A ​farkas halála / La Mort du Loup 1 csillagozás

Alfred De Vigny: A farkas halála / La Mort du Loup

Alfred de Vigny életének summája? Talán a Magyar Helikon gondozásában 1968-ban megjelent Klasszikus francia költők jegyzetírói (Lakits Pál, Rónay György és Szegzárdy-Csengery József) fogalmazták meg a legtömörebben: „Sebzett, zárkózott, befelé forduló lélek (volt). Költészete súlyos, gondolati líra, nagy versei a Mózes, A farkas halála, Az Olajfák Hegye – a magányosság és pesszimista világszemlélet hirdetői a romantika gazdag irodalmában. Formakezelése keményebb és súlyosabb, mint romantikus kortársaié. Személytelen lírai magatartásával már a parnasszisták előfutára.”
A válogatás Alfred de Vigny tíz költeményét tartalmazta. Múlt századi és két évvel ezelőtti fordítás egyaránt található a könyvben, bizonyságául annak, hogy Alfred de Vigny folyamatosan a látókörünkben van. Számos antológiában találkozhattunk a verseivel, de önálló kötete magyarul még nem jelent meg. Ez a válogatás tehát valóban hézagpótlónak mondható.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Eötvös Klasszikusok

>!
Eötvös, 1999
120 oldal · ISBN: 9789639024670

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 2


Népszerű idézetek

Életveszélyes_és_Tilos>!

Fölnézett újra ránk, és aztán visszaroggyant,
nyalta a vért, amely ajkára ki-kibuggyant,
s ügyet se vetve rá, hogyan éri a vég,
hang nélkül hunyta le halódó nagy szemét.

Életveszélyes_és_Tilos>!

Hitvány, milyen puhány – így küzdöttem még eszemmel –,
mily szégyellni való nagy nevével is az ember!
Itthagyni életet, mindent, mi fájhatott,
ti tudtok már csupán, fenséges állatok!
Válaszképp arra, hogy mi volt a lét, a földi,
csupán a csend a nagy; és gyengeség a többi.


Hasonló könyvek címkék alapján

Paul Verlaine: Szaturnuszi költemények / Poèmes saturniens
André Chénier: André Chénier válogatott versei
Paul Verlaine: Paul Verlaine válogatott versei
Charles Baudelaire: Versek
Kaiser László (szerk.): A Montmorency-i szerelmesek
Paul Verlaine: Femmes / Nők
Somlyó György: Mesék a mese ellen / Contrefables
Hélinand de Froidmont: A Halál versei
Kovács Fanny: Kosztának / Á Koszta
Otto Erich Hartleben – Albert Giraud: Holdbűvölte Pierrot / Pierrot Lunaire