Kezdetben ​volt a nevelés 28 csillagozás

Alice Miller: Kezdetben volt a nevelés

Ezt ​a könyvet rendkívül nagyhatású pszichológus írta: a pedagógiáról, a lehető legszélesebb értelemben vett nevelésről, melynek alaphelyzete általánosan emberi (és nem kimondottan – „nevelői” – szakmához kötött). A felnőttek joga és kötelessége a gyerekek nevelése, akik felnőtt korukban maguk is gyermekeket fognak nevelni. Tehát mindanynyian „érintettek” vagyunk! Felnőtt és gyermek (akár ugyanazon személy belső világára korlátozódó) viszonyáról a pszichológus Alice Miller kimondja: „…a gyermekekkel való bánásmódba egy általánosan érvényes pszichológiai törvényszerűség is belejátszik, amivel foglalkoznunk kell: a felnőtt semmihez nem foghatóan rejtett és büntetlen hatalmat gyakorolhat a gyermek fölött.” És a jeles pszichológus a minden egyes ember életére kiható (hiszen gyerekként mindenkit neveltek!) hatalomgyakorlás európai „hagyományait” összes következményeivel, veszélyeivel együtt tárja az olvasó elé. E tanulságos és megrendítő mű külön fejezetben tárgyalja Adolf Hitler… (tovább)

Eredeti cím: Am Anfang war Erziehung

Tartalomjegyzék

>!
Pont, Budapest, 2018
230 oldal · keménytáblás · ISBN: 9786155500268 · Fordította: Fischer Eszter
>!
Pont, Budapest, 2016
230 oldal · keménytáblás · ISBN: 9786155500268 · Fordította: Fischer Eszter
>!
Pont, Budapest, 2014
230 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789639957305 · Fordította: Fischer Eszter

2 további kiadás


Enciklopédia 24

Szereplők népszerűség szerint

Sztálin · Alois Hitler · Peter Handke


Kedvencelte 8

Most olvassa 4

Várólistára tette 98

Kívánságlistára tette 117

Kölcsönkérné 5


Kiemelt értékelések

vargajudit P>!
Alice Miller: Kezdetben volt a nevelés

Érdemes lenne mindenkinek elolvasnia, aki gyerekekkel foglalkozik, gyereke van, vagy volt valaha gyerek.

XX73>!
Alice Miller: Kezdetben volt a nevelés

A könyv a fekete pedagógia hatásairól szól. Bevezetésként régi
neveléstudományi értekezésekből, így mutatja be ezeknek a módszereknek a
kártékony hatását. A tekintélyszemélynek a korai függés általi naiv
engedelmességet. Kitér a feltétlenül engedelmeskedő, torzult személyiség
kialakulására, ennek társadalmi szintű hatásaira, a diktatúrák
kialakulására. Érződik az íráson a szerző környezete és kora. Különös
figyelmet szentel a nácizmus gépezetének okaira. Kitér továbbá a II.
Világháború után felnövekvő német fiatalokra gyakorolt hatásokra is.

Alexandra_Nikoletta_Kovács>!
Alice Miller: Kezdetben volt a nevelés

Abszolút alapmű. Néha olyan volt mintha csak a saját gondolataimat olvasnám.
Remek elemzésekkel megrázó történetekkel, amikről azt gondoljuk – ez meg se történhetett, ilyen nincs. De, sajnos van. És most is van.
Lelkileg elég megterhelő olvasni, 1-2 napot pihentem egy-egy fejezet után, regenerálódnom kellett, úgy éreztem magam mint egy eltorzított szétfacsart valaki akinek százfelé állnak a tagjai, újra egyenesbe kellett hoznom magam.
Sokszor volt viszont katarzisélményem, mikor egy borzalom mögé belátást engedett, és az ember mégnagyobbat döbben mint magán a tetten.
Az írónő gyakorlati magyarázatokat, javaslatokat, és hozzáállást nem nélkülöz, két lábbal áll a földön miközben a legmélyebb szintig leereszkedik a pokolba és mégis bír bizakodó maradni a jövővel kapcsolatban. Példaképpé avanzsált számomra.
Aki nem fél szemlélete, látóköre szélesítésétől, lelki békéjének ideiglenes de mély megzavarásától, a jobb megértés,beleérzés érdekében – annak melegen ajánlom.

Puella>!
Alice Miller: Kezdetben volt a nevelés

Felkavaró könyv a fekete és fehér pedagógiáról. A háromnegyedét sikerült egy huzamban elolvasnom, amikor Jürgen Bartschhoz értem és a gyerekgyilkosságokról olvastam, le kellett tennem egy időre, hetekig nem nyúltam hozzá. A szerző figyelmeztetett is, milyen érzéseket válthat ki az olvasókból, ha egy heroinfüggő prostituált kiskamaszról, Hitler gyerekkoráról, vagy Bartsch tetteiről, és az előzményeikről olvas. Magyarázatot is kínál arra, mik vezethetnek ide. Érdekesség volt még a könyvben Sylvia Plath öngyilkosságáról írottak.

H_Nikó>!
Alice Miller: Kezdetben volt a nevelés

Ez egy fantasztikus könyv. A fél csillagot azért vontam le, mert olyan rövid. Olvastam volna még.

DrEmergencyGrooveHouse>!
Alice Miller: Kezdetben volt a nevelés

Ritkán van, hogy egy könyv ennyire pátoszmentesen tudja a „végső” kérdéseket vizsgálni. A rosszról, a kötelességről, az engedetlenről, az akaratról, a léháról. Az emberi nagyságról és kicsiségről. Betegségről és kiválóságról. Hallatlanul izgalmas, hátborzongató, elgondolkodtató és mégis lenyűgöző érzékenységgel nyúl a témához. Nem tudom, mennyire nevezhető szakkönyvnek, annyira olvasmányos. Évekkel később is beugranak belőle részletek. Döbbenetes neveltetésünk fekete gyökereivel találkozni és felismerni magunkban is ezeket.

Klaudia96>!
Alice Miller: Kezdetben volt a nevelés

Fantasztikus írás…és egyben sebtépő..Mindenkinek el kellene olvasnia, aki valaha volt gyerek, volt/van gyereke, vagy bármilyen formában foglalkozik gyerekekkel. Hálás vagyok, hogy ez a könyv a kezembe került.

lepetitlys P>!
Alice Miller: Kezdetben volt a nevelés

Szomorú az a nevelés, ami kezdetben volt. Törjük le a gyerek szarvát, egyáltalán törjük be, azt kell csinálnia, amit a szülő akar. Csodálkozunk, hogy Hitler életrajza megtalálható a könyvben?… Pedig a gyerekbe genetikailag kódolva van, hogy engedelmeskedjen annak, aki vele van, hiszen csak tőle várhatja az ételt, a túlélése múlik az engedelmességen…


Népszerű idézetek

vargajudit P>!

Alapjában véve ez ugyanis pontosan fordítva van: az a gyermek, aki a maga idejében valódi figyelmet kapott, felnőtt korában jobban tudja nélkülözni, mint az, aki ilyet soha nem élhetett át. Ha tehát valaki „mohón” igényli a figyelmet, az mindig annak a jele, hogy olyat keres, amit soha nem kapott meg , és nem annak, hogy valamiről nem akar lemondani, mert gyerekkorában túl sokat kapott belőle.

156. oldal

Kapcsolódó szócikkek: felnőtt · figyelem · gyerekkor · gyermek
1 hozzászólás
Avout>!

Ha tehát megjelenik valaki, aki úgy beszél, úgy gesztikulál, mint saját apánk, akkor a felnőtt is elfelejti vagy nem érzékeli többé demokratikus jogait, alárendeli magát ennek az embernek, körülrajongja, engedi, hogy manipulálja, teljes bizalmával megajándékozza, és végül teljesen kiszolgáltatja magát neki, miközben ezt a rabszolgaságot észre sem veszi, ahogyan semmit sem veszünk észre, ami saját gyermekkorunk folytatását jelenti.

69. oldal

Kapcsolódó szócikkek: apa · bizalom · gyerekkor · kiszolgáltatottság · manipuláció
Avout>!

Az erkölcs, a kötelességteljesítés olyan protézis, melyre akkor lesz szükség, ha valami lényeges hiányzik.

77. oldal

Bogas>!

A Hitler iránti rajongást nem lehetett csak ígéreteivel magyarázni (ki nem ígérget választás előtt?), nem a tartalma, hanem a tálalás formája számított. Éppen a teátrális, az idegeneknek nevetséges gesztusok, melyek a tömegeknek olyan ismerősek voltak és ezért olyan szuggesztív hatást gyakoroltak rájuk. Ilyen szuggesztió alatt áll minden kisgyermek, ha hatalmas, csodált, szeretett apja beszél hozzá. Hogy mi az, amit mond, nem játszik szerepet. Az a fontos, ahogyan beszél. Minél nagyobbnak mutatja magát, a gyermek annál inkább megcsodálja, főleg az a gyermek, akit a „fekete pedagógia” elvei alapján neveltek. Ha a szigorú, hozzáférhetetlen, távoli apa egyszer leereszkedik hozzá és beszél vele, akkor ez kétség kívül nagy ünnep, és nincs akkora áldozata az önfeladásnak, mely túl nagy volna ahhoz, hogy ezt a tisztességet kiérdemelje. Hogy ez az apa adott esetben hatalommániás, őszintétlen és alapjában véve bizonytalan, azt egy jól nevelt gyermek sohasem láthatja át. És továbbra is ez történik; a gyermek ebben a kapcsolatban nem tanulhat semmit, mert tanulási képességét a korán elsajátított engedelmesség és a saját érzések elnyomása blokkolja.

Pont Kiadó, 2002, 68.

Kapcsolódó szócikkek: Adolf Hitler · apa
vargajudit P>!

A gyermeknevelésre vonatkozó összes tanács számos, többé-kevésbé nyilvánvaló, nagyon különböző jellegű felnőttszükségletet árul el, melyek kielégítése a gyermek eleven fejlődését nem hogy nem serkenti, hanem egyenesen gátolja. Ez azokra az esetekre is érvényes, melyekben a felnőtt őszintén meg van győződve, hogy a gyermek érdekét tartja szem előtt.

86. oldal

melanzskólia>!

Vágy nélkül, boldogtalan című művében Peter Handke az anyját ábrázolja, aki ötvenegy éves korában öngyilkos lett. Az anya megértése és a vele való együttérzés vörös fonálként húzódik végig a könyvön, és érthetővé teszi az olvasó számára, hogy a fiú miért kutatta minden művében olyan kétségbeesetten a „valódi érzetet” (Die wahren Empfindungen: egy másik elbeszélésének címe). Ezen érzetek gyökereit valahol a gyermekkor temetőjében kellett elásni, hogy veszélyeztetett anyját a veszélyeztetett időkben megkímélje. Handke a következő szavakkal jellemzi a falu légkörét, ahol felnőtt:

Saját magunkról nem volt mit mondanunk, még a templomban is, a húsvéti gyónáskor, amikor legalább egyszer egy évben önmagunkból is szóhoz juthatott valami, csak címszavakat mormoltunk a katekizmusból, és ebben az Én szinte idegenebbnek tűnt, mint a hold egy darabja. Ha valaki magáról beszélt, és nem csak gépiesen eldarált valamit, „öntelt”-nek nevezték. A személyes sors, ha valami ilyesféle egyáltalán kialakulhatott, egészen az álmok maradékáig elszemélytelenedett és elsorvadt a vallás, a szokások és a jó erkölcs rítusaiban, úgy, hogy az individuumokból alig maradt valami emberi: az „individuumot” csak szitokszóként ismerték. Spontán módon élni – ez önmagában gyanús mesterkedést jelentett.
Saját történetünktől és saját érzéseinktől megfosztva, idővel – ahogy háziállatoknál, pl. lovaknál mondani szokás – félni kezdtünk az idegenektől, félénkek lettünk és alig beszéltünk, vagy kissé hóbortosak lettünk és össze-vissza kiabáltunk a házakban. (P. Handke, 1972, 51. old.)

74. oldal, A "fekete pedagógia" fő mechanizmusai: lehasítás és projekció c. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: anya · öngyilkosság · Peter Handke
Mzoltan1>!

Ha a gyermekkor tragikuma az idealizálás mögött teljes egészében rejtve marad, akkor a valódi tényállásról való tudattalan ismeretet kerülő úton kell közölni. Ez történik az ismétlési kényszer segítségével. Az ilyen ember maga számára is érthetetlen okokból mindig olyan helyzeteket hoz létre és mindig olyan kapcsolatokat köt, melyekben vagy ő kínozza partnerét vagy az kínozza őt, esetleg mindkettőt egyszerre.

215. oldal

Avout>!

Az az ember, aki haragját önmaga részének érzi és integrálni tudja, nem fog erőszakos cselekedeteket elkövetni

62. oldal

Bogas>!

Nem tudom gyermekemet empátiával meghallgatni, ha belsőleg azzal vagyok elfoglalva, hogy jó anya legyek; nem lehetek nyitott az iránt, amit nekem akar mondani.

Pont Kiadó, 2002, 212.

Bogas>!

Feudális gőg volna azt állítani, hogy csak „a tanulatlan tömeg” fogékony a propagandára, hiszen több diktatúrában is átélhettük, milyen könnyen elcsábítható az értelmiség. Hitlernek is, Sztálinnak is feltűnően sok híve volt az értelmiség körében, akik kitörő lelkesedéssel csodálták őket. Az a képesség, hogy az észlelt dolgokat ne hárítsuk el, egyáltalán nem az intelligencia szinttől függ, hanem attól, hogy mennyire érhető el számunkra valódi énünk. Sőt, az intelligencia segíthet, hogy jó kibúvókat találjunk, ha alkalmazkodásra van szükség.

45. oldal (Pont Kiadó, 2002)

Kapcsolódó szócikkek: Adolf Hitler · diktatúra · intelligencia · Sztálin

Említett könyvek


Hasonló könyvek címkék alapján

Barbara Coloroso: Zaklatók, áldozatok, szemlélők: az iskolai erőszak
W. Thomas Boyce: Orchideák és pitypangok
Patty Wipfler – Tosha Schore: Hallgasd meg!
Laura Markham: Békés szülő, boldog gyermek
Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan
Bácskai Júlia – Fischer Eszter – Mohás Lívia – Vekerdy Tamás: Elszakadás a szülői háztól
Selma H. Fraiberg: Varázsos évek
Daniel Siegel – Tina Payne Bryson: A szülői jelenlét ereje
Jo Frost: Szuperdada
Vekerdy Tamás: Érzelmi biztonság