Karcok 5

>!
apetyó

„A pestissel azt a légkört szeretném érzékeltetni, amely mindannyiunkra nehezedett, s a veszélynek és száműzetésnek atmoszféráját, melyben mindannyian éltünk. Ugyanakkor ezt az érzést az egész létre kívánom vonatkoztatni.” Camus

Kapcsolódó könyvek: Albert Camus: A pestis

Albert Camus: A pestis
>!
Bélabá
Jellegzetes épület, helyszín a könyvben

"Ez a krónika az 1940-ben Oránban lezajlott meglepő eseményekről számol be. A közvélemény szokatlannak, kissé különösnek, tartotta a történteket.
Orán, első látásra közönséges városnak tűnik: francia megyeszékhely az algériai tengerparton. Valljuk be,a város csúnyácska. Képzeljenek el egy várost galambok, kertek fák, nélkül, ahol se szárnycsapás, se levélsuhogás nem hallani. Közömbös hely. Az egymást követő évszakok csak az égen látszanak.
A tavasz hírét csupán a levegő változása hozza, meg a külvárosokból érkező apró virágárusok. A tavaszt a piacon árusítják. Nyáron a napfénytől lángra lobbannak a szikkadt házak és a falakat szürke hamu lepi be. Ilyenkor csak zárt redőnyök mögött lehet élni.
Ősszel pedig sártengerré válik a város. A szép napok csak a tél beálltával jönnek. Orán látszólag gyanútlan, azaz teljesen modern város."

Albert Camus: A pestis

Orán városát a 10. században andalúziai mór kereskedők alapították. 1509-ben a spanyolok foglalták el és 1708-ig kezükön is maradt. Ekkor hódította meg az Oszmán Birodalom. 1732-ben visszafoglalták a spanyolok, de mivel a város kereskedelmi jelentősége jelentősen csökkent, IV. Károly spanyol király eladta a törököknek. A török uralom 1831-ig tartott, ekkor lett francia birtok. A francia gyarmati uralom alatt Orán az azonos nevű tartomány székhelye volt.
A második világháború alatt Orán az úgynevezett Vichy-Franciaországhoz tartozott, a szövetségesek 1942-ben a „Fáklya” hadművelet során foglalták el.1940 júliusában a brit erők a város kikötőjében semmisítették meg a francia hadihajókat, miután azok megtagadták a választ a brit ultimátumra, amely biztosítékot követelt arra nézve, hogy a hajók nem kerülnek a németek kezébe. Ez a támadás fokozta a franciák gyűlöletét az angolok iránt, de meggyőzte a világot afelől, hogy Nagy-Britannia elkötelezett a nácik elleni küzdelem folytatására.
Az algériai függetlenségi háború előtt az észak-afrikai városok közül Oránnak volt a legnépesebb európai lakossága, azonban a háborút követően ezek nagyrészt Franciaországba menekültek. Orán ma is fontos kikötő és kereskedelmi központ, a városban egyetem is van.

Wikpédia

Kapcsolódó könyvek: Albert Camus: A pestis

Albert Camus: A pestis
3 hozzászólás
>!
Ουροβορος

„Egy kommentátor joggal jegyzi meg: Dosztojevszkij Ivan cinkosa – a regény igenlő fejezetein három hónapig vesződött, az általa "istenkáromló”-nak nevezett részeket viszont három hét alatt, eksztázisban írta meg. Egyetlen hőse sincs, aki ne hordaná magában a tüskét, aki ne élesztgetné a fájdalmat, vagy ne keresne rá gyógyírt az érzékiségben vagy az erkölcstelenségben."

Camus: Sziszüphosz mítosza, 381. o. (Kirillov)

Kapcsolódó könyvek: Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek · Albert Camus: A pestis

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek
Albert Camus: A pestis
Hirdetés
>!
Ουροβορος
Zene a könyvben

    "- Maguk még mindig nem értették meg – felelte Rambert, vállat vonva.
    – Micsodát?
    – A pestist.
    – Ó – szólt Rieux.
    – Nem, maguk még mindig nem értik még mindig, hogy ebből áll: kezdeni elölről.
    Rambert a szoba egyik sarkába ment, és elindított egy kis gramofont.
    -Micsoda lemez az? – kérdezte Tarrou. – Ismerem.
    Rambert azt felelte, hogy a Saint James Infirmary.
    A lemez közepe táján két lövés hallatszott a távolból.
    – Egy kutya vagy egy szökevény – szólt Tarrou.
    Egy percre rá a lemez véget ért, s egy mentőautó dudálása bontakozott ki, erősödött, elhaladt a szállodaszoba ablaka alatt, gyengült, majd végleg elhalt.
    -Nem is olyan mulatságos ez a lemez – szólt Rambert. – És ráadásul ma már vagy tizedszer hallom.
    – Annyira szereti?
    – Nem, csakhogy ez az egyetlen lemezem.
    Majd egy pillanat múltán:
    – Én mondom magának, hogy ebből áll: újrakezdeni.”

(148. o.)

https://www.youtube.com/watch…

Kapcsolódó könyvek: Albert Camus: A pestis

Albert Camus: A pestis