Kontárok ​ideje 8 csillagozás

Ács Margit: Kontárok ideje

Az 1988 és 1994 közötti, úgynevezett rendszerváltó években játszódnak a történetek, amelyeket Ács Margit e novellaciklusában felidéz. Ebben az időben családi kapcsolatokat, barátságokat dúltak fel a politikai ellentétek, mert korábban, a szabad véleménynyilvánítás tilalma miatt a véleményalkotás, tehát a nézetek artikulálása is elmaradt, és hirtelen szakadt az emberekre a felismerés, hogy milyen éles különbségeket rejtett a látszólagos egyetértés, mekkora indulatok feszülnek a csak elvinek látszó vitákban, mennyi titok pattan ki, és mennyire behálóz mindent a rejtőzködő, de valahogy mindig felismerhető érdek. Az egyéni sorsokba is durván beleavatkozott a változás: a biztonságosnak hitt munkahelyek megszűntek, új igényeket támasztott a teljesen új tudásanyaggal szembesülő, felkészületlen felnőtt nemzedékek elé az új világ, amelyről hamar kiderült, hogy nyerteseit tekintve nagyobbrészt a régi.

Tartalomjegyzék

>!
Helikon, Budapest, 2011
240 oldal · ISBN: 9789632272849

Várólistára tette 4

Kívánságlistára tette 2


Kiemelt értékelések

AeS P>!
Ács Margit: Kontárok ideje

„Igen, így, hogy fejemre olvasod a régebbi véleményemet, el kell ismernem, nem tudtam eléggé mentesíteni a politikumtól ezt a novellaciklust, nem tudtam kizárni szereplőim életéből azokat a csalódásokat és tiltakozó reflexeket, amelyek a novellák történéseinek idejében engem is esszéírásra sarkalltak. Képtelenség is lett volna, hiszen a rendszerváltozás első éveiben a politika mindent áthatott. De ismétlem: nem az eszmék fűtöttek, hanem az életanyag. A rengeteg apró, árulkodó utcai jelenet, amelynek tanúja voltam. Az átrendeződött baráti és rokoni kapcsolatok sora. Az elbizonytalanodott egzisztenciák szívszorító jelenléte a környezetünkben. S másfelől meg, minden szorongás és csalódás ellenére, az élet kitágulása a határok megnyílásával, az új ismeretekkel, a létharc apró győzelmeivel. Mert azért a rendszerváltozás ezt is magával hozta.”*

Én sem tudom mentesíteni magam a saját politikai nézeteimtől, úgyhogy nem tudom öt csillagra értékelni, de már nagyon szükségem volt arra, hogy szépirodalmat is olvassak arról a korszakról, amibe beleszülettem, épp ezért gyerek voltam végig, amíg tartott. A kilencvenes éveket még nem kezeljük történelemnek, aki átélte a rendszerváltást-változást-változtatást-mittudomén, az mindig úgy érzi, hogy jobban tudja másnál. Nem tudom, hogy milyen mélységben kezdődött meg a korszak szépirodalmi feldolgozása, de ez a könyv helyet kell, hogy kapjon benne később, amikor már tényleg múlt lesz.

* link

2 hozzászólás

Népszerű idézetek

cassiesdream>!

Végül is az ember élni jön a világra, nem lakni – szinte felvidult a gondolattól […]

81. oldal (Történet egy elegáns kutyáról)

2 hozzászólás
cassiesdream>!

…elég gombokat nyomogatni mindenféle rejtélyes szerkezeteken, s az ember tárgyismerete, anyagismerete leépül. Virtuális valóság – mondta neki a nő, és a vasutas moccanatlanul figyelt, majd elnevette magát: – Tessék mondani, mi az hogy valóság? A másik szót már hallottam.

214. oldal, A te dolgod

2 hozzászólás
cassiesdream>!

A hálótermek tömény férfiszaga, kincstári fertőtlenítőszerek, gépolajok, konzervkaják gőze itatott át mindent, még a levélpapírt is. Gergely úgy vonult be, hogy a pubertástól alig megviselt gyerekbőrét még nem kezdte ki nagyon a borotválkozás, ezért az anyját készületlenül érte, hogy egy viaszos, érdes tapintású hideg felület, amire érkezéskor puszit lehel. A gyakorlóruha nem állt rosszul Gergelynek, szemben a szovjetes kimenőruhával, mégis időbe telt, amíg a közeledő alakok közül kiválasztotta, melyik az ő fia. Mi több, az eskütételnél fel sem ismerte; kiszúrta ugyan, hogy abban a bizonyos században van egy, aki olyan finomabb forma, akárcsak Gergő, de mindvégig lázasan és hiába tovább keresett. Annyi év szimbiózis után nehéz ezt elfogadni, ésszel még csak-csak, de de a test, az anyai test lázong megrablása ellen.

10. oldal, Buta állat a krumpli

cassiesdream>!

Menekült volna a szeretkezések elől, de persze csak ritkán sikerül megfelelő ürügyet találni, és akár egy fájdalmas fogfúrást, amelyen túl kell esni, úgy tűrte el Vilmos üzekedését az ő testével. Éppen a nőgyógyászati rendelőben ücsörgött, amikor ráébredt, hogy nem a gyerekszüléstől fél, miért is félne attól egy harminc felé járó, egészséges nő, attól fél, hogy Vilmostól hordjon ki gyereket. […] Vilmossal a szex sohasem volt egészen felhőtlen boldogság, akkor sem, amikor még felajzottan vonzódott hozzá. Mindig ott kísértettek közöttük a kutyák, s ezáltal valami enyhe aberrációt érzett Vilmos kanosságában.

74. oldal (Történet egy elegáns kutyáról)

3 hozzászólás
cassiesdream>!

A munkahelyi besúgóktól tudta, hogy emberek, nem egyet személyesen is ismert, a főiskolán a tanárok közt nyílt titok volt, hogy ki jelentget a minisztériumnak, ki a pártközpontnak, ki a dékánnak. […] tudta, hogy behálózzák az egész mindenséget, valahogy úgy, mint az angyalok Anatole France regényében […]

110-111. oldal, Kontárok ideje

4 hozzászólás

Hasonló könyvek címkék alapján

Kéri László – Petschnig Mária Zita: Még 24 évszak
Kéri László – Petschnig Mária Zita: 24 évszak
Fekete István: Őszi vásár
Debreczeni József: Húsz év
Krúdy Gyula: Régi pesti históriák
Gelléri Andor Endre: Egy fillér
Végh Antal: Imádság a vadlibákért
Tamási Izabella (szerk.): Oratores Bellatores Laboratores
Gombár Csaba: Államoskönyv
Stark Antal: Rögös úton