Kálnoky ​László 0 csillagozás

Alföldy Jenő: Kálnoky László

Kálnoky László ahhoz a költő-korosztályhoz tartozik, amelyet Babits Mihály a Nyugat „harmadik nemzedéké”-nek nevezett. Munkássga különböző okokból később bontakozott ki, mint e generáció többi jelentős lírikusáé. 1939-ben kiadott első verseskötete, „Az árnyak kertje” már előlegezi a későbbi nagy költemények írójának fő erősségeit – a kivételes formaérzéket, a képzelet gazdagságát, a szatirikus látásmódot, azt a képességét, hogy a költői kifejezés izzására tudja átváltani a szenvedést – , de a hatvanas, hetvenes évek fordulóján aratott költői sikerekig a közönség inkább a világirodalom egyik legavatottabb tolmácsaként, mintsem eredeti versek szerzőjeként ismerte Kálnoky Lászlót. 1970-es kötete, a „Lángok árnyékában” óta kritikusai egyetértenek abban, hogy a mai magyar líra egyik kiválósága. E tanulmánykötet elsősorban azzal a szándékkal íródott, hogy az eredeti versek szerzőjének nyerjen meg minél több hívet, értő olvasót.

Róla szól: Kálnoky László

>!
Akadémiai, Budapest, 1977
190 oldal · ISBN: 9630514044

Hasonló könyvek címkék alapján

Rónai Mihály András: Magyar lant
Pomogáts Béla: Radnóti Miklós
Borbély Sándor: Juhász Gyula
Hegedüs Géza: Heltai Jenő
Tüskés Tibor: Pilinszky János
Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc
Rába György: Babits Mihály
Tamás Attila: Weöres Sándor
Négyesy László: Arany – Négyesy Lászlótól
Horváth János: Petőfi Sándor