Ádám Magda (szerk.) · Ormos Mária (szerk.)

Francia ​diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről 1 csillagozás

1922-1927
Ádám Magda – Ormos Mária (szerk.): Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről

A forrásgyűjtemény a Kárpát-medence adott időszakának történetére vonatkozó, még sohasem publikált francia levéltári forrásokat közöl. A kötet először teszi hozzáférhetővé a Quai dOrsay és a térségbe akkreditált diplomaták között folyó levelezést: olyan jegyzőkönyveket, leveleket, beszámolókat, számjeltáviratokat ad közre, amelyek perdöntőek a térség történetének hiteles feltárásához. A források nemzetközi jelentőségűek, de elsősorban a győztes utódállamok egymással és Magyarországgal kapcsolatos politikájára vonatkoznak. Az anyagban többek között megtalálhatók a trianoni határok gyakorlati kijelölésével foglalkozó bizottságok jegyzőkönyvei, a Magyarország népszövetségi felvételével, a magyar kormány által igényelt kölcsönnel és a frankhamisítással kapcsolatos feljegyzések, levelek, sürgönyök. A magyar nyelven első ízben olvasható történeti források új megvilágításba helyezik a trianoni béke aláírását és ratifikálását követő mozgalmas, feszültségekkel teli korszakot.

>!
Gondolat, Budapest, 2010
380 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789636932077

Népszerű idézetek

LNB>!

Az iratok arról az időszakról tájékoztatnak, amikor a szövetséges hatalmak erőfeszítéseket tettek arra, hogy megakadályozzanak egy újabb fegyveres összeütközést és az 1919 júniusában kijelölt határokat az érdekelt felekkel elfogadtassák, valamint egy olyan magyar kormányt segítsenek hatalomra, amely meghívható a békekonferenciára, a készen álló békefeltételek elfogadására.
Az iratanyagból kitűnik, hogy a győztes nagyhatalmak mennyire ellentétesen ítélték meg a térség problémáit; bemutatják az angol és az olasz kormány törekvéseit, hogy a kijelölt, de még alá nem írt határokat Magyarország javára revideálják, s nyomon követik azt a hónapokig tartó diplomáciai tevékenységet is, amellyel a másik oldalról nyomást gyakoroltak Magyarországra a békeszerződés aláírása érdekében.


Hasonló könyvek címkék alapján

Dobó Attila: A trianoni békediktátum
Juhász Gyula (szerk.): Magyar–brit titkos tárgyalások 1943-ban
Kertész István: Magyar békeillúziók 1945–1947
Praznovszky Iván: A Monarchiától Trianonig egy magyar diplomata szemével
Bajomi Lázár Endre: Arpadine
Némethy Károly: Városközi diplomácia és Budapest székesfőváros a külfölddel való érintkezésben
Dávid Katalin – Kovács Endre: A barátság ezer éve
Fodor Imre: Svéd történelem magyar kapcsolatokkal a 18. századig
Török Bálint: Farkas esz meg, Medve esz meg…
Barcza György: Diplomataemlékeim 1911–1945 I-II.