„Vigasztaljátok, ​vigasztaljátok népemet” – Andorka Eszter emlékkönyv 1 csillagozás

Andorka Eszter: „Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet” – Andorka Eszter emlékkönyv

Andorka Eszter (1970-2003) evangélikus lelkésznő egyedülállóan gazdag és sűrű életet élt, melyben elválaszthatatlan volt a nagy felkészültséggel művelt teológia és a teljes odaadással végzett lelkészi munka. Mindkettőnek alapját jelentette az elkötelezettség az elesettekért, akikért erejét, pénzét, idejét, végül életét áldozta.

Elkötelezettség az elnyomottak, kirekesztettek, kizsákmányoltak felszabadítására irányuló, biblikus teológia iránt,
elkötelezettség a feminista teológia szenvedélyes művelésében,
elkötelezettség a mozgássérültek ügyéért,
elkötelezettség állami gondozásból kikerült „fiaiért”.

Prédikációi, tudományos dolgozatai, gyerekeknek írt színdarabjai és a róla szóló visszaemlékezések azoknak is képet rajzolnak kivételes életútjáról és személyiségéről, akik életében nem ismerhették őt.

>!
476 oldal · ISBN: 9638550872

Most olvassa 2


Kiemelt értékelések

>!
Annamarie P
Andorka Eszter: „Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet” – Andorka Eszter emlékkönyv

Andorka Eszer sajnos már nincs közöttünk. Evangélikus lelkész volt. Csupa szív és lelkesedés. Erőszakos halált halt, de ahogy ez az emlékkönyv is tanúsítja, rövidke élete nem volt hiábavaló.
A kiadvány tartalmazza életének történetét, írásait, prédikációit ésa hozzá közel állóktól egy válogatást.
Ajánlom keresztényeknek, a szociális körökben dolgozóknak és mindazoknak, akik kevésnek érzik magukat a rájuk bízott feladatok terén.


Hasonló könyvek címkék alapján

Polgárdi Sándor (szerk.): Payr Sándor-emlékkönyv
Dietrich Bonhoeffer: Követés
Gerhard O. Forde: Ki a kereszt teológusa?
Luther Márton: Az egyház babiloni fogságáról szóló könyvecske
Dietrich Bonhoeffer: Börtönlevelek
Luther Márton: Heidelbergi Disputáció
Luther Márton: Hogyan szemléljük Krisztus szent szenvedését? / Így imádkozzál! – Egyszerű útmutató az imádkozásra
Margot Kässmann – Ralph Ludwig: Reformációi ábécé
Luther Márton: Bűnbánat, keresztség, úrvacsora
Prőhle Károly (szerk.): Luther Márton négy hitvallása