Mein ​Kampf 41 csillagozás

Adolf Hitler: Mein Kampf Adolf Hitler: Mein Kampf

A ​Mein Kampf (Harcom) Adolf Hitler nemzetiszocialista vezető egyetlen, még az életében kiadott könyve, melyet landsbergi fogsága idején kezdett el írni, miután 1923-ban az ún. sörpuccsban való részvételéért börtönbe zárták. A könyvben áttekintette addigi pályafutását és megfogalmazta világnézetét, valamint politikai programját. A mű a nácizmus ideológiai alapvetése lett.

Hitler magát a könyvben nem politikusnak, hanem programadónak (Programmatiker) ábrázolta. Eszerint „a programadó feladata nem az, hogy az ügy teljesíthetőségének különböző fokait megállapítsa, hanem, hogy az ügyet mint olyan megvilágítsa: másként szólva: kevésbé kell törődnie az úttal, mint a céllal.” Továbbá: „[a programadó] jelentősége csaknem mindig csupán a jövőben mutatkozik meg, mivel ő nemritkán az, akit „világidegen” szóval illetnek. Mert ha a politikus művészete valóban megfelel a lehetséges művészetének, a programadó azokhoz tartozik, akikre áll, hogy az isteneknek csak úgy tetszenek, ha a… (tovább)

Harcom címmel is megjelent.

Eredeti megjelenés éve: 1925

Tartalomjegyzék

>!
Gede Testvérek, Budapest, 2007
624 oldal · ISBN: 9789639298712 · Fordította: Ungvári Gyula
>!
496 oldal · puhatáblás

Enciklopédia 1


Kedvencelte 3

Most olvassa 12

Várólistára tette 51

Kívánságlistára tette 65


Kiemelt értékelések

>!
DaTa P
Adolf Hitler: Mein Kampf

2000-ben olvastam ezt az irományt, 18 éves voltam és Miskolcon laktam 1-2 hónapig joghallgató, politikailag roppant szélsőséges nézeteket valló fiatalokkal (mi lett vajon velük azóta, melyik pártban képviselők vajh ma?). Imponáltak nekem sok mindenben és hasonlítani akartam rájuk. Akkoriban egyébként is halmozottan sérült, zavaros lelkiállapotban lévő, saját útját kereső, lázadó, buta kissrác voltam, lelkesen vetettem bele magam ebbe a könyvbe. Utólag a szüleim mesélték, megtalálták ők ezt, hiába dugtam el egy fiókom mélyére. Nagyon megijedtek akkor, hogy radikalizálódni fogok, mondták évekkel később. Hát nem radikalizálódtam. Ostoba, demagóg, értelmetlen katyvasz ez, nem tudtam befejezni sem, egy háborodott elme sötét szüleménye. Vannak könyvek, amiket megvetéssel kell kezelni. Ez ilyen.

>!
Frank_Spielmann I
Adolf Hitler: Mein Kampf

Értékelés a könyv befejezése előtt (ilyet se csináltam még).

Kezdődik a könyv, mint egy önéletrajz, és próbál végig ezen a vonalon maradni, kevés sikerrel. Történészeknek való a könyv, akiknek ez az „ember” a szakterületük. Nem irigylem őket.

A könyv elejétől kezdve találkozhatunk a szerző gondolataival, amelyekről én ezt állapítottam meg: egész normálisan kezdődnek, hogy aztán a végük, a lényegük nagy baromság legyen. Aztán a második fejezettől kezdve jön az, hogy a gondolatok eleje se normális. Itt jön az, hogy a normális értékrendű ember öklendezni kezd, hatalmas undort érez, és legszívesebben máglyán égetné el ezt a könyvet, más szeméttel együtt. Nagy erő kell ahhoz, hogy az ember tovább olvasson.

Nem ajánlom senkinek ezt a könyvet. Akit érdekel, úgyis megpróbálja majd elolvasni. Viszont ha valakiből egy kicsi undort se vált ki, azzal valami baj van. Inkább ezer Kiszel Tünde meg Coelho, mint egyetlen Hitler vagy Hitler-rajongó…

29 hozzászólás
>!
webkukkoló
Adolf Hitler: Mein Kampf

Egy Hitler életét bemutató könyvben olvastam pár éve egy anekdotát. Németország legnagyobb könyvkiadója szokásos megbeszélést tartotta és a vezérigazgató az ülés elején felállt és ezt mondta:
„- Uraim! Fogadják el lemondásomat.”
Megkérdezték tőle miért?
„Olvastam egy minap megjelent könyvet és úgy gondolom, ha ilyen könyvek megjelenhetnek, akkor nekem nincs keresnivalóm a könyvszakmában”
Megkérdezték tőle mi volt ez a könyv.
„Adolf Hitler: Mein Kampf-ja”
Tényleg lemondott.

1 hozzászólás
>!
Any P
Adolf Hitler: Mein Kampf

A két csillagot nem is a könyvnek, sokkal inkább magamnak adtam, amiért kitartottam és egész jò időt sikerült futnom ezzel a borzalommal.
Puskapor száraz és már az első 100 oldalon azt sem tudtam ki kivel van.
Nem beszélve a részemről gyomorforgatò tartalomròl… A férjem sem jut vele egyről a kettőre, holott ő szereti az ilyen könyveket. De ezért kár volt fákat kivágni, tintát pocsékolni.
Sebaj…elmondhatom, hogy ez is megvolt….

10 hozzászólás
>!
stancili1
Adolf Hitler: Mein Kampf

Feneketlenül ostoba, primitív mű. Az azért érdekelne, hogy aki dícséri, tud-e arról, hogy gyakorlatilag az összes magyar kiadás csonka, ti. kimaradnak belőle a magyarokra vonatkozó részek. Ezek dióhéjban: a magyarok szláv fattyúnép, amelyet vissza kell zavarni az Ural mögé :)

Ennyit erről, ha Hitler győzött volna, most nem a Duna partjáról írnék.

43 hozzászólás
>!
Hanging_Moss_9102
Adolf Hitler: Mein Kampf

Nehéz tárgyilagos, objektív értékelést írni erről a könyvről. Mielőtt belekezdenék az analízisbe, érdemes szem előtt tartani, hogy mikor írta a szerző „emlékiratát”, milyen szándékok vezérelték, milyen korszakban keletkezett, és azt is, hogy a 20-as években, mikor papírra vetette gondolatait, még senki sem gondolta (talán maga a későbbi „Führer” sem), hogy honnan hová jut. (Jelen esetben Landsbergből Berchtesgadenbe).
A könyvet 1924-ben írta meg, csekély évtized múlva kancellár lett belőle. Kevesebben, mint 20 éven belül publikált világnézetét gyakorlatban is végrehajtotta. Ez a kulcs tényező: amit a Mein Kampf-ban gondolt, szinte betűről-betűre végrehajtatta. Érdemes elgondolkodni az eredeti címen is: „Vier und halb Jahre gegen Lüge, Dummerheit, Feigeheit”. Vagyis 4 és fél évnyi harc a hazugság, ostobaság, gyávaság ellen. Marketing szempontból módosították a jelenleg ismert címére. Következésképp meg kell értenünk azt, hogy mi történt Németországban az I. VH.-t követő káoszban. Ennek a feltételnek a hiánya nélkül nehéz megfejteni a könyv lényegét. Túl egyszerű lenne elintézni annyival, -utólag mindig könnyű bölcsnek lenni, hogy egy elmebeteg torz agyszüleménye. Értékelésem ennek tükrében keletkezett.
Az egyik lényeges benyomásom, olvasás közben, az volt, hogy egy dühös, a világra haragos, a társadalom minden rétegét ostorozó személyről van szó. Az arisztokrácia, az intelligencia (értelmiség), a munkásság és különösen a zsidóság ostorozása a gondolatmenet egyik lényeges vonulata. 1924-ben az ambíciózus, gátlástalan agitátor „karrierje”, úgy tűnt, menthetetlenül véget ért: börtönben ült, pártját betiltották. Úgy nevezett programadása ennek függvényében fogalmazódott meg.
A könyv gyakran dagályos, kifejezetten unalmas, néha követhetetlen, néhány csűrt-csavart gondolatmenet kiváltképp értelmetlen-finoman fogalmazva.
Az világos, hogy a zsidóságra vonatkozó negatív tapasztalatait,nézete alapvetően hamis írásokon alapult. Az még nyilvánvalóbb, programadásában be is vallja, hogy a zsidóság megbélyegzését politikai eszközként kezeli: erre többször utal gondolatmenetében. Ebből kifolyólag erősen propagandisztikus érveknek tűnnek tézisei velük szemben. Magának mond ellent, mikor könyvében kifejti, hogy az igazi politikus egyben művész is, mikor kifejti azt -az egyébként pragmatikus összefüggést, hogy szükség van arra a bizonyos ellenségképre, amiből kizárólag egy lehet. Ez a kulcs tényező. Én azt gondolom, Hitler a zsidóságot „csupán” politikai eszköz szerencsétlen részeseként „jutalmazta”. Persze tévedés lenne azt hinni, hogy Hitler ettől függetlenül ne gyűlölte volna őket. Személyes megjegyzései a későbbiek folyamán- a visszaemlékezések szerint, tanúsítják ezt. A többi elemzését a zsidóságról kapcsolatban aligha gondolta komolyan, dagályos igazolása „szükséges” volt programadásához.
Utólag könnyű okosnak lenni, ám sokan még ekkor sem értik meg a dolgok lényegét. Rámutat azokra a lényeges diplomáciai összefüggésekre, ahol a Német birodalom alapvető stratégiai-geopolitikai hibákat vétett: végzetes hiba volt a haditengerészet fejlesztése, az Anglia elleni háború, és az OMM-el való szövetség. Én ehhez hozzátenném azt, hogy az I. VH.-val kapcsolatos nézetei mennyire voltak reálisak? A diplomáciával, külpolitikával kapcsolatos nézeteit a II. VH-ban végrehajtotta, és ismeretes, hova vezetett.
Hitler körülbelül tucatnyi alkalommal emelte ki, hogy mennyire örült a Nagy Háborúnak. A „végre” szó 3x jelenik meg. Ezek után egyszerűen hihetetlen, hogy a francia és brit politikusok ennyire bedőltek neki. Persze egy ilyen jó képességű politikus, mint Hitler, könnyedén megmagyarázta ezt a 30-as években, ha valaki elolvasta könyvét, és számon kérte tőle gondolatait.
Az első könyvben egészen szembetűnő, hogy mennyire nem fejti ki, pontosan kik is azok az „árják”, kik a kultúraalkotók, hordozók, rombolók. Persze nyilvánvaló, hogy ki hova tartozik, de nem részletezi. Két dologra következtetek: vagy felületesen alkotta meg ezt a világnézetet, vagy pragmatikai szempontokból nem ment bele jobban.

Rámutat arra a nagyon fontos tényre, hogy mennyire hatástalan és ostoba lépés lenne, ha egy politikus, aki nem „reformátor”, beleavatkozzon az egyház életébe. Ha megvizsgáljuk politikáját, hű maradt ezen téziséhez. Bár érdemes megjegyezni, hogy Goebbels gyakran utalt rá, hogy a háború után számolnak majd a „csuhásokkal”. Mikor már hatalmuk ténylegesen, a világra vetítve is korlátlan, lett volna.
Világossá válik, hogy miért gyűlölte a demokráciát: bécsi éveiben éveken át részt vett a parlamenti üléseken, ahol megfogantak nézetei úgy a politikai hatalomgyakorlás egészéről. Tudjuk nagyon jól, hogy az obstrukció koráról volt szó. Ötvözte túl lelkes csodálatát az ősi germán mitológia és hagyományok rendszerével, és talán ebből következik azon tézise, hogy egy vezér szükséges a nép vezetéséhez.
A monarchia-közismert, egy igazi olvasztótégely volt, valószínűleg innen ered idegengyűlölete is, különösen a szlávok (csehek pl) iránt. Ez a korabeli multikulti birodalom egyszerűen nem illeszkedett nézetéhez, különösen akkor, amikor a szomszédban, a „nagy testvér” egy nacionalista birodalmat hozott létre, amely dagadott az erőtől, a büszkeségtől, a tettrekészségtől. Ezzel szemben az OMM egy gyenge, rothadó „birodalom” volt. Talán említeni sem kell, hogy miért gyűlölte a monarchiát: a századfordulón egyre jellemzőbb volt a Habsburgokra, hogy a németek, magyarok helyett egyre inkább a csehekre támaszkodjanak.

A könyv első részét fejeztem be, az értékelést folytatom.

Egyébként elgondolkodtató, hogy milyen találó megjegyzéseket tett például az olvasás „művészetéről”, hogy bizony nem a mennyiség számít, nem az elolvasott könyvek hosszú listája, hanem azok rendszerezése, és az, hogy az elolvasott művekből számunkra mi jött át.
Az is szinte hihetetlen, hogy a franciák jövőjét 1924-ben hogy megjósolta, végül is, leegyszerűsítve igaznak bizonyult az a nézete is, hogy Afrika európai „előországa” lesz, elég megnézni a mai Franciaországot. Nem véletlen az egyik legnépszerűbb párt a francia „szélső” jobb.

>!
page
Adolf Hitler: Mein Kampf

.A Mein Kampfot (rózsaszín alapon fekete ábrájú borítóval) egy rokonomtól kaptam kölcsön, mondván mekkora ultra királyságot bíz rám.
Olvasás közben egyre azon gondolkoztam, hogy a p*csába bírták ezt bevenni?! Aztán nagy nehezen folytattam, mit nagy nehezen – ez aztán tényleg kimerítette az önsanyargatás fogalmát. De folytattam, mert eszembe jutott: manapság (is) ennél nagyobb f*szságokat képesek mozgatójuknak fogadni, nem beszélve a számító intelligenciáról, amely az „osszd meg és uralkodj” ősi törvénye szerint használ bármit, csak hogy hatalomhoz jusson, noha maga nemhogy nem hisz benne, de messzire kerüli… Úgyhogy nem árt tisztában lenni ezekkel a realitásokkal.
Ez a Hitler aljas egy csávó volt, bár, hogy ő , mint olyan létezett -e, túl a zagyva és rosszindulatú elméleteken…? Talán. Egy egész kicsit, valameddig. Aztán csak a démon körbetámogatott üresség maradt.
A könyv mindenesetre megerősített benne, hogy bizony, amennyiben – „jó fajvédőként” (pfff) – gondolkozunk az emberről, hát, nem a fizikai felépítéssel kell kezdenünk a méricskélést. Kijózanító olvasmányélmény volt. És figyelmeztető is: nem szabad lebecsülni a lélek betegségeit. Ezekből meggyógyulni csak az tud, aki valahogyan belátja, hogy beteg. És gyógyítani meg csak a szeretet tud.
Amúgy nálunk voltak viták azzal kapcsolatban, ki szabad-e adni ezt az iratot. Történészek egy csoportja amellett kardoskodott, hogy nem csak hogy szabad, de kell is – mégpedig alapos elemzésekkel mellékelve, amelyek reális megvilágításba helyezik a benne foglaltakat, ezzel húzva ki a méregfogat. Ugyan nem vagyok nagy híve a könyvekbe való ilyesmi 'belenyúlásoknak', de ennek talán – tekintve a hozzá való viszony makacs mémjét – tényleg nem ártana.
(Ezeken túl, bár logikája, na az van neki, unalmasnak és elavultnak találtam, szinte minden vonatkozásban – letehetetlen: nem nagyon van hova.)
Összegzésként mit is? „Bocsáss meg nekik Atyám, nem tudják mit cselekszenek!” – hát, kábé…

5 hozzászólás
>!
Risus P
Adolf Hitler: Mein Kampf

Mivel ez a könyv sem átlagos, mint egy vallási könyv, így csillagozás nélkül hagyom.
Soha nem volt benne ekkora kényszer, hogy félbehagyjak egy könyvet, ráadásul oldalanként tört rám.
Az elején, az a tömény egoizmus, a közepén az a megszállottság… valami elképesztő. De a vége, egyszerűen elborzadtam a Nép és a faj résznél. Belegondolni is szörnyű, hogy ez az ember tényleg véghez vitte ezeket, amiket még akkor csak tervezett és álmodozott róla.

15 hozzászólás
>!
lilijan
Adolf Hitler: Mein Kampf

magát a könyvet nem lehet értékelni a hatásai nélkül, azzal együtt pedig ismereteim nem elegendőek semmiféle minden lényeges pontot érintő irományhoz, nálam sokkal tájékozottabb emberek foglalkoztak/foglalkoznak ezzel. úgy hiszem, misztifikálás nélkül, kordokumentumként kezelendő. de: továbbra is úgy gondolom, hogy minden mélyebb ismeretre és minél több szempontra vágyó múltban kutatkodónak meg kell ismernie a konkrét tartalmat legalább nagy vonalaiban, hogy tudja, miről beszél, ha a második világháború, az antiszemitizmus, vagy akár konkrétan a könyv kerül szóba.

aki pedig azt gondolja, hogy elolvasásától mindenki rögvest vérszomjas nácivá válik, az valószínűleg nincs azon a szinten szellemi érettségét, érzelmi intelligenciáját és információ alapú szabad döntéshozatali képességeit illetően, hogy vesződnie kéne vele. természetesen kialakulatlan, zavart, racionalizáció vágya nélkül célt kereső, kétségbeesett fiatalok kezébe nem adnám.

6 hozzászólás
>!
E_W
Adolf Hitler: Mein Kampf

Hát, izé… Egyetlen indítékom volt, hogy elolvassam. Vagyis kettő. A kíváncsiság. A másik okba nem mennék bele, elég annyit tudni, hogy az írás megszállott dolog és az írók néha sok mindenre rávetemednek, hogy megértsék a saját karaktereiket…. De! Soha többet. Ha agyonvernek, akkor se.

Ezt a kellett volna Berlinben égetni a sok Thomas Mann helyett. Az összes példányt! Jobb lenne tőle a világ. 1933-ban ez már túlon túl késő volt.

A felét sem értettem a nagy katyvaszból. Amit nem is bánok. Hányi tudnék tőle. Nem lehet épp ésszel felfogni. Mertem remélni, hogy senki sem kedvencelte ezt a könyvet. Ne is kerüljön rá sor soha.

Viszont az SA megszerveződését történelmi szemmel érdekes volt olvasni. Egyetlen egy értelmes gondolatot találtam benne az elején:

„Csak kevés tanár tudja megérteni, hogy a történelem tanulásának célja sohasem a magolásban és a számadatok elhadarásában rejlik. Nem az a fontos, hogy a tanuló tudja, mikor volt ez vagy az az ütközet… (…) Történelmet „tanulni” annyit jelent, mint azokat az erőket keresni és megtalálni, melyek hatása a későbbi történelmi eseményekben jelentkezik.”

Ezt aláírom. A többi mehet a tűzbe.


Népszerű idézetek

>!
Frank_Spielmann I

Jézus Krisztus természetesen nem titkolta a zsidó néppel szembeni érzelmeit, és ha szükség volt, korbácsot ragadott, hogy az Úr templomából kiűzze az emberiségnek

I. kötet, Nép és faj

114 hozzászólás
>!
Frank_Spielmann I

Ebben az időben nyílt ki a szemem az általam előbb névleg is alig ismert, a német népre gyakorolt szörnyű jelentősége tekintetében pedig teljesen ismeretlen két veszély meglátására. Ez a két veszély: a marxizmus és a zsidóság.

I. kötet, A bécsi tanulóévek

39 hozzászólás
>!
Frank_Spielmann I

Nagy tömegek lelkülete nem fogékony a langyos dolgok iránt.

I. kötet, A bécsi tanulóévek

1 hozzászólás
>!
Frank_Spielmann I

A tömeg hasonló a nőhöz, kinek lelkivilágán nem annyira az elvont értelem, mint inkább a meghatározhatatlan érzelmekre alapított, őt kiegészítő erő iránti vágyódás uralkodik, és aki maga is inkább az erős előtt hajlik meg, semmint a gyengét uralja.

I. kötet, A bécsi tanulóévek

9 hozzászólás
>!
augumaug

A világtörténelem tanítása az ún. középiskolákban természetesen még ma is nagyon rossz utakon jár. Csak kevés tanár tudja megérteni, hogy a történelem tanításának célja soha semmiképpen sem a történelmi adatok és események bemagoltatásában, ledarálásában rejlik. Nem az a fontos, hogy a tanuló vajon pontosan tudja-e, mikor volt ez vagy az a csata, mikor született ez vagy az a hadvezér, és az sem, hogy mikor tette fejére valamelyik – mégpedig többnyire jelentéktelen – uralkodó ősei koronáját. Nem! Istenemre, ez igazán nem fontos!
Történelmet „tanulni” annyit jelent, mint azokat az erőket keresni és megtalálni, amelyek mint okok a szemünk előtt zajló történelmi eseményekre hatnak.

65. oldal, 1. fejezet

4 hozzászólás
>!
augumaug

Hát mi nem vagyunk mind ugyanolyanok, mint a többi német?
Nem tartozunk mindannyian együvé? Most kezdett el először motoszkálni kis fejemben ez a nagy kérdés. Belső irigységgel kellett tudomásul vennem a feltett kérdésre azt a választ, hogy nem minden németnek jutott osztályrészül az a szerencse, hogy Bismarck birodalmához tartozhassék.
Számomra ez teljesen érthetetlen volt.

60. oldal, 1. fejezet

>!
Laura_Várnai

Harcolni csak azért lehet, amit szeretünk, szeretni pedig csak azt lehet, amit tisztelünk, tisztelni viszont azt, amit legalábbis ismerünk.

>!
Frank_Spielmann I

A nyomorból, a szerencsétlenségből, a külső lezüllésből és gazból, nem fejlődhettek ki emberek, hanem csak a szomorú körülmények eredményei.

I. kötet, A bécsi tanulóévek

42 hozzászólás
>!
Frank_Spielmann I

Aki azonban az olvasás művészetével tisztában van, azt ösztöne minden könyv, folyóirat vagy röpirat tanulmányozása közben figyelmessé teszi arra, amire célszerűségénél vagy értékességénél fogva szüksége van. Az ily módon nyert újabb kép mintegy beleolvad a már meglévő hasonló tárgyú képbe, azt javítja vagy kiegészíti, helyesebbé vagy kifejezőbbé teszi. Ha az élet az így olvasó embert állítja valamely gyakorlati kérdés elé, az illető azonnal a már meglévő adatokat állítja a gyakorlati élet szolgálatába. Csak az ilyen olvasásnak van értelme és célja.

I. kötet, A bécsi tanulóévek

10 hozzászólás
>!
Frank_Spielmann I

Az ebédidőben a munkások egy része a közeli vendéglőbe ment, a többiek az építkezés helyén maradtak és ott fogyasztották el igen szegényes ebédjüket. Ez utóbbiak nősek voltak, akiknek felesége hozta el ütött-kopott edényekben a levest. A hét vége felé az ott maradottak száma egyre növekedett, hogy miért, azt csak késõbb értettem meg. Politizálni kezdtek.
Én egy félreeső sarokban fogyasztottam el tejemet egy darab kenyérrel s közben óvatosan tanulmányoztam új környezetemet, vagy pedig nyomorúságos sorsom felett töprengtem. Még így is többet hallottam a kelleténél…

I. kötet, A bécsi tanulóévek

1 hozzászólás

Ezt a könyvet itt említik


Hasonló könyvek címkék alapján

Hugh Mulzac – Louis Burnham – Norval Welch: Fekete kapitány
Edith Eva Eger: A döntés
Drábik János: A kiválasztottak
Heinz Sobota: A kurvapecér
Hugo Bettauer: Nagyváros zsidók nélkül
Luise Dornemann: Clara Zetkin
Hoffmann János: Ködkárpit
Martin János: Sorsvállalás
Dallos Sándor: A nap szerelmese / Aranyecset
Margret Greiner: Klimt múzsája