Miért ​szép? 2 csillagozás

Századunk magyar lírája verselemzésekben
Albert Zsuzsa – Vargha Kálmán: Miért szép?

Miért ​szép egy vers?
A tartalmi és az érzelmi hatás egyszerre ér bennünket. Tehát értjük a verset és esztétikai élvezetben van részünk. Akkor hát minek az elemzés, a magyarázat? Mert nem minden verset lehet azonnal és teljesen megérteni, s így az esztétikai élvezet is csonka. Meg aztán a szépség lényege sosem a felületen van, hanem benne rejlik a mű szövetében, ereiben, s ennek a kibontakozása -amennyire a magyarázó szó képes rá – fokozhatja a mű szépségét.
A költeményeket a magyar vers legjobb ismerői és értői elemezték: Benedek Marcell, Bóka László, Füst Milán, Komlós Aladár, Nemes Nagy Ágnes, Ortutay Gyula, Rónay György, Simon István – hogy csak néhányukat említsük. Nem „magyarázzák” a verset, hanem segítenek a mélyére hatolni.
De hát mi is ez a könyv tulajdonképpen? A XX. századi magyar költészet antológiája? Az is. – Iskolai segédkönyv? Az is. – Hivatásos és nem-hivatásos versmondók eligazítója? Az is. Egyszóval: mindenki haszonnal forgathatja, aki szereti a… (tovább)

>!
Gondolat, Budapest, 1974
440 oldal · ISBN: 963280015x
>!
Gondolat, Budapest, 1966
428 oldal

Most olvassa 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Detre Zsuzsa – Bárány György (szerk.): Miért szép?
Reisinger János: Kisvers-nagymesterek
Pomogáts Béla: Radnóti Miklós
Seres József – Szappanos Balázs: Verselemzések
Tüskés Tibor: Versről versre
József Attila: Medvetánc / Nagyon fáj
Tüskés Tibor: Pilinszky János
Levendel Júlia – Horgas Béla: Nyomolvasás
Komlós Aladár: A magyar költészet Petőfitől Adyig
Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc