Almási Tibor (szerk.) · Révész Éva (szerk.) · Szabados György (szerk.)

„Fons, ​skepsis, lex” 0 csillagozás

Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére
Almási Tibor – Révész Éva – Szabados György (szerk.): „Fons, skepsis, lex” Almási Tibor – Révész Éva – Szabados György (szerk.): „Fons, skepsis, lex”

Ünnepi ​tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére A ritkán megélt, rendkívüli alkalmak különös erővel szorítanak bennünket arra. hogy a rendhagyó helyzetben tisztünket, szerepünket valamiféle rendhez igazodva, méltósággal teljesítsük. Mesterünk, istápoló tanárunk, tudós kollégánk és barátunk, Makk Ferenc Professzor Úr hetvenedik születésnapja kétségkívül ilyen rendkívüli alkalom számunkra. Egyszerre szeretnénk megbecsülésünket, tiszteletünket, elismerésünket és kö­szönetünket illő és méltó formában kifejezni, de valljuk meg őszintén, a mikéntet illetően kissé zavarban vagyunk. Ódzkodunk attól – és igyekszünk is elkerülni –, hogy mondan­dónk az efféle helyzetekben óhatatlanul előkerülő, ismétlődő és olykor bizony kissé közhe­lyes ízű gondolatokban merüljön ki. Vitathatatlan ugyan, hogy helye van ilyenkor vissza­tekintő látószögből múltat idézni, pályát felrajzolni, elismerésekre hivatkozni, illetve sikerekre és eredményekre utalva méltatni az ünnepeltet, most azonban… (tovább)

Tartalomjegyzék

>!
506 oldal · ISBN: 9789633060735

Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Bilkei Irén (szerk.): Zalai évszázadok
Kniezsa István: Magyarország népei a XI. században
C. Tóth Norbert – Neumann Tibor – Horváth Richárd – Pálosfalvi Tamás – W. Kovács András: Magyarország világi archontológiája 1458–1526 II. – Megyék
Sörös Pongrác: Jerosini Brodarics István (1471-1539)
C. Tóth Norbert – Neumann Tibor – Horváth Richárd – Pálosfalvi Tamás: Magyarország világi archontológiája 1458–1526 I. – Főpapok és bárók
Kristó Gyula (szerk.): Kun László emlékezete
Kristó Gyula: Magyar historiográfia I.
Thomka Beáta (szerk.): Narratívák 4.
Bathó Edit (szerk.): Jászkunsági évszázadok – Jászkunság kutatása, 2014
Kincses Katalin Mária (szerk.): A magyar hadtörténetírás története és aktuális kérdései