Az ​emlékezés rózsakertje 13 csillagozás

A lélekvezetés szúfi tudománya
Al-'Arabi ad-Darqawi: Az emlékezés rózsakertje Al-'Arabi ad-Darqawi: Az emlékezés rózsakertje

Kevés olyan könyve van az iszlám misztikának, a szúfizmusnak, amely annyira jól mutatná be, mit jelent a szúfizmus a gyakorlatban, mint Al-Arabí ad-Darqáwí munkája. Darqáwí (1743-1823), aki az általa alapított renddel hosszú időre új lendületet adott az észak-afrikai muszlim spiritualitásnak, könyve révén egyedülálló bepillantást enged a szúfik belső életébe, feladataiba, küzdelmeibe, a mester és a tanítvány közötti kapcsolat rejtelmeibe, valamint azokba a spirituális gyakorlatokba, amelyek segítségével a mester rendkívül hatékonyan képes tanítványát a végső cél felé vezetni. A kötetet egy másfél száz oldalas bevezető tanulmány teszi teljessé, mely nemcsak a szerző spirituális elméletének és gyakorlatának elmélyült vizsgálatát nyújtja, hanem – a legfontosabb szúfi rendek bemutatása révén – átfogó képet fest az iszlám misztikájának egészéről is.

>!
Filosz, Budapest, 2018
374 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789639841376 · Fordította: Buji Ferenc
>!
Kairosz, Budapest, 2005
408 oldal · keménytáblás · ISBN: 9637510036 · Fordította: Buji Ferenc, Medve István

Enciklopédia 8

Szereplők népszerűség szerint

fakír


Kedvencelte 10

Most olvassa 3

Várólistára tette 19

Kívánságlistára tette 44


Kiemelt értékelések

Lunemorte P>!
Al-'Arabi ad-Darqawi: Az emlékezés rózsakertje

Al-'Arabi ad-Darqawi: Az emlékezés rózsakertje A lélekvezetés szúfi tudománya

„Magad nélkül egészen Ő vagy."

A magyar könyvkiadásnak aligha van olyan mostohán kezelt területe, mint az iszlám misztikája, a szúfizmus: egészen a XX. század kilencvenes évekig önálló munka nem jelent meg róla. Mégis, Magyarország sajátos geopolitikai helyzetéből fakadóan az egyik első európai, aki többé-kevésbé hiteles beszámolót adott a szúfizmusról, éppen egy magyar, nevezetesen a Szászsebesi Névtelen volt (1422-1502). Életéről olvashatsz még a kötet 5. oldalán.
Mindenképpen ajánlott elolvasni a több mint 100 oldalas bevezetőt, az egyes levelek utáni jegyzeteket és a könyv végén található bibliográfiát és szójegyzéket is. A szerkesztők kiváló munkát végeztek, nem igazán találkoztam még ennyire jól szerkesztett gyűjteménnyel.
Nehéz értékelnem azt a kötetet, amely jelenleg az első számú kedvencem spoiler…Minden sort ki lehetne idézni, többször olvasós, legszívesebben újra neki vágnék az olvasásának, de tudom, hogy még tovább kell mennem. Rengeteget segítettek ezek a mondatok mindennapjaim során, ajánlom.

jano_andriska>!
Al-'Arabi ad-Darqawi: Az emlékezés rózsakertje

Al-'Arabi ad-Darqawi: Az emlékezés rózsakertje A lélekvezetés szúfi tudománya

Ez a könyv minden pátosz nélkül egy igazi gyöngyszem. Már maga a kötet is rendkívül igényes, mind megjelenésében, mind nyelvileg, tördelésében, tartalmában és szerkezetileg – szóval mindenhogy.

Buji Ferenc nem rövid, másfél száz oldalas előszava is sallangmentesre sikerült; azon túl, hogy a szúfizmus átfogó, ám annál szabatosabb történeti visszatekintését adja, hibátlanul eligazít a modern ember és a tradicionális tanok viszonyát tekintve. Bevallom, ettől függetlenül már közben, mintegy párhuzamos olvasással belekezdtem a lényegi részbe is, Saikh ad-Darqáwí leveleibe. Ezeket pontos szóhasználat, mély bölcsesség és egyfajta jó értelemben vett intellektuális fölény jellemzi, mely már Guénonnál is tetszett. Valójában miatta kezdtem érdeklődni a téma iránt, így jutottam el A szúfi út c. kötetig link, mely szintén kiváló, de ez annál is egy sokkal komolyabb fokozat.

Rengeteg gondolatmenete tartalmaz minden vallásban közös, egyetemes igazságokat. Nem véletlen, hogy az egyes levelek utáni elképesztően precíz jegyzetek folyamatosan hozzák a párhuzamokat Jézus beszédeiből, Buddhától, a Bhagavad-gītāból és az Upaniṣadokból, a taoizmusból és más távol-keleti tanokból. Idézeteket nem nagyon írtam ki, mert minden oldalról tudtam volna megosztani valamit, akkor meg olvasás és kontempláció helyett csak gépeltem volna sokat, teljesen feleslegesen; akit érdekel, annak a mű beszerzése úgyis erősen ajánlott. Egy sor fogalmat és összefüggést helyretesz, beleértve olyan alapvetőeket is, mint a test kapcsolata a lélekkel, a léleké a szellemmel – nem úgy, mint az a sok álezo okkult szemét, mellyel kortársainkat módszeresen mérgezik.

A könyv vége felé azon tűnődtem, hogy mindaz a tanítás, mely Al-Arabí ad-Darqáwí leveleiből megismerhető, valójában a kereszténységben is megvan – pontosabban a keresztény misztikában. Az egyik jegyzet szerint a szúfizmust a ma embere számára különösen megragadhatóvá teszi, hogy nem követel szerzetesi vagy remetei jellegű elvonultságot. Itt hiányoltam azt a kiegészítést, hogy ilyet Jézus sem követelt, hiszen így imádkozott tanítványaiért: „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.” (Jn 17,15)

Szóval, a végére egészen fellobbant bennem a lelkesedés a keresztény misztikusok iránt, mint amikor valaki hosszú, külföldi útról hazaérkezik, mely bár csodálatos volt, de a honvágy meg erősebb; és fel is tettem magamnak a kérdést, hogy miért ezt a könyvet olvasom, mikor olvashatnék Keresztes Szent János, Avilai Szent Teréz, Eckhart mester, Böhme, Suso, Tauler, Sienai Szent Katalin vagy Aquinói Szent Tamás műveket is? Ahogy Buji másutt írja is: „A 21. század kereszténységének egyébként is az a legnagyobb hiányossága, hogy megfeledkezett saját hagyományáról. Keresztes Szent János főművénél, A Kármel-hegyútjánál egész Távol-Keleten nem született még alaposabb spirituális útmutató.”

Legyünk azért óvatosak, nehogy keresztényként szúfi módszereket kövessünk, hiszen László András szavaival élve akkor öntudatlanul is mindkettőt meggyalázzuk: a szúfizmust azért, mert „a gyakorlat alapjául szolgáló fundamentumot” semmibe vesszük; a kereszténységet meg azért, mert alkalmatlannak tartjuk arra, hogy „megfelelő módszerekkel szolgáljon”.

Jelen kötet színvonalát és komolyságát méltán tükrözi, hogy a fenti felismerésre is ennek olvasása közben jutottam. Persze, most is érvényes a páli tanítás: „mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg”. (1Thessz 5,21)

1 hozzászólás
G0211>!
Al-'Arabi ad-Darqawi: Az emlékezés rózsakertje

Al-'Arabi ad-Darqawi: Az emlékezés rózsakertje A lélekvezetés szúfi tudománya

Jó kis mentőövek ezek a levelek a matériában fuldokló modern ember számára, de azért töményen nyomva őket kicsit sok, ("de Isten jobban tudja.")

Légtornász>!
Al-'Arabi ad-Darqawi: Az emlékezés rózsakertje

Al-'Arabi ad-Darqawi: Az emlékezés rózsakertje A lélekvezetés szúfi tudománya

Nagyon kevés olyan szekunder szakrális mű van, mely az elsődleges, kinyilatkoztató jellegű művek magasságához és erejéhez felér.
Al-Arábi ad-Darqáwi levelei ezek közé tartoznak. Nagy köszönet illeti Buji Ferencet, hogy magyarul olvashatjuk.

Garbitsch>!
Al-'Arabi ad-Darqawi: Az emlékezés rózsakertje

Al-'Arabi ad-Darqawi: Az emlékezés rózsakertje A lélekvezetés szúfi tudománya

Érdekes volt, de több belső ismétlést tartalmazott. A jegyzetek segítettek a megértésben, bár azért belefutottam olyan jegyzetbe, hogy „A tadzsallí a kontempláció állapotában végbemenő illuminatív teofánia.” Hát, köszönöm, ettől nem lettem okosabb… Mindent összevetve nem volt rossz, bár csak annak ajánlanám, akit kifejezetten érdekel a szúfizmus, és azért már némi előképzettséggel rendelkezik az iszlámról (és egyéb vallásokról).


Népszerű idézetek

Szelén>!

Amikor azt látod, hogy valaki a külső dolgokkal törődik, tudd meg, hogy benső lénye romokban hever.

270. oldal

Al-'Arabi ad-Darqawi: Az emlékezés rózsakertje A lélekvezetés szúfi tudománya

Szelén>!

Hogy elérd azt, ami még nem vagy, arra tarts, hol semmi sem vagy.
(Keresztes Szent János: A Kármel-hegy útja, melléklet)

212. oldal - Jegyzetek -

Al-'Arabi ad-Darqawi: Az emlékezés rózsakertje A lélekvezetés szúfi tudománya

Lunemorte P>!

Amikor azt lá­tod, hogy valaki a külső dolgokkal törődik, tudd meg, hogy benső lénye romokban hever.

270. oldal, Nyolcvanadik levél

Al-'Arabi ad-Darqawi: Az emlékezés rózsakertje A lélekvezetés szúfi tudománya

aspiro I>!

Minden normális ember éppen elég energiával rendelkezik ahhoz, hogy elkezdje önmagán a [spirituális] munkát. Csak éppen meg kell tanulni energiánk nagy részét hasznos munkára fordítani, ahelyett, hogy azt haszontalanul elvesztegetnénk. Az energiát főleg szükségtelen és kellemetlen érzelmekre használjuk, lehetséges vagy lehetetlen jövendő kellemetlen események miatti aggodalomra, rosszkedvre, idegeskedésre, ingerlékenységre, képzelődésre, álmodozásra, … állandó fecsegésre, ami óriási energiát nyel el; az érdeklődésre, amit minden iránt tanusítunk, ami körülöttünk történik, vagy az emberekre, akikhez semmi közünk sincs…

218 - 219. oldal - Jegyzetek -

Al-'Arabi ad-Darqawi: Az emlékezés rózsakertje A lélekvezetés szúfi tudománya

Lunemorte P>!

Légy kedves, és mindenütt kedvességgel fogsz találkozni; légy mogorva, és mindenütt mogorvasággal fogsz találkozni.

259. oldal, Hetvenharmadik levél

Al-'Arabi ad-Darqawi: Az emlékezés rózsakertje A lélekvezetés szúfi tudománya

aspiro I>!

Annak számára, aki szellemi utat kíván járni, alapkövetelmény, hogy lehetőség szerint ne foglalkozzon olyan dolgokkal, amelyek nincsenek közvetlen kapcsolatban azzal.

Az „idegen odafigyelésekbe való belekeveredések” rendkívül sok energiát elvonnak az embertől, ráadásul benyomásokkal telítik, megannyi pecsétet ütve lelkére – márpedig a szellemi úton alig van fontosabb mint az üres lélek.

218 - 219. oldal - Jegyzetek -

Al-'Arabi ad-Darqawi: Az emlékezés rózsakertje A lélekvezetés szúfi tudománya

aspiro I>!

Hetvenharmadik levél

Arról, hogy mindenki csak azt láthatja meg a másikban, ami magában is megtalálható.


Nem kétséges, hogy mind a kedves, mind a mogorva ember csak saját arcát képes meglátni az emberek között. Légy kedves, és mindenütt kedvességgel fogsz találkozni; légy mogorva és mindenütt mogorvasággal fogsz találkozni.

259. oldal

Al-'Arabi ad-Darqawi: Az emlékezés rózsakertje A lélekvezetés szúfi tudománya

aspiro I>!

Nem kétséges, hogy míg a koldulás és a toldott-foldott köpönyeg viselete az egyik léleknek nehezére esik, addig a másiknak semmi nehézséget nem okoz. Aki szívesen veszi az efféle dolgokat, annak kerülnie kell őket, míg akinek nehezére esnek, annak törekednie kell rájuk. Nem a könnyebbik irányba kell fordulnia, mert az őszinteség (ikhlász) abban rejlik, ami nehéz…
Mindaddig így kell tennie, amíg csak úgy nem találja, hogy a nehéz és a könnyű, a dícséret és a korholás ugyanolyanná nem válik számára. Akkor aztán bármerre is forduljon, mindenfelé az őszinteség fogja jellemezni.

170 - 171. oldal - Hatodik levél -

Al-'Arabi ad-Darqawi: Az emlékezés rózsakertje A lélekvezetés szúfi tudománya

Lunemorte P>!

Hagyd el hát mindazt, aminek nem látod hasznát.

338. oldal, Százötvenharmadik levél

Al-'Arabi ad-Darqawi: Az emlékezés rózsakertje A lélekvezetés szúfi tudománya

Szelén>!

Nem fogod elérni olyannyira vágyott célodat mindaddig, amíg az emberek dícsérnek.

274. oldal

Al-'Arabi ad-Darqawi: Az emlékezés rózsakertje A lélekvezetés szúfi tudománya


Említett könyvek


Hasonló könyvek címkék alapján

René Guénon: Beavatás és spirituális megvalósítás
Reynold A. Nicholson: Az iszlám misztikája
Osman Nuri Topbaş: Az elmélkedés az Iszlámban
Virág László (szerk.): Hasta I.
Molana Salaheddin Ali Nader Shah Angha: Szúfizmus – a vallás valósága
Sütő Zoltán – Major Gyöngyi: A hatalom mágiájának ksatriya doktrínája / Zuhanás a Földre
Julius Evola (szerk.): Bevezetés a mágiába I-III.
Ananda K. Coomaraswamy: Akimcanna
René Guénon: Metafizikai írások II.
René Guénon: A mennyiség uralma és az idők jelei