Generatív ​grammatikai gyakorlókönyv 2 csillagozás

Magyar transzformációs generatív nyelvészeti elemzések
Alberti Gábor – Medve Anna: Generatív grammatikai gyakorlókönyv

A ​Generatív grammatikai gyakorlókönyv I. kötetének a bevezetőjében ezt írtuk: „Az elemzett példaanyag mögött egy koherens transzformációs generatív leírást kínálunk a magyar nyelvről: egy szintaktikai modellt, amelyet a 1992-es Kiefer-kötet nem teljesen egy keretben fogant részelméleteiből és a magyar generatív nyelvészetben azóta született fontosabb eredményekből gyúrtunk össze.”

Ez a generatív modell az I. kötet sorai között, lábjegyzeteiben, fejezeteinek szakmai és olvasói bevezető megjegyzéseiben bújt meg, illetve cikkeinkben, konferenciaelőadásainkban tudtuk bemutatni egyes részleteit. Most élek az alkalommal, hogy egységes bemutatására is sort kerítsek, a Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Tanszékén tartott Mondattan évfolyamelőadásom anyagának ismertetése keretében.

Mindenekelőtt azonban felidézem és megerősítem az első két kötet kiindulópontját. Változatlanul a magyar mondattan mindezidáig legteljesebb és legalaposabb leírásának tartjuk a Strukturális… (tovább)

>!
Janus / BIP, Budapest / Pécs, 2002
648 oldal · ISBN: 9638624469

Várólistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Kiss Róbert Richard: A fantasztikus nyelv
Balázs Ágnes: Hetedhét háború a hangok földjén
Fajcsek Magda: Tanári kézikönyv a magyar nyelv tanításához a középiskolák I-II. osztályában
Emelt szintű érettségi 2015 – Kidolgozott szóbeli tételek – Magyar nyelv és irodalom
Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció tankönyv a 11-12. évfolyam számára
Antalné Szabó Ágnes: Hogyan írjam?
Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció a nyelvi előkészítő évfolyam számára
Emelt szintű érettségi 2013 – Kidolgozott szóbeli tételek – Magyar nyelv és irodalom
Széplaki Erzsébet: Nyelvtan és helyesírás tankönyv 8. évfolyam
Bencze Ildikó: Magyar nyelvi tesztek