjegyzék

>!
Európa, Budapest, 1983
404 oldal · keménytáblás · ISBN: 963072913x · Fordította: Devecseriné Guthi Erzsébet, Gereben Ágnes, Lányi Sarolta, Rab Zsuzsa, Szabó Endre, Szőllősy Klára, Wessely László
>!
Európa, Budapest, 1980
404 oldal · keménytáblás · ISBN: 9630721066 · Fordította: Devecseriné Guthi Erzsébet, Gereben Ágnes, Lányi Sarolta, Rab Zsuzsa, Szabó Endre, Szőllősy Klára, Wessely László

Kedvencelte 6

Most olvassa 5

Várólistára tette 24

Kívánságlistára tette 7

Kölcsönkérné 1


Kiemelt értékelések

Bélabá>!
Anton Pavlovics Csehov: Szakadékban

Anton Pavlovics Csehov: Szakadékban Válogatott elbeszélések

Csehov mindig érdekes olvasmány számomra. Első találkozásom vele a 6-os számú kórterem volt, és ezzel az elbeszéléssel megkedveltem a stílusát. Ezt a válogatást egy novellás kihíváshoz olvastam el, ráadásul olyan példány volt, amit az ex könyvtárosom ajándékozott nekem.
Ha sorra vesszük az írásokat, voltak benne egy hangyányi árnyalattal gyengébbek, de tényleg csak egy-két esetben. A többségük viszont tetszett. Legjobbak között volt: A lónevű, Vanyka, A roham, A léha asszony, Az irodalomtanár. Megvan mindegyikben a zömmel egyszerű, köznapi életképek szomorú néha lehangoló hangulata, amivel sok olvasót magához tudott láncolni az érintettségük, esetleges hasonló sorsuk miatt. Azt gondoltam előtte, több orvosi téma is terítékre kerül, de ennek hiányában sem volt gyenge a kötet. Nem szoktam szőrös szívvel pontozni, így a fenti aprócska hiány ellenére is – üsse kavics alapon – megadom az ötöst (4,7 pont). Mindenképpen érdemes olvasásra ez az elbeszélés-gyűjtemény!

pdaniel>!
Anton Pavlovics Csehov: Szakadékban

Anton Pavlovics Csehov: Szakadékban Válogatott elbeszélések

És imigyen vett magának Csehov örökbérletet az irodalomtörténetbe: összefogdosta az élet összes kínját és nyomasztó kisszerűségét, az egyveleget lepárolta öt-hat oldalnyi irományba, majd megismételte az egészet, újra és újra, a végtelenségig.
Ennyit a tartalomról. A forma, az már egészen más tészta…

SteelCurtain>!
Anton Pavlovics Csehov: Szakadékban

Anton Pavlovics Csehov: Szakadékban Válogatott elbeszélések

Néhány sor is elég, hogy az ember rájöjjön: zseni az elkövetője. De a zsenitől semmi sem elég. Még több Csehovot akarok!

Szuszusz>!
Anton Pavlovics Csehov: Szakadékban

Anton Pavlovics Csehov: Szakadékban Válogatott elbeszélések

Szerencsétlen sorsú emberek: áldozatok, szolgák, ártatlan gyerekek, egyszerű muzsikok, tehetős, de bukott sorsú vagy lelkű polgárok, nyomor és bénaság. És unalom! Az orosz élet… És csak az orosz élet? Csehov tényleg úgy ír, hogy fel lehet ismerni a stílusát. Szeretem, hogy nem kíméli az olvasót. A legszebb A kutyás hölgy. Az összes többi megrázó, kivétel nélkül. Miután újra elolvastam ezeket a novellákat, kedvem támadt jó szorosan átölelni ezt a világot.

entropic P>!
Anton Pavlovics Csehov: Szakadékban

Anton Pavlovics Csehov: Szakadékban Válogatott elbeszélések

Szigorúan kis adagokban olvasandó, ha az ember meg akarja őrizni az életkedvét valamelyest. Amúgy, természetesen, remek.

2 hozzászólás
Agnés>!
Anton Pavlovics Csehov: Szakadékban

Anton Pavlovics Csehov: Szakadékban Válogatott elbeszélések

Örök kedvenc! Mindig aktuális!

zzsk>!
Anton Pavlovics Csehov: Szakadékban

Anton Pavlovics Csehov: Szakadékban Válogatott elbeszélések

Ez az első könyv, amit Csehovtól olvastam. Engem nagyon magával ragadott. Humora néha megdöbbentően modern volt, szinte hihetetlen, hogy az 1800-as évek írója. Imádtam a stílusát és a témaválasztásait. Rendkívül kedves történetekkel is szolgál ez a könyv, ami felüdítette napjaimat, mindemellette néhány írása olyan borzasztóan szomorú és elgondolkodtató volt, hogy éjszakánként volt min törnöm a fejem a könyv olvasása alatt. Mindenképpen ajánlom elolvasásra. Ha valaki szereti az orosz irodalmat, akkor kötelező olvasmány!

bagett>!
Anton Pavlovics Csehov: Szakadékban

Anton Pavlovics Csehov: Szakadékban Válogatott elbeszélések

egy nagy ember ajánlásával


Népszerű idézetek

Bélabá>!

(…) az öröm vagy szerencsétlenség legjobb kifejezése többnyire a hallgatás: a szerelmesek jobban megértik egymást,amikor hallgatnak (…)

101. oldal

Anton Pavlovics Csehov: Szakadékban Válogatott elbeszélések

1 hozzászólás
Szuszusz>!

Semmi sem olyan szörnyű, ó, semmi sem lehet olyan bántó és sivár, mint ez a hétköznapiság. Csak szökni, megszökni innen, még ma, most mindjárt, mert különben megőrülök! (Az irodalomtanár)

296. oldal

Anton Pavlovics Csehov: Szakadékban Válogatott elbeszélések

Szuszusz>!

Látni, hallani a sok hazugságot (…), sértéseket zsebre vágni, megalázkodni s egy hangos szóval el nem árulni, hogy a becsületes, szabad emberek pártján vagyunk, sőt magunknak is hazudozni s mosolyogni hozzá, s mindez azért a darab kenyérért, a meleg zugért, valami kis állásért, ami garast sem ér, nem, hát így lehetetlen tovább élni! (A tokba bújt ember)

325. oldal

Anton Pavlovics Csehov: Szakadékban Válogatott elbeszélések

cassiesdream>!

Panaszkönyv

A könyv – a panaszkönyv – külön e célra épült kis irodaszobában fekszik a vasúti állomáson. A szoba kulcsa „az ügyeletes csendőrnél őriztetik”, valóságban azonban semmiféle kulcsra nincsen szükség, mert a szobácska soha nincs bezárva. Nyissuk fel a könyvet, és olvassuk:

„Tisztelt uram! Tollpróba?!”

Ez alatt hosszú orr, torz pofa, szarvakkal. A karikatúra alatt a következő felírás:

„Ökör te vagy, aki nézed, én csak a te tükörképed.”

„Ezen állomáshoz közeledvén és az ablakon át a természet szépségeiben gyönyörködvén, kalapom elrepült. I. Jarmonkin.”

„Hogy ki írta, nem tudom, de én hülye, olvasom.”

„Ittjártom emlékére: Kolovrejov, a sóhivatal elnöke.”

„Panaszt emelek a főnökségnél Kucskin kalauz ellen, amiért gorombán viselkedett feleségemmel szemben. Feleségem egyáltalában nem lármázott, hanem ellenkezőleg, azon igyekezett, hogy csönd legyen. Ugyancsak panaszt emelek Kljatvin csendőr ellen, aki durván vállon penderített. Lakhelyem Andrej Ivanovics Iscsejev birtoka, aki ismeri magatartásomat. Szamolucsev írnok.”

„Nyikandrov szocialista!”

„Felháborító cselekedet friss benyomása alatt írván… (törölve). Ez állomáson átutazva, lelkem mélyéig felháborított a következő… (törölve). Szemem előtt az alábbi felháborító esemény játszódott le, amely rikító színekkel ecseteli hazánk vasúti viszonyait… (minden, ami tovább következik, törölve, kivéve az aláírást:) Alekszej Zugyev, a kurszki gimnázium VII. oszt. tan.”

„A vonat indulásásra várakozva, szemügyre vettem az állomásfőnök ábrázatát, és fölöttébb elégedetlen voltam vele. Erről ezennel értesítem a főnökséget. Egy rettenthetetlen nyaraló.”

„Tudom, hogy ezt ki írta. M. D. írta!”

„Uraim, Telcovszkij hamiskártyás!”

„A csendőr felesége tegnap Kosztyka pincérrel kirándult a túlsó partra. Jó mulatást kívánunk. Csendőr, ne csüggedj!”

„Ezen állomáson átutazván és éhes állapotban megfelelő táplálékra kívánkozván, nem tudtam böjtös ételhez jutni. Duhov diakónus.”

„Azt zabáld, amit adnak!”

„Aki egy bőr szivartárcát talál, kérem, adja le a pénztárnál, Andrej Jegoricsnak.”

„Mivel engem elcsapnak az állomásról, mert állítólag részegeskedtem, kijelentem, hogy egytől egyig valamennyien gazemberek és tolvajok. Kozmogyemjanszkij, távírász.”

„Ékeskedjetek erényekkel!”

„Katyenyka, megőrülök magáért!”

„Kéretik a panaszkönyvbe be nem írni, ami nem odavaló. Állomásfőnök helyett: Ivanov VII.”

„Hiába vagy hetedik, mégis hülye vagy.”

Anton Pavlovics Csehov: Szakadékban Válogatott elbeszélések

1 hozzászólás
Szuszusz>!

Nehéz a magány, amikor az ember szíve tele van bánattal. (Szakadékban)

394. oldal

Anton Pavlovics Csehov: Szakadékban Válogatott elbeszélések

Miamona>!

A mai világban lehet-e erős karmok nélkül élni?

Pipogya nő

Anton Pavlovics Csehov: Szakadékban Válogatott elbeszélések

Szuszusz>!

A helyi erkölcsök feslettségéről szóló mendemondákban sok volt a valótlanság (…), tudta, hogy legnagyobbrészt olyan emberek kitalálása, akik maguk is szívesen vétkeznének, ha tehetnék. (A kutyás hölgy)

342. oldal

Anton Pavlovics Csehov: Szakadékban Válogatott elbeszélések

Szuszusz>!

A szerelem – az magánjellegű botrány… (A bérzongorista)

41. oldal

Anton Pavlovics Csehov: Szakadékban Válogatott elbeszélések

shano>!

Mi, emberek, általában kölcsönösen meggyilkoljuk egymást. (…) Ez persze erkölcstelen, de a filozófia ezen nem segít.

A roham

Anton Pavlovics Csehov: Szakadékban Válogatott elbeszélések

Szuszusz>!

És akármilyen hatalmas a gonosz, az éjszaka békés és gyönyörű, a világon mégiscsak van és lesz igazság, éppolyan gyönyörű és békés, mint ez az éjszaka; és a földön minden csak arra vár, hogy eggyé olvadjon az igazsággal, ahogy a holdfény eggyé olvad az éjszakával. (Szakadékban)

385. oldal

Anton Pavlovics Csehov: Szakadékban Válogatott elbeszélések


Hasonló könyvek címkék alapján

Vladimir Nabokov: Egy naplemente részletei
Lev Tolsztoj: Bál után
Lev Tolsztoj: Három halál
Lev Tolsztoj: Ivan Iljics halála / Szergij atya
Nyikolaj Vasziljevics Gogol: A köpönyeg / A revizor
Horváth Lajos (szerk.): Örök kortársaink
Ilja Ilf – Jevgenyij Petrov: Hogyan született Robinson
Jurij Kazakov: A csúnya lány
Hollósi Nikolett (szerk.): Híres háborús történetek