A ​Madách-rejtély 0 csillagozás

András László: A Madách-rejtély

Madách ​minden kétséget kizáróan a magyar irodalom legvitatottabb alakja. Ahhoz sem férhet kétség, hogy a vita gyújtópontjában Az ember tragédiája áll: vélemények, ellenvélemények kereszttüzében – immár több mint százhúsz éve. Hiteles-e az a kép, amely a nemzeti köztudatban erről a falujába begubózott, világtól elzárt nógrádi nemesúrról és a magyaron kívül eddig huszonnyolc nyelven,százegy fordításban megjelent művéről él? Van-e, és ha van, mi a titka Madáchnak és Az ember tragédiájá-nak, annak a mélységes ellentmondásnak, amely – az irodalomtörténet sugalmazása szerint – a szerző és műve között feszül?
Miért írt ( vagy mért írt volna ) egy tizenkilenc éves korától bizonyíthatóan vallásellenes drámaíró egy vallásos ( vagy legalább is vallásos jellegű ) művet? Miről szól a Tragédia ? Korszerű írás volt-e a magakorabeli Európában? Volt-e Madáchnak „filozófiája” , és ha volt, honnan merítette?
Dráma-e a Tragédia, vagy csupán olvasásra szánt drámai költemény? Ha dráma,… (tovább)

Eredeti megjelenés éve: 1983

>!
Szépirodalmi, Budapest, 1983
342 oldal · ISBN: 9631524604

Kedvencelte 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Borgos Anna – Szilágyi Judit: Nőírók és írónők
Vezér Erzsébet: Ady Endre
Németh László: Homályból homályba
Morsányi Bernadett: Egyedül szembejövet
Csűrös Miklós: Pokoljárás és bohóctréfa
Tolcsvai Nagy Gábor: Pilinszky János
Sándor Iván: Németh László üdvtana
Sándor Iván: A Németh László pör
Szegedy-Maszák Mihály: Kemény Zsigmond
Eleni Kazantzaki: A meg nem alkuvó