Történelem ​módszertani útmutató a kétszintű érettségihez 1 csillagozás

Adorjányi Csaba – Molnár Dániel: Történelem módszertani útmutató a kétszintű érettségihez

A ​kompetencia alapú érettségi követelményrendszer már nem pusztán a tankönyvi ismeretek egyszerű felmondását követeli meg. A hat kulcskompetenciából álló pontozási rendszerben (feladatmegértés; tér és idő; szaknyelv használata; forráshasználat; eseményeket alakító tényezők; szerkesztés, nyelvhelyesség) nemcsak a logikai elemzőkészség vált hangsúlyossá, hanem előtérbe kerültek a módszertani ismeretek is. Mit tanuljon? Jogszabály határozza meg, hogy az érettségi vizsga tárgyát mely történelmi korszakok, témák alkotják. A vizsgán csak abból lehet kérdezni. Azt javasoljuk, hogy csak azt tanulja meg, amit kell, amit kérdezni fognak. Hogyan tanuljon? A történelem írásbeli érettségi vizsgán típusfeladatok segítségével történik a számonkérés, ezért a típusfeladatok megoldási módszerét kell készségszintre fejlesztenie. Kinek a részére javasoljuk az emelt és középszintű vizsgán egyaránt hasznos gyűjteményünket? Ajánljuk 9-12. osztályban a mindennapok rendszeres tanulásához, az érettségiző… (tovább)

>!
MRO Historia, 2008
170 oldal · ISBN: 9789639692336

Kiemelt értékelések


Hasonló könyvek címkék alapján

Csepela Jánosné – Horváth Péter – Katona András – Nagyajtai Anna: A történelemtanítás gyakorlata
Kopátsy Sándor: Történelemszemléletem
Walter F. Kugemann: Megtanulok tanulni
Daniel Pennac: Iskolabánat
Paul Feyerabend: A módszer ellen
Chip Heath – Dan Heath: Megragad
Honffy Pál: Filmelemzés a magyarórán
Medgyes Péter – Major Éva: A nyelvtanár
Wimmer Ágnes – Juhász Péter – Jeney Johanna: Hogyan írjunk…?
Horváthné Csapucha Klára – Szabóné Nemes Magdolna – Wittmann-né Dúzs Margit: A kreativitás játékos fejlesztése az óvodában