Nyugat ​népe 0 csillagozás

Tanulmányok a Nyugatról és koráról
Angyalosi Gergely – E. Csorba Csilla – Kulcsár Szabó Ernő – Tverdota György: Nyugat népe

2008 októberében a Petőfi Irodalmi Múzeum, az MTA Irodalomtudományi Intézete és az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete szervezésében háromnapos konferenciát szervezett a 100 éves Nyugatról.
A kötetben az előadások szerkesztett, bővített, jegyzetekkel kiegészített anyagát olvashatják el a téma iránt érdeklődők.

>!
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2009
448 oldal

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

B. Csáky Edit (szerk.): Radnóti tanulmányok
Gyulai Pál: Gróf Széchenyi István mint író
Fábri Anna: Az irodalom magánélete
Lisztóczky László: A Vachott-család és a XIX. századi magyar irodalom
Hajdu Péter: Csak egyet, de kétszer
Morsányi Bernadett: Egyedül szembejövet
Szörényi László: „Álmaim is voltak, voltak…”
Hankiss János: Európa és a magyar irodalom
Fried István – Lukács István (szerk.): Hasonlóságok és különbözőségek
Buda Attila – Nemeskéri Luca – Pataky Adrienn (szerk.): Leírás és értelmezés