Az ​élet mint ismeretlen történet 5 csillagozás

Ancsel Éva: Az élet mint ismeretlen történet Ancsel Éva: Az élet mint ismeretlen történet

Az élet narratív értelemben befejezetlen, amennyiben nem tudom elejét és végét én magam elbeszélni. Ha megölnek, halálom annak számára lesz nagyobb eséllyel sorsesemény, aki megöl, nem az én számomra. Minden élet belefonódik másokéba, s ezeknek a kölcsönhatásoknak a végtelenjét nem lehet elbeszélni.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Kísértések Atlantisz

>!
Atlantisz, Budapest, 1995
110 oldal · ISBN: 9637978461

Most olvassa 1

Várólistára tette 4

Kívánságlistára tette 3


Kiemelt értékelések

Bla IP>!
Ancsel Éva: Az élet mint ismeretlen történet

Egy volt könyvtári példány került magánkönyvtáramba, amelyet néhány száz forintért vettem egy piacon. Ancsel e poszthumusz könyvében is filozófiai antropológiai kérdésekkel foglalkozott. Állítólag még kórházi ágyán is e mű kéziratának rendezésével foglalta el magát 1991-93-ban. Véleménye szerint az erkölcs nem valamiféle önálló és mindentől független társadalmi tényező, ill. szféra. Etikai fejtegetéseit szervesen ágyazta bele a történelem és a társadalom kérdéseibe. Alapvetően új megállapításokat tett az az emberi humánum és az emberi aktivitás evolúciójának feltárása terén. Irodalmi példák alapján vizsgálta a történelmi események sodrában és a mindennapi élet fordulataiban cselekedni kész vagy kénytelen emberek, szereplők éthoszát, a történelmi események és az erkölcsiség viszonyát. Itt fejtette ki a sorstörténés fogalmát. Nekem újdonságok a morál és az éthosz, valamint az éthosz kulturális jelentőségére vonatkozó megállapításai. S oly tiszták és logikusak a következtetései. Számos nagyon aktuális etikai megállapítást találtam bennük, amelyek jelen napjainkban is érvényesek.(Pl. https://moly.hu/idezetek/1350766) Ugyanakkor az írás gondolatai helyenként nehezen követhetők pontosan, nekem túl soknak tűnik az idegen kifejezés, amelyeket szótárazni kell – legalábbis a magamfajta egyszerű olvasónak.


Népszerű idézetek

Bla IP>!

Az emberek általában teli szájjal zabálják a kellemes hazugságot, viszont csak cseppenként nyelegetik a keserű igazságot.

61. oldal

Bla IP>!

Csakhogy éppen a hamisság válhat olyan életstratégiává, amely nemcsak felszíni magabiztosságot tud kölcsönözni annak, aki meg sem próbálja önmagát kifejezni, hanem egy előre megírt színjátékot rendezhet, amelyben az ő kulcsszerepe van hivatva meghatározni a többiek reakcióit és tetteit. Akik erre képesek, azok a hamisság professzionalistái.

65. oldal

csillagka>!

Mondhatnám, hogy mindenkiben él egy autobiográfus, nem is csak az elmondás, de egyben az önigazolás igényével. De bármit gondoljunk – nem alaptalanul – az önigazolási késztetésekről és következményeikről, nem lehet minden további nélkül elmarasztalni embereket, amiért egyetlen életüket nem akarják silánynak, értelmetlennek tudni.

Bla IP>!

Mert ugyan ki az az ember, aki ne követné el a gőg bűnét, aki jogosult lenne rá, hogy önmagát példaként mutassa fel mások számára – követendő példaként?

63. oldal

csillagka>!

Az emberi viszonylatoktól, azok bizalmas vagy kevésbé bizalmas természetétől és hőmérsékletétől függően az is változik, hogy mennyi az az őszinteség, amit az emberek egyáltalán eltűrnek, s mikor tekintik az íratlan illemszabály megsértőjének, netán bolondnak, aki ezt elköveti.

Boglárka_Madar>!

Mindenki előtt nyilvánvaló, hogy az ember szavaiban és magatartásában lehet hamis, de vajon beszélhetünk-e a tettek esetében – és nem a szótettekre gondolva – is hazugságról? Mindenesetre zavarban vagyunk. Ha már azt kell hinnünk, hogy tetteink se szólnak megbízhatóan rólunk, akkor ugyan hol találhatunk hiteles forrást?

Bla IP>!

A kádári konszolidáció jelszavával, „a jó ügyet szolgálva és együtt tévedtünk” motívumával szembeszegezte azt az elemi követelményt, amelyet az ethosz diktált:" visszaadni a bűn nevét". Ezzel az egész korszakra az „anonim bűnösség” vádja háramlott.

8. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Hamvas Béla: Silentium / Titkos jegyzőkönyv / Unicornis
Faludy György – Eric Johnson: Jegyzetek az esőerdőből
Hamvas Béla: Fák
Selvarajan Yesudian – Haich Erzsébet: Sport és jóga
Baktay Ervin: India bölcsessége
Frank Robin – Lars Ritter: Eszmék könyve
Frank Robin – Lars Ritter – Havassy Gergely: Politikai filozófiák zsebkönyve
Bolyki László: Kegyelem és kalmárszellem
Baranyi Tibor Imre: Fejlődő létrontás és örök hagyomány
Weöres Sándor: A teljesség felé