Hildegard ​I. (Hildegard 1.) 11 csillagozás

Anne Lise Marstrand-Jørgensen: Hildegard I.

A középkorról alkotott elképzeléseink kevés írott emléken alapulnak, így a hajdani apátnő, Hildegard von Bingen jelentős kordokumentumot hagyott ránk a 11–12. századi nő sorsáról, kitörési lehetőségeiről. Hildegard tehetsége csak másodlagosan jelenhetett meg a művészet és a tudomány területén, elsődlegesen a hit inspirálta víziókban manifesztálódott. A fiatal dán írónő filmszerűen láttatja velünk a középkori környezetet, és drámai hatással számol be Hildegard különleges életútjáról, vízióiról, illetve a férfiak által uralt egyházba való beilleszkedésről. Az pedig, hogy vajon Isten vagy a sátán inspirálja látnoki képességét, a történet 2016 őszére várható folytatásában fog az olvasó elé tárulni.

Róla szól: Hildegard von Bingen

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Typotex Világirodalom Typotex

>!
Typotex, Budapest, 2015
432 oldal · ISBN: 9789632798431 · Fordította: Soós Anita
>!
Typotex, Budapest, 2015
432 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789632798431 · Fordította: Soós Anita

Enciklopédia 4


Kedvencelte 2

Most olvassa 4

Várólistára tette 32

Kívánságlistára tette 28


Kiemelt értékelések

Annamarie P>!
Anne Lise Marstrand-Jørgensen: Hildegard I.

A valóságban is létező szerzetesnő életét dolgozza fel Anne Lise Jørgensen dán írónő kétkötetes művében. Mivel Hildegard azon szerencsés középkori emberek egyike, akinek élete viszonylag jól dokumentált, így a biztos alapokra támaszkodva, az írónő szabadjára engedhette fantáziáját. Hildegard megtanulja a gyógyítást, látomásai révén megalkot egy saját nyelvet (Lingua Ignota), a zeneszerzésben is jeleskedik, látomásait könyvekben rögzíti, és kolostort építtet a nővérek számára Rupertsbergben.

Jørgensen monumentális alkotása lassú, komótos tempóban ismerteti meg olvasójával Isten kiválasztottját. Az első kötetben születésétől kezdve addig a pillanatig jutunk el, amikor is III. Jenő pápa Hildegard látomásait vizsgálat alá veti.
A történet erőssége, hogy rendkívül plasztikusan hozza a kor berendezkedését és hangulatát, a nemesi családok mindennapjait, a katolikus egyházzal fennálló viszonyát, az egyezségeket és függősségeket. A szerző minden ítélkezés nélkül, hiteles történelmi hátteret biztosított az ismert személy bemutatásához. Talán pont emiatt inkább történelmi könyvnek, mint spirituális alkotásnak éreztem az első részt. A látomások bemutatása is rezignált formában, minden átérezhető lelki töltet nélkül valósult meg. Lehet, hogy nem is volt célja Jørgensennek, hogy olvasójában felszítsa az elragadtatás érzését, de én szívesen átvettem volna valami tüzességet abból, amit Hildegard átélhetett. Mindemellett egy igen magas fokú részletesség és alaposság jellemzi a könyvet. Látszik, hogy a szerző nagyon jól érezte magát ebben a miliőben.
https://annamarie-irkal.blogspot.com/2019/12/marstrand-…

Futóhomok>!
Anne Lise Marstrand-Jørgensen: Hildegard I.

Amit hiányoltam itt , azt Hildegard történetében megkaptam: szerzetesi idegenvezetést. A dán írónő plasztikus stílusával egy rendkívül olvasmányos regényt hozott létre: a hosszabb-rövidebb fázisképek Hildegard szüleiről, számos testvéréről, kisgyermekkoráról stb. szépen lassan beléptetnek a kolostorba, hogy az ott tapasztaltakon aztán ki-ki hite szerint csodálkozhasson, kételkedhessen, megbotránkozhasson. Az első kötet számomra idegesítően válasz nélkül hagy egy fontos kérdést (többet is szerencsére, ezért jó könyv;): a test sanyargatása biztos a felsőbb dimenziók kapuját nyitja meg? spoiler Várom a folytatás megjelentetését.

Lyanna P>!
Anne Lise Marstrand-Jørgensen: Hildegard I.

Nagyon régóta készülök arra, hogy elolvassam ezt a művet. (Sok ismerősöm ajánlotta, és meglepődtem, hogy milyen kevesen olvasták itt a molyon.) Hildegard von Bingen életrajza nagyon részletesen tárul elénk a könyv lapjain keresztül. Olvasmányos, néha egyszerűen képtelen voltam letenni csak mozdulatlanul olvastam kimeredt szemekkel. Már születésénél jelen vagyunk és részletesen leírva lehetünk tanúi gyermekkorának, testi gyengeségeinek és lelki növekedésének. Kiváló a jellemfejlődés ábrázolása ahogyan a kezdeti nehézségek után az első rész végére igazi elismert, misztikus apátnő lesz. A kiválasztottak élete nagyon nehéz az önként vállalt vezeklések erőn felüli teljesítésére csak igazi nagyságok képesek. A mi véges értelmünk képtelen felfogni, megérteni a misztikus lelkeket. 1098-ban született, egy kiváló korrajzot kapunk a korabeli hétköznapi életről, az egyházról, papokról, a szerzetesi közösségek mindennapjairól.Rácsodálkoztam mennyire nagy tudással rendelkeztek a szerzetesek a gyógyítás terén. Áldozatos munkájuk igen nagy hatással volt a környéken élők mindennapjaira. Hildegard hatása pedig napjainkig ér, sokoldalú tehetséges művészlélek volt. Óriási lelki feltöltődés volt ezt a művet olvasni, mélyen elgondolkodtató, a szenvedés, önfeláldozás és a szeretet mélységének megismerésében.

Nikii_Kiss>!
Anne Lise Marstrand-Jørgensen: Hildegard I.

A Hildegard betekintést nyújt a XI. századi életről, társadalmi berendezkedésről, a nők szerepéről*, teszi mind ezt olvasmányos stílusban.
A karakterek fő jellemvonásait szépen felvázolta az írőnő, de részletes kidolgozottságot csak némelyikük kapott. Ehelyett, behatóan megismerhetjük a szerzetesi életet, illetve alapvetően az akkori egyház működési mechanizmusát, elveit, kapcsolatát az emberekkel. **
Bár a történetvezetés lineáris, helyenként kaotikusnak hat a hirtelen váltás az események között, illetve Hildegard fel-felbukkanó víziói.

Végezetül, ez egy remek könyv egy letűnt kor apátnőjéről, aki nem félt önmaga lenni, még akkor sem, amikor mindenki kinevette***. Be like Hildegard.

*Középkori sugar daddyk. Csak itt a szülők is segédkeznek benne.
** Zseniális például, ahogy a szerző képes ábrázolni az anya vegyes érzéseit az egyházzal/hittel/Istennel szemben. spoiler
**Ha másik családba születik tuti vízbefojtják.


Népszerű idézetek

Annamarie P>!

– A világ változik. Isten a legnagyobb ajándékokat időnként a felismerhetetlenségig elváltoztatva küldi nekünk – jelenti ki Hildegard békésen. – Így tesz próbára minket, és így vizsgálja meg a szívünket.

320. oldal

2 hozzászólás
Annamarie P>!

A bánat az ember sajátja, senki más nem cipelheti.

325. oldal

Kapcsolódó szócikkek: bánat
Annamarie P>!

Egyes években hirtelen érkezik a tél, kemény, hideg penge hasít a fellegekbe, lezúdul a hó, és kupacokban hever a falak mentén, a szél behordja az ablakréseken, az ajtók alatt, nedves foltokat hagyva a padlón. Máskor lopakodva érkezik a hideg, összezsugorítja az ősz illatát, amely eltűnik a hideg és a penész zöldes hangjaiban, felkúszik a kőfalon, törékeny fagyvirágokat rajzolva a falakra.

76. oldal

Annamarie P>!

Az egyik ékszer, a szüzesség, halvány rózsaszín, mint egy bimbódzó virág. Jutta szerint a szüzesség azt jelenti, hogy a virág sziromleveleit sosem kényszerítjük arra, hogy kinyíljanak, sosem engedjük, hogy kieressze csábító illatát, amely csak saját, hamarosan bekövetkező halálának a hírnöke. A virág a bimbóban őrzi meg a szépségét (…)

223. oldal

Annamarie P>!

Az ördög éppen az ember iránti hűsége miatt gyűlöli, utálja a kutyát.

271. oldal

Kapcsolódó szócikkek: kutya
Annamarie P>!

Hildegard a kezében tartja a kicsit, az végtelenül hosszú ideig nem vesz levegőt.
Még a bűnben fogant gyermek is gyökeret ver az anya szívében.

314. oldal

Annamarie P>!

Anyja hangja ugyanolyan színű, mint a híg sör: se édes, se keserű, akkor érzünk ilyen ízt, amikor szélben eltátjuk a szánkat.

38. oldal

2 hozzászólás
Annamarie P>!

A zöld erő Isten teremtő erejéből származik, ott dalol minden élőlényben, mozgatja a füvet és a lélegzetet, életet ad és egészséges, a természet bujaságában válik láthatóvá a szem és a lélek számára, amikor a lélek, egyszerre pacsirta és farkas, mert Isten látható és láthatatlan dolgokat is teremt.

270. oldal

Annamarie P>!

Minden évszaknak megvan a maga hangja; az őszi hangzavar a tél üzenetét hozza, az első hópelyhek, amelyek először csak szállingóznak, aztán kicsíráznak a zúzmararajzok, bundába bújtatják a tarlós mezőket, a ligeteket és a tetőket.

76. oldal

Annamarie P>!

A fagy és a hó kiszorítja a lelket a hangokból és a léptekből, fütyülésre, jajgatásra kényszeríti azokat a spalettákon meg a téli függönyökön keresztül.

76. oldal


A sorozat következő kötete

Hildegard sorozat · Összehasonlítás

Hasonló könyvek címkék alapján

Pavlo Zahrebelnij: Eupraxia császárné pokoljárása
Barbara Lazar: A Virágszamuráj párnakönyve
Verseghy Ferenc: Vak Béla a' magyarok' királlya
Mihályi Antal: Boszorkányok pedig …
Árpás Károly: A kereszt jelével – Regény Szent Gellért haláláról
M. Raymond: A ciszterciek alapító atyái
Ignácz Rózsa: Ünnepi férfiú
Bíró Imre: Magyar királyok 1000–1571
Entz Géza: Erdély építészete a 11-13. században
Petkes Zsolt – Sudár Balázs (szerk.): Hétköznapok a honfoglalás korában