Az ​újraszületés törvénye 1 csillagozás

Annie Besant: Az újraszületés törvénye

Az újraszületés olyan igazság, mely fajunk számtalan millióinak elméjét uralta és a nagy többség gondolatát formálta megszámlálhatatlan évszázad óta. A szerzőnő a reinkarnáció tanát elemzi.

>!
Magyar Teozófiai Társulat, Budapest, 1991
112 oldal · puhatáblás · ISBN: 9630417294 · Fordította: K. M.

Most olvassa 1

Kívánságlistára tette 2


Népszerű idézetek

aled P>!

A velünk történő dolgok mértéke nem a fájdalom vagy az öröm, amelyek testünket érik, hanem a haladás vagy késleltetés…

aled P>!

Amint a hús embere nagy nehezen és fokozatosan megnyílik a magasabb síkokról származó befolyások irányába, és a valódi Én egyre nagyobb mértékben képes befolyásolni testi lakóhelyét, múltbeli testetöltések felvillanásai suhannak át az alsóbb tudaton, ezek pedig egyre kevésbé lesznek majd villanások, inkább állandó látomások, míg végül a múltat ’enyém’-ként ismerjük fel az emlékezés folytonosságánál fogva, ami az egyéniség érzetét kelti. Akkor a jelenlegi testetöltést csupán az Én utolsó ruhájaként ismerjük fel, amelybe az öltözött, és azt semmiképpen sem azonosítjuk az
Énnel, éppoly kevéssé, mint ahogy nem azonosítjuk magunkat a ruhával, amelyet felveszünk. Az ember nem tekinti ruháját önmaga egy részének, mert tudatosan képes azt levetni, és önmagától különállónak tekinteni.

1 hozzászólás
aled P>!

„Az örök, elpusztíthatatlan, mérhetetlen, testet öltött Egynek ezek a testei azonban végesek… Aki a test lakóját gyilkosnak nézi, vagy aki azt hiszi, hogy az meggyilkolható, tudatlan mindkettő. Nem öl az, és meg sem ölhető. Nem születik és nem hal meg; ha már volt, többé meg nem szűnhetik, kezdet nélküli és végtelen, ősi és örökkévaló, s ha testét meg is ölik, ő meg nem ölhetı. Aki tudja, hogy ő elpusztíthatatlan, örök, kezdet nélküli és elfogyhatatlan, hogyan lenne gyilkos az ilyen ember, Pártha, vagy miképpen lehetne gyilkosság oka? Amint az ember eldobja elavult ruháit és új öltözéket vesz, úgy hagyja el elavult testeit lakójuk és új testeket ölt magára. Fegyver nem sebzi, tűz
nem égeti, víz nem oldja, szél föl nem szárítja. Megsebezhetetlen, elhamvaszthatatlan, nedvesség és szél nem árt neki. Örökkévalónak, mindent áthatónak, állandónak, mozdulatlannak, ősinek, megnyilvánulatlannak, elképzelhetetlennek, változatlannak mondják. Mivel tudod, hogy ilyen, nem szabad bánkódnod.”


Hasonló könyvek címkék alapján

Arthur E. Powell: Az asztrális test
Arthur E. Powell: Az éterikus test
Armstrong Livingston: A fekete üveggömb
Arthur E. Powell: A mentális test
Geoffrey Hodson – Ernest Wood: A hét teremtő sugár
C. W. Leadbeater: Látható és láthatatlan ember
Reicher László: Teozófiai panoráma
Alexy E.: A lélek útja teozófiai megvilágításban
Arthur E. Powell: Az élet fejlődése a Naprendszerben
Weissmahr Béla: Isten léte és mivolta